prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2021
 TS 861 a 862: 843 + 943 OCÚ střed SÚ Liberec

oběh pro
11. 12.:
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)datum
1. den1. den2. den3. den4. den
-----
po 1. 2.843.017 + 943.010 843.007 843.011 843.012 843.010
843.030 + 843.009 pk
[1]
po 1. 2.
út 2. 2.843.017 + 943.007 843.030 843.007 843.011 843.012 př + 843.004 + 843.009 pk
843.009
843.016 + 843.010 pk
[2]
út 2. 2.
st 3. 2.843.017 + 943.007 843.016 843.030 843.007 843.011 st 3. 2.
čt 4. 2.843.017 + 943.007 843.009 843.016 843.030 843.007 čt 4. 2.
5. 2.843.017 + 943.007 ! 843.012 843.009 843.016 843.030 + 843.010 pk
843.030
843.010
[3]
5. 2.
so 6. 2.843.017 + 943.007 843.004 843.012 843.009 843.016
843.030
[4]
so 6. 2.
ne 7. 2.843.017 + 943.010 843.030 843.004 843.012 843.009
843.011
[5]
ne 7. 2.
po 8. 2.843.016
843.006 + 843.016 pk
843.015
[6]
843.011 843.030 843.004 843.012
843.009
[7]
po 8. 2.
út 9. 2.843.017 + 943.007 843.009 843.004 843.011 843.030
843.012
[8]
út 9. 2.
st 10. 2.843.017 + 943.007 843.012 843.011 843.009 843.008 + 843.004 pk
843.030
[9]
st 10. 2.
čt 11. 2.843.017 + 943.007 843.030 843.009 843.012 843.011
843.015 + 843.008 pk
[10]
čt 11. 2.
12. 2.843.011
843.017
[11]
843.015 843.012 843.030 843.009 12. 2.
so 13. 2.843.017 + 943.010 843.009 843.015
843.008
[12]
843.030 843.012
843.025
[13]
so 13. 2.
ne 14. 2.843.017 + 943.010 843.025 843.009 843.008 843.030 + 843.015 pk
843.012
[14]
ne 14. 2.
po 15. 2.843.017 + 943.010 843.012 843.025 843.009
843.004
843.009
[15]
843.008
843.007
[16]
po 15. 2.
út 16. 2.843.017 + 943.010 843.030 843.007 843.009 [17] 843.025
843.008 + 843.016 pk
[18]
út 16. 2.
st 17. 2.843.025
843.006 + 943.010
843.009 + 943.010
843.017 + 943.010
[19]
843.016 843.030 843.012 843.007
843.025
[20]
st 17. 2.
čt 18. 2.843.017 + 943.010
843.017 + 943.007 + 840.017 pk
[21]
843.025 843.012 843.006 843.030
843.007
[22]
čt 18. 2.
19. 2.843.015 + 943.010 843.007 843.016 843.025 843.012
843.030
[23]
19. 2.
so 20. 2.843.015 + 943.010 843.008 843.007 843.025 843.016 + 843.030 pk
843.009 + 843.012 pk
[24]
so 20. 2.
ne 21. 2.843.015 + 943.010
843.015 + 943.010 + 843.008 pk
843.015 + 943.010
[25]
843.009 843.008
843.012
[26]
843.007 [27] 843.025
843.016
[28]
ne 21. 2.
po 22. 2.843.015 + 943.010 [29] 843.016 843.009 843.012 843.007
843.025
[20]
po 22. 2.
út 23. 2.843.017 + 943.010 843.025 843.012 843.016 843.009
843.006
[30]
út 23. 2.
st 24. 2.843.017 + 943.010 843.006 843.016 843.025 843.012
843.009 + 843.008 pk
[31]
st 24. 2.
čt 25. 2.843.017 + 943.010 843.009 843.025 843.006 843.016
843.012
[32]
čt 25. 2.
26. 2.843.017 + 943.010
814.161
[33]
843.012 843.006 843.009 843.025
843.016
[28]
26. 2.
so 27. 2.843.017 + 943.010 843.016 843.015 843.009 843.006
843.025
[34]
so 27. 2.
ne 28. 2.843.017 + 943.010 843.025 843.016 843.015 843.009
843.007
[35]
ne 28. 2.
oběh pro
11. 12.:
-----datum
1. den1. den2. den3. den4. den
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)

[1]vlak 6601: 843.010
vlak 6618: 843.030 + 843.009 pk
[2]vlak 6601: 843.012 př + 843.004 + 843.009 pk
vlak 10214: 843.009
vlak 6618: 843.016 + 843.010 pk
[3]vlaky 6092, 6601: 843.030 + 843.010 pk
vlaky 10214, 10215, 10216, 10217, 10218, 10219: 843.030
vlak 6618: 843.010
[4]vlak 6601: 843.016
vlak 6618: 843.030
[5]vlak 6601: 843.009
vlak 6618: 843.011
[6]vlaky 6600, 6607, 6606, 6613: 843.016
vlak 6612: 843.006 + 843.016 pk
vlak 6619: 843.015
[7]vlaky 6601, 10213: 843.012
vlak 6618: 843.009
[8]vlak 6601: 843.030
vlak 6618: 843.012
[9]vlak 6601: 843.008 + 843.004 pk
vlak 6618: 843.030
[10]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.015 + 843.008 pk
[11]vlaky 6600, 6607: 843.011
vlaky 6606, 6613, 6619: 843.017
[12]vlaky 6003, 6004: 843.015, pozn: z Mladé Boleslavi do České Lípy 843.015, z České Lípy do Rumburku 843.008
vlaky 6011, 6010, 6017, 6016: 843.008
[13]vlak 6601: 843.012
vlak 6618: 843.025
[14]vlak 6601: 843.030 + 843.015 pk
vlak 6618: 843.012
[15]vlak 6005: 843.009
vlak 6008: 843.004
vlak 6014: 843.009
[16]vlaky 6092, 6601: 843.008
vlak 6618: 843.007
[17]vlak 6004: Os 6004 z České Lípy zpoždění 35 minut z důvodu technické závady na motorovém voze
[18]vlak 6601: 843.025
vlak 6618: 843.008 + 843.016 pk
[19]vlaky 6600, 6607: 843.025
vlak 6606: 843.006 + 943.010
vlak 6613: 843.009 + 943.010
vlaky 6612, 6619: 843.017 + 943.010
[20]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.025
[21]vlak 6600: 843.017 + 943.010
vlak 6613: 843.017 + 943.007 + 840.017 pk
[22]vlak 6601: 843.030
vlak 6618: 843.007
[23]vlak 6601: 843.012
vlak 6618: 843.030
[24]vlak 6601: 843.016 + 843.030 pk
vlak 6618: 843.009 + 843.012 pk
[25]vlak 6600: 843.015 + 943.010
vlak 6607: 843.015 + 943.010 + 843.008 pk, pozn: 843.008 v úseku Česká Lípa - Liberec
vlaky 6606, 6613, 6612: 843.015 + 943.010
[26]vlak 6003: 843.008, pozn: mezi stanicemi Jedlová a Svor porucha motorového vozu, Svor příjezd se zpožděním 150 minut, v úseku Svor - Mladá Boleslav vlak odřeknut
vlaky 6004, 6011, 6010, 6017, 6016: 843.012
[27]vlak 6005: na Os 6005 v úseku Nový Bor - Česká Lípa na konci vlaku 843.008 (odvoz porouchaného motorového vozu od Os 6003)
[28]vlak 6601: 843.025
vlak 6618: 843.016
[29]vlak 6600: 843.015 + 943.010
[30]vlak 6601: 843.009
vlak 6618: 843.006
[31]vlak 6601: 843.012
vlak 6618: 843.009 + 843.008 pk
[32]vlak 6601: 843.016
vlak 6618: 843.012
[33]vlak 6600: 843.017 + 943.010
vlaky 6613, 6612, 6619: 814.161
[34]vlak 6601: 843.006
vlak 6618: 843.025
[35]vlak 6601: 843.009
vlak 6618: 843.007