prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2021
 TS 861 a 862: 843 + 943 OCÚ střed SÚ Liberec

oběh pro
11. 12.:
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)datum
1. den1. den2. den3. den4. den
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
st 1. 9.843.008 + 943.007 843.030 843.007 843.006 843.011
843.010
[1]
st 1. 9.
čt 2. 9.843.008 + 943.007 843.010 843.030 843.007 843.006
843.011 + 843.006 pk
[2]
čt 2. 9.
3. 9.843.017 + 943.007 843.011 843.010
843.006
[3]
843.030 843.007
843.008
[4]
3. 9.
so 4. 9.843.017 + 943.007
843.030 + 943.007
[5]
843.008 843.011
814.016
[6]
843.006 843.030
843.007
[7]
so 4. 9.
ne 5. 9.843.030 + 943.007 843.007 843.008 814.016
843.011
[8]
843.006 ne 5. 9.
po 6. 9.843.030 + 943.010 843.011 843.007 [9] 843.008
814.017
[10]
  po 6. 9.
út 7. 9.843.030 + 943.010 814.017 843.011 843.008   út 7. 9.
st 8. 9.844.026 843.008 814.017 843.007   st 8. 9.
čt 9. 9.844.026 843.007 843.008 843.011   čt 9. 9.
10. 9.843.030 + 943.010 843.011 843.007
810.600
[11]
814.017   10. 9.
so 11. 9.843.030 + 943.010 843.011 [12] 843.008 810.600
843.007
[13]
814.017 ! so 11. 9.
ne 12. 9.843.030 + 943.010 843.007 814.009 [14] 843.008 843.006 ne 12. 9.
po 13. 9.843.030 + 943.010 843.006 843.007 843.011 843.008 po 13. 9.
út 14. 9.843.030 + 943.010
844.027
[15]
843.008 843.006 843.007 843.011 út 14. 9.
st 15. 9.844.029 [16] 843.011 843.008 ! 843.006 ! 843.007 ! st 15. 9.
čt 16. 9.844.029 [17] 814.017 [18] 844.026 814.009 [19] 843.006 čt 16. 9.
17. 9.843.030 + 943.010
843.030 + 943.010 + 810.233 pk
843.030 + 943.010 + 810.181 pk
843.030 + 943.007 + 843.010 pk
[20]
814.009 844.026 [21] 814.017 [22] 843.006 17. 9.
so 18. 9.843.030 + 843.010 pk ! 843.006 ! 844.026 814.009 814.017 ! so 18. 9.
ne 19. 9.843.030 + 943.007 814.009 844.026     ne 19. 9.
po 20. 9.814.165
843.008 + 943.007
[23]
843.006 843.017 843.011 843.008
843.007
[24]
po 20. 9.
út 21. 9.843.008 + 943.007 843.007 843.006 843.017 843.011
843.030
[25]
út 21. 9.
st 22. 9.843.008 + 943.007 843.030 843.007 843.006 843.017 st 22. 9.
čt 23. 9.843.008 + 943.010
843.008 + 943.007
[26]
843.017 843.030 843.007 843.011 čt 23. 9.
24. 9.843.008 + 943.007
843.008 + 943.010
[27]
843.011 843.017 843.030 843.007 24. 9.
so 25. 9.843.008 + 943.010 843.006 843.011 843.017 843.030 ! so 25. 9.
ne 26. 9.843.030 + 943.007 843.007 843.006 843.011 843.017
843.008
[28]
ne 26. 9.
po 27. 9.843.030 + 943.007
843.030 + 943.007 + 843.010 pk
[29]
843.008 843.007 843.006 843.011 po 27. 9.
út 28. 9.843.030 + 943.007 843.017 843.010 843.007 843.006 út 28. 9.
st 29. 9.843.030 + 943.010 843.006 843.017 843.010 843.007
843.011
[30]
st 29. 9.
čt 30. 9.843.030 + 943.010 843.011 843.006 843.017 843.010 čt 30. 9.
oběh pro
11. 12.:
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
datum
1. den1. den2. den3. den4. den
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)

[1]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.010
[2]vlak 6601: 843.006
vlak 6618: 843.011 + 843.006 pk
[3]vlak 6003: 843.010, pozn: Rumburk - Česká Lípa 843.010, Česká Lípa - Mladá Boleslav hl.n. 843.006
vlak 6004: 843.006
[4]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.008
[5]vlak 6600: 843.017 + 943.007
vlak 6612: 843.030 + 943.007
[6]vlak 6003: 843.011
vlak 6017: 814.016
[7]vlak 6601: 843.030
vlak 6618: 843.007
[8]vlak 6005: 814.016
vlak 6013: 843.011
[9]vlak 6004: 843.007
[10]vlaky 6005, 6006: 843.008
vlak 6013: 814.017
[11]vlaky 6003, 6004: 843.007
vlak 6017: 810.600
[12]vlaky 6091, 6090, 6001, 6002, 6007, 8592, 6008, 6015: 843.011
[13]vlaky 6005, 6006: 810.600
vlaky 6013, 6012: 843.007
[14]vlak 6010: 814.009
[15]vlaky 6600, 6607: 843.030 + 943.010
vlak 6613: 844.027
[16]vlak 6606: 844.029
[17]vlak 6606: Liberec - Česká Lípa 844.029, Česká Lípa - Benešov NAD, Benešov - Děčín 844.027
[18]vlak 6008: 814.017
[19]vlak 6013: 814.009
[20]vlak 6600: 843.030 + 943.010
vlak 6607: 843.030 + 943.010 + 810.233 pk, pozn: postrk DC - ČL
vlak 6606: 843.030 + 943.010 + 810.181 pk, pozn: postrk ČL - DC
vlak 6613: 843.030 + 943.007 + 843.010 pk
[21]vlak 6004: porucha MJ, jízda na jeden motor, zpoždění + 42'
[22]vlak 6005: v Novém Boru porucha motorové jednotky, z Nového Boru do Č.Lípy vlak odřeknut, z Č.Lípy do Mladé Boleslavi NAD
vlak 6006: Mladá Boleslav - Česká Lípa NAD
[23]vlaky 6600, 6607: 814.165
vlaky 6606, 6613: 843.008 + 943.007
[24]vlak 6601: 843.008
vlak 6618: 843.007
[25]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.030
[26]vlak 6600: 843.008 + 943.010
vlak 6612: 843.008 + 943.007
[27]vlak 6606: 843.008 + 943.007
vlak 6613: 843.008 + 943.010
[28]vlak 6601: 843.017
vlak 6618: 843.008
[29]vlak 6600: 843.030 + 943.007
vlak 6612: 843.030 + 943.007 + 843.010 pk
[30]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.011