prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2021
 TS 861 a 862: 843 + 943 OCÚ střed SÚ Liberec

oběh pro
11. 12.:
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)datum
1. den1. den2. den3. den4. den
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
čt 1. 7.843.017 + 943.010
843.017 + 943.010 + 843.030 pk
843.017 + 943.010 + 843.010 pk
843.017 + 943.010
[1]
843.007 843.010
843.030
[2]
843.011 843.009
843.008
[3]
čt 1. 7.
2. 7.843.017 + 943.010 843.009 843.030 843.007 843.011 2. 7.
so 3. 7.843.017 + 943.010 843.011
810.668
843.011
[4]
843.009 843.030 843.007 ! so 3. 7.
ne 4. 7.843.006 + 943.007 843.010
843.017
[5]
843.007 843.009 843.030 ne 4. 7.
po 5. 7.843.006 + 943.007 843.030 843.007   843.009 ! po 5. 7.
út 6. 7.843.011 + 943.010 843.006 843.030 843.007   út 6. 7.
st 7. 7.843.011 + 943.010
843.017 + 943.007
[6]
843.009 [7] 843.006 843.030 ! 843.007 ! st 7. 7.
čt 8. 7.843.017 + 943.007
843.017
[8]
843.011 843.009 [9] 843.006 !   čt 8. 7.
9. 7.843.017 + 943.010
843.007 + 943.007
[10]
843.030 843.011 843.009 !   9. 7.
so 10. 7.843.007 + 943.007 843.017 843.030 843.011   so 10. 7.
ne 11. 7.843.010 + 943.007 843.007 843.017
814.047
843.030
[11]
843.030
814.047
[12]
843.011
843.009 + 843.006 pk
[13]
ne 11. 7.
po 12. 7.843.010 + 943.007 843.006 843.007
810.571
[14]
843.030
843.007
[15]
843.009 + 843.017 pk
843.011
[16]
po 12. 7.
út 13. 7.843.010 + 943.007 843.011
843.011 + 810.571 pk
843.011
[17]
843.006 843.030 843.007
843.009
[18]
út 13. 7.
st 14. 7.843.010 + 943.007
843.010 + 943.010 + 843.030 pk
843.010 + 943.010
[19]
843.009 843.011
810.640
843.030 + 810.640 pk
[20]
843.006 843.030
843.007
[21]
st 14. 7.
čt 15. 7.843.010 + 943.010
843.010 + 943.010 + 843.006 pk
843.010 + 943.010
[22]
843.007
814.059
843.006
[23]
843.009
843.030
[24]
843.030
843.007
[25]
843.006 + 843.011 pk
843.011
[26]
čt 15. 7.
16. 7.843.017 př + 843.010 + 943.010
843.010 + 943.010
[27]
843.011 843.006 [28] 843.030 843.007 16. 7.
so 17. 7.843.010 + 943.010
843.010 + 943.007 + 843.016 pk
[29]
843.007 843.011 843.017 843.030 ! so 17. 7.
ne 18. 7.843.010 + 943.010 843.006 843.007 843.011 843.017 ne 18. 7.
po 19. 7.814.161
810.181
814.162
[30]
843.017 843.006 843.007 843.011
843.011 + 810.181 pk
[31]
po 19. 7.
út 20. 7.843.030 + 814.193 pk
814.193
[32]
843.010
843.006
[33]
843.017 843.006 [34] 843.007
843.010
[35]
út 20. 7.
st 21. 7.843.007 + 943.007 814.051
843.010
[36]
843.006 843.017 [37] 843.011
843.030
[38]
st 21. 7.
čt 22. 7.843.007 + 943.007 843.030 843.010 843.006 843.017 čt 22. 7.
23. 7.843.007 + 943.007 843.011 843.030 843.010 843.006 23. 7.
so 24. 7.843.007 + 943.007 843.006 843.030 843.011 843.010 so 24. 7.
ne 25. 7.843.007 + 943.007 843.010 843.030 843.006 843.011 ne 25. 7.
po 26. 7.843.017 + 943.007 843.007
[39]
843.010 843.030 843.006 po 26. 7.
út 27. 7.843.017 + 943.007 843.006 843.007 843.010 843.030 út 27. 7.
st 28. 7.843.017 + 943.007 843.030 843.006 843.007 843.010 st 28. 7.
čt 29. 7.843.017 + 943.007 843.010 843.030 843.006 843.007 čt 29. 7.
30. 7.843.017 + 943.007 843.011 843.010 843.030 843.006 30. 7.
so 31. 7.843.017 + 943.007 843.007 843.011 843.010 843.030 so 31. 7.
oběh pro
11. 12.:
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
datum
1. den1. den2. den3. den4. den
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)

[1]vlaky 6600, 6607: 843.017 + 943.010
vlak 6606: 843.017 + 943.010 + 843.030 pk, pozn: postrk z Liberce do České Lípy (tam přechází na Os 6010)
vlak 6613: 843.017 + 943.010 + 843.010 pk, pozn: postrk z České Lípy do Liberce (od Os 6010)
vlaky 6612, 6619: 843.017 + 943.010
[2]vlaky 6003, 6004, 6011, 6010: 843.010, pozn: Mladá Boleslav - Česká Lípa 843.010, Česká Lípa - Rumburk 843.030
vlaky 6017, 6016: 843.030
[3]vlak 6601: 843.009
vlak 6618: 843.008
[4]vlaky 6091, 6090, 6001, 6002, 6007, 6008: 843.011
vlaky 6015, 6014: 810.668
vlaky 6071, 6070: 843.011
[5]vlak 6002: 843.010
vlak 6014: 843.017
[6]vlak 6600: 843.011 + 943.010
vlak 6612: 843.017 + 943.007
[7]vlak 6014: 843.009
[8]vlak 6613: 843.017 + 943.007
vlak 6612: 843.017
[9]vlaky 6010, 6017: 843.009
[10]vlak 6600: 843.017 + 943.010
vlak 6606: 843.007 + 943.007
[11]vlaky 6003, 6004, 6011: 843.017, pozn: Rumburk - Česká Lípa 843.017, mezi N.Borem a Č.Lípou porucha motorového vozu (zpoždění 60 minut); Česká Lípa - Mladá Boleslav 814.047
vlaky 6010, 6017: 814.047
vlak 6016: 843.030, pozn: Mladá Boleslav - Okna 814.047, Okna - Rumburk Rumburk 843.030
[12]vlaky 6005, 6006, 6013, 6012, 6019: 843.030, pozn: Rumburk - Okna 843.030, Okna - Mladá Boleslav město 814.047
vlaky 6018, 6093: 814.047
[13]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.009 + 843.006 pk
[14]vlaky 6003, 6004, 6011: 843.007
vlak 6010: -, pozn: odřeknut v celé trase (pád skály na trať v Mladé Boleslavi – Debři)
vlaky 6017, 6016: 810.571
[15]vlak 6005: 843.030
vlak 9559: 843.007
[16]vlak 6601: 843.009 + 843.017 pk
vlak 6618: 843.011
[17]vlak 6001: 843.011
vlak 6002: 843.011 + 810.571 pk
vlaky 6007, 6008, 6015, 6014, 6071, 6070: 843.011
[18]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.009
[19]vlak 6600: 843.010 + 943.007
vlak 6612: 843.010 + 943.010 + 843.030 pk, pozn: postrk v úseku Liberec - Česká Lípa
vlak 6619: 843.010 + 943.010
[20]vlaky 6003, 6004, 6011, 6010: 843.011, pozn: Os 6010 mezi stanicemi Bezděz - Okna porucha motorového vozu, v úseku Okna - Bezděz je odřeknut, cestující mohou použít vlak R 1192 (Arriva), popř. vlak Os 6012. V úseku Česká Lípa - Rumburk je vlak veden náhradní autobusovou dopravou.
vlak 6017: 810.640
vlak 6016: 843.030 + 810.640 pk, pozn: Mladá Boleslav - Česká Lípa 810.640, Česká Lípa - Rumburk 843.030 (od Os 6612pk) + 810.640
[21]vlak 6601: 843.030
vlak 6618: 843.007
[22]vlaky 6600, 6607: 843.010 + 943.010
vlak 6606: 843.010 + 943.010 + 843.006 pk, pozn: postrk z Liberce do České Lípy (tam přechází na Os 6008)
vlaky 6613, 6612: 843.010 + 943.010
[23]vlaky 6002, 6007: 843.007, pozn: z Rumburku do Bělé pod Bezdězem 843.007, z Bělé p.B. do Mladé Boleslavi NAD
vlak 6008: 814.059, pozn: Mladá Boleslav - Bezděz náhradní autobusová doprava, Bezděz - Česká Lípa 814.059, Česká Lípa - Rumburk 843.006
vlaky 6015, 6014, 6071, 6070: 843.006
[24]vlak 6003: 843.009, pozn: mezi Bakovem a Ml.Boleslaví Debř najetí do spadlého stromu
vlaky 6004, 6011, 6010, 6017, 6016: 843.030
[25]vlak 6005: 843.030, pozn: z Rumburku do Bělé pod Bezdězem 843.030, z Bělé p.B. do Mladé Boleslavi NAD
vlaky 6006, 6013, 9559, 9558, 8532, 8537, 6018: 843.007
[26]vlak 6601: 843.006 + 843.011 pk
vlak 6618: 843.011
[27]vlak 6600: 843.017 př + 843.010 + 943.010
vlaky 6607, 6606, 6613, 6612, 6619: 843.010 + 943.010
[28]vlak 6003: mezi Bakovem a Ml.Boleslaví Debř najetí do spadlého stromu
vlak 6004: zpoždění cca 60 minut
[29]vlaky 6600, 6607: 843.010 + 943.010
vlak 6612: 843.010 + 943.007 + 843.016 pk
[30]vlaky 6600, 6607, 6606: 814.161, pozn: Vlak mimořádně ukončil svou jízdu ve stanici Česká Lípa hl.n., dále odřeknut.
vlak 6613: 810.181
vlaky 6612, 6619: 814.162
[31]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.011 + 810.181 pk
[32]vlak 6600: 843.030 + 814.193 pk, pozn: 843.030 po vlaku 6600 jela Lv z Děčína do Ústí nad Labem na soustruh
vlaky 6607, 6606, 6613, 6612, 6619: 814.193
[33]vlak 6002: 843.010
vlak 6015: 843.006
[34]vlak 6005: 843.006
[35]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.010
[36]vlaky 6090, 6001: 814.051, pozn: V ČL výměna 814.051 za 843.010 + 2x Bdtn
vlak 6002: 843.010
[37]vlak 6006: Sólo, posprejovaná
[38]vlaky 6092, 6601: 843.011
vlak 6618: 843.030
[39]vlak 6002: 843.007
vlak 6014: -, pozn: Překážka na trati