prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2021
 TS 861 a 862: 843 + 943 OCÚ střed SÚ Liberec

oběh pro
11. 12.:
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)datum
1. den1. den2. den3. den4. den
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
so 1. 5.843.017 + 943.007 843.009 843.012 843.016 843.011
843.008
[1]
so 1. 5.
ne 2. 5.843.017 + 943.007
843.006 př + 843.017 + 943.007
843.010 + 943.007 + 843.008 pk
843.017 + 943.007
843.017 + 943.007 + 843.010 pk
[2]
843.008
810.181
843.006
843.010 př + 843.006
[3]
843.009
843.007 + 843.009 pk
843.007 + 843.006 pk
843.007
[4]
843.012 [5] 843.016
843.011 + 843.025 pk
[6]
ne 2. 5.
po 3. 5.843.017 + 943.007
843.006 př + 843.017
[7]
843.011 843.010 843.025 843.012
843.016
[8]
po 3. 5.
út 4. 5.843.017 + 943.007
843.017 + 943.007 + 843.008 pk
843.007 př + 843.017 + 943.007 + 843.010 pk
843.017 + 943.007
[9]
843.016
810.590
[10]
843.010
843.008
[11]
- 843.025
843.012
[12]
út 4. 5.
st 5. 5.843.017 + 943.007
843.017 + 943.007 + 843.016 pk
[13]
843.012 843.008 [14] - 810.590
843.025
[15]
st 5. 5.
čt 6. 5.843.017 + 943.007 843.025 843.012 - 843.008
843.010
[16]
čt 6. 5.
7. 5.843.017 + 943.007 843.010 843.025 - 843.012 7. 5.
so 8. 5.843.017 + 943.007 !   843.010 [17] -   so 8. 5.
ne 9. 5.  843.007 843.012 - 843.010
843.016
[18]
ne 9. 5.
po 10. 5.843.017 + 943.007 843.016 843.007
714.222 + 843.025 pk
[19]
- 843.012
843.010
[20]
po 10. 5.
út 11. 5.843.025
843.017 + 943.007 + 843.025 pk
843.017 + 943.007 + 843.016 pk
[21]
843.010
810.326
843.025
[22]
843.016
810.326
843.010 + 843.025 pk
843.010
[23]
- 843.007
843.009
[24]
út 11. 5.
st 12. 5.843.017 + 943.007 843.025 843.010 - 843.009 st 12. 5.
čt 13. 5.843.017   843.007 - 843.025
843.009
[25]
čt 13. 5.
14. 5.843.007 + 943.010 843.009 843.012 - 843.010
843.016
[18]
14. 5.
so 15. 5.843.007 + 943.010
843.017 + 943.010
[26]
843.016 843.009 - 843.012
843.010
[20]
so 15. 5.
ne 16. 5.843.017 + 943.010 843.010   - 843.012 ne 16. 5.
po 17. 5.843.017 + 943.010 843.013 843.010 - 843.009
843.016
[27]
po 17. 5.
út 18. 5.843.017 + 943.010 843.016 843.012 - 843.010
843.009
[28]
út 18. 5.
st 19. 5.843.017 + 943.010 843.009 843.016 - 843.012
843.010
[20]
st 19. 5.
čt 20. 5.843.017 + 943.010 [29] 843.010 843.009 - 843.016
843.012
[30]
čt 20. 5.
21. 5.843.017 + 943.010 843.012 843.009 - 843.010 21. 5.
so 22. 5.843.007 + 943.007 843.016 843.006 843.011 [31]   so 22. 5.
ne 23. 5.843.007 + 943.007 843.025 843.016
843.012
[32]
843.006 843.011 ne 23. 5.
po 24. 5.843.007 + 943.007 843.011
843.025
[33]
843.025
843.011
[34]
843.016
843.011
[35]
843.006 po 24. 5.
út 25. 5.843.007 + 943.007 843.006 843.025 843.011 843.016 út 25. 5.
st 26. 5.843.007 + 943.007 843.016 843.006 843.025 843.011
843.012
[36]
st 26. 5.
čt 27. 5.843.007 + 943.007 + 843.011 pk
843.007 + 943.007 + 843.025 pk
843.007 + 943.007
[37]
843.025
843.011
843.007
[38]
843.016 843.006 843.012
843.010
[39]
čt 27. 5.
28. 5.843.012 + 943.007 843.010 843.007 843.016 843.006 28. 5.
so 29. 5.843.012 + 943.007 843.006 ! 843.010 843.007 ! 843.016 ! so 29. 5.
ne 30. 5.843.012 + 943.007 843.011
814.009
[40]
843.016 843.010 843.007
843.007 + 843.006 pk
[41]
ne 30. 5.
po 31. 5.843.012 + 943.007
843.012 + 943.007 + 843.011 pk
843.012 + 943.007
[42]
843.006 843.011
843.007
[43]
843.016 843.010 + 843.025 pk po 31. 5.
oběh pro
11. 12.:
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6091/6090/6001
/6002/6007/8592
/6008/6015/6014
/6071/6070
6003/6004/6011
/6010/6017/6016
6005/6006/6013
/6012/6019/6018
/6093
6092/6601/6618
datum
1. den1. den2. den3. den4. den
TS 861 (843 + 943)TS 862 (843)

[1]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.008
[2]vlaky 6600, 6607: 843.017 + 943.007
vlak 6606: 843.006 př + 843.017 + 943.007, pozn: přípřež v úseku Liberec - Česká Lípa
vlak 6613: 843.010 + 943.007 + 843.008 pk, pozn: postrk v úseku Česká Lípa - Liberec
vlak 6612: 843.017 + 943.007
vlak 6619: 843.017 + 943.007 + 843.010 pk, pozn: postrk v úseku Děčín - Česká Lípa
[3]vlak 6008: 843.008, pozn: porucha motorového vozu mezi Novým Borem a Svorem, do Svoru příjezd se zpožděním 67 minut, dále do Rumburku odřeknut
vlaky 6015, 6014: 810.181
vlak 6071: 843.006
vlak 6070: 843.010 př + 843.006, pozn: přípřež v úseku Česká Lípa - Rumburk
[4]vlaky 6003, 6004: 843.009
vlak 6011: 843.007 + 843.009 pk, pozn: postrk v úseku Rumburk - Česká Lípa
vlak 6010: 843.007 + 843.006 pk, pozn: MB hl.n. - MB Debř NAD (podezření na pád skalního bloku do kolejiště), MB Debř - Rumburk 843.007, z Č.Lípy do Rumburku postrk 843.006
vlaky 6017, 6016: 843.007
[5]vlak 6013: ve Svoru PMD na trať pro uváznutý Os 6008; ze Svoru odjezd se zpožděním 58 minut, na závěsu do Č.Lípy 843.008 (od Os 6008)
vlak 6012: zpoždění 40 minut
[6]vlak 6601: 843.016
vlak 6618: 843.011 + 843.025 pk
[7]vlaky 6600, 6607: 843.017 + 943.007
vlak 6606: 843.006 př + 843.017
[8]vlak 6601: 843.012
vlak 6618: 843.016
[9]vlaky 6600, 6607: 843.017 + 943.007
vlak 6606: 843.017 + 943.007 + 843.008 pk, pozn: na konci vlaku ještě 714.222; vozidla 843.008 a 714.223 jen v úseku Liberec - Česká Lípa
vlak 6613: 843.007 př + 843.017 + 943.007 + 843.010 pk, pozn: na konci vlaku ještě 714.222; vozidla 843.007, 843.010 a 714.222 jen v úseku Česká Lípa - Liberec
vlaky 6612, 6619: 843.017 + 943.007
[10]vlaky 6090, 6001, 6002, 6005: 843.016
vlaky 6006, 6011, 6010, 6015, 6014, 6019, 6018, 6093: 810.590
[11]vlaky 6003, 6004, 6007, 6008, 6013: 843.010, pozn: z Nového Boru do České Lípy 843.010, z České Lípy do Mladé Boleslavi 843.008
vlaky 9559, 9558, 8528, 8531, 6016, 6071, 6070, 93999: 843.008
[12]vlak 6601: 843.025
vlak 6618: 843.012
[13]vlaky 6600, 6606: 843.017 + 943.007, pozn: Za rakví 714 222 a 810 590 po ČL
vlak 6613: 843.017 + 943.007 + 843.016 pk, pozn: Za 843 017 řazena 714 222.
[14]vlak 6013: Os 6013: z České Lípy do Mladé Boleslavi na postrku 810.590
[15]vlak 6601: 810.590
vlak 6618: 843.025
[16]vlak 6601: 843.008
vlak 6618: 843.010
[17]vlak 6007: +Červené Bdtn
[18]vlak 6601: 843.010
vlaky 6612, 6619, 6618: 843.016
[19]vlak 6003: 843.007
vlak 93999: 714.222 + 843.025 pk
[20]vlak 6601: 843.012
vlaky 6612, 6619, 6618: 843.010
[21]vlaky 6600, 6607: 843.025
vlak 6606: 843.017 + 943.007 + 843.025 pk, pozn: postrk v úseku Liberec - Česká Lípa
vlak 6613: 843.017 + 943.007 + 843.016 pk, pozn: postrk v úseku Česká Lípa - Liberec
[22]vlaky 6091, 6090, 6001, 6002, 6005, 6006, 6011: 843.010, pozn: Os 6011 z Nového Boru do Oken 843.010 (tam obrat na Os 6008), z Oken do Mladé Boleslavi 810.326
vlak 6010: 810.326, pozn: Boleslav - Doksy: 810.326, Doksy - Bor: 843.025 (do Doks na 6013 pk z ČL)
vlaky 6015, 6014, 6019, 6018, 6093: 843.025
[23]vlaky 93988, 6003, 6004, 6007: 843.016, pozn: porucha motorového vozu vlaku Os 6007 na trati mezi stanicemi Okna - Bezděz; vlak stažen z trati rychlíkem 1191 zpět do stanice Okna a dále odřeknut
vlak 6008: 810.326, pozn: z Mladé Boleslavi do Oken 810.326, z Oken do České Lípy 843.010+016, z České Lípy do Nového Boru 843.010
vlak 6013: 843.010 + 843.025 pk, pozn: Bor - ČL: 843.010, ČL-Doksy: 843.010 + 843.025 pk (na 6010), Doksy - Boleslav: 843.010 + 810.326 pk (od 6010)
vlaky 9559, 9558, 8528, 8531, 6016, 6071, 6070, 93999: 843.010
[24]vlak 6601: 843.007
vlak 6612: 843.009
[25]vlak 6601: 843.025
vlaky 6612, 6619, 6618: 843.009
[26]vlak 6607: 843.007 + 943.010
vlak 6606: 843.017 + 943.010
[27]vlak 6601: 843.009
vlak 6616: 843.016
[28]vlak 6601: 843.010
vlak 6616: 843.009
[29]vlak 6613: v lipe plus 843 a btn nejspis z decina. jak je videt na sledovackach vsechny sharyky jsou provozni
[30]vlak 6601: 843.016
vlaky 6612, 6619, 6618: 843.012
[31]vlaky 93622, 6019: 843.011
[32]vlak 6004: 843.016
vlak 6011: 843.012
[33]vlak 6002: 843.011
vlak 6014: 843.025
[34]vlak 6003: 843.025
vlak 6010: 843.011, pozn: Mezi Okna a Rumburk
[35]vlak 6005: 843.016
vlak 6006: 843.011
[36]vlak 6601: 843.011
vlak 6618: 843.012
[37]vlak 6600: 843.007 + 943.007 + 843.011 pk, pozn: na postrku z Liberce do České Lípy 843.011, z České Lípy do Děčína 843.025
vlak 6607: 843.007 + 943.007 + 843.025 pk
vlaky 6606, 6613, 6612, 6619: 843.007 + 943.007, pozn: V České Lipě výměna 843 007 za 843 011
[38]vlaky 6090, 6001: 843.025
vlaky 6002, 6007, 6008, 6015, 6014: 843.011
vlak 6071: 843.007, pozn: V České Lipě výměna 843 011 za 843 007
[39]vlak 6601: 843.012
vlak 6618: 843.010
[40]vlaky 6001, 6002, 6007, 8592, 6008: 843.011, pozn: Porucha HV, v Rumburku +20'
vlaky 6015, 6014, 6071, 6070: 814.009
[41]vlak 6601: 843.007
vlak 6618: 843.007 + 843.006 pk
[42]vlak 6600: 843.012 + 943.007
vlak 6607: 843.012 + 943.007 + 843.011 pk, pozn: postrk v úseku Česká Lípa - Liberec
vlak 6613: 843.012 + 943.007
[43]vlak 6003: 843.011, pozn: Rumburk - Česká Lípa 843.011, Česká Lípa - Mladá Boleslav 843.007
vlaky 6004, 6011: 843.007