prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 701, 702, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 702 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1705R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/Lv 71801/Ex 533
/Ex 534/Lv 71800/R 723
/Lv 71810/Lv 71811/R 704
/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3
st 1. 1.- - 754.078 754.006 754.009 754.022       st 1. 1.
čt 2. 1.754.066 754.027 754.063 754.006 754.022
754.029
[1]
754.009
754.022
[2]
      čt 2. 1.
3. 1.754.066 754.027 754.063 754.006 754.022
754.078
[3]
754.029 754.022 [4]     3. 1.
so 4. 1.- - 754.074 754.006 754.064 754.078       so 4. 1.
ne 5. 1.- - 754.074 754.006 754.064 754.078       ne 5. 1.
po 6. 1.754.066 [5] 754.027
754.063
[6]
754.074 754.024 754.064 754.078 754.066 [7]     po 6. 1.
út 7. 1.754.063 754.066 754.027 754.024 754.078 754.009       út 7. 1.
st 8. 1.754.066 754.063 754.027 754.006 754.009 754.078       st 8. 1.
čt 9. 1.754.063 754.066 754.027 754.006 754.078 754.064 754.009 [8]     čt 9. 1.
10. 1.754.066 754.063 754.074 754.006 754.009 754.078       10. 1.
so 11. 1.- - 754.074 754.006 754.078
754.064
[9]
754.009       so 11. 1.
ne 12. 1.- - 754.027 754.006 754.064 754.009       ne 12. 1.
po 13. 1.754.063 754.066 754.058 754.006 754.064 754.009       po 13. 1.
út 14. 1.754.066 754.063 754.027 754.006 754.009 754.078       út 14. 1.
st 15. 1.754.063 754.066 754.022 754.006 754.078
754.064
[10]
754.009       st 15. 1.
čt 16. 1.754.066 754.063 754.022 754.006 754.009 754.064       čt 16. 1.
17. 1.754.063 754.066 754.022 754.024 754.064 754.009       17. 1.
so 18. 1.- - 754.027 754.006 754.009 754.064       so 18. 1.
ne 19. 1.- - 754.027 754.006 754.029 754.064       ne 19. 1.
po 20. 1.754.066 754.063 754.022 754.006 754.029
754.009
[11]
754.064       po 20. 1.
út 21. 1.754.063 754.066 754.058 754.006 754.064 754.029       út 21. 1.
st 22. 1.754.063
754.022
[12]
754.066 754.058 754.006 754.029 754.064 754.063 [13]     st 22. 1.
čt 23. 1.

[14]
754.066 754.022
754.063
[15]
754.074 754.006 754.009
-
754.009
[16]
754.029       čt 23. 1.

[14]
24. 1.754.066 754.063 754.027 754.006 754.009
754.078
[17]
754.029       24. 1.
so 25. 1.- - 754.027 754.006 754.029
754.009
[18]
754.029 [19]       so 25. 1.
ne 26. 1.- - 754.027 754.006 754.009 754.029       ne 26. 1.
po 27. 1.754.066 754.063 754.074 754.006 754.009 754.029       po 27. 1.
út 28. 1.754.066 754.063
754.027
[20]
754.022 754.024 754.029
754.078
[21]
754.009       út 28. 1.
st 29. 1.754.027
754.063
[22]
754.066 754.022 754.006 754.009
754.029
[23]
754.078       st 29. 1.
čt 30. 1.754.066
754.074
[24]
754.063
754.022
[25]
754.066 [26] 754.006 754.078 754.029       čt 30. 1.
31. 1.754.074 754.022
754.066
[27]
754.058
754.066
[28]
754.006 754.029
754.078
[29]
754.009       31. 1.
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1705R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/Lv 71801/Ex 533
/Ex 534/Lv 71800/R 723
/Lv 71810/Lv 71811/R 704
/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 701TS 702TS 771TS 731mimořádný oběh

[1]vlaky 730, 71801: 754.022
vlaky 533, 534, 71800, 723: 754.029
[2]vlaky 726, 707, 718: 754.009
vlaky 715, 704: 754.022
[3]vlaky 730, 71801: 754.022
vlak 533: 754.078
[4]vlak 1: 754.022
Vlak 11755 (ČB-Plzeň)
[5]vlak 7416: 754.066
[6]vlak 7407: 754.027
vlak 7418: 754.063
[7]vlak 1: 754.066
Ex553, Ex358
[8]3883 / 3886
[9]vlak 730: 754.078
vlak 71810: 754.064
[10]vlaky 730, 71801: 754.078
vlak 533: 754.064
[11]vlaky 730, 71801: 754.029
vlaky 533, 534: 754.009
[12]vlak 7405: 754.063
vlak 7416: 754.022
[13]vlak 1: 754.063
vlak 59183 Plzeň - České Budějovice (přeprava lokomotivy 113.002)
[14]Výluka České Budějovice - Český Krumlov
[15]vlak 7407: 754.022
vlak 7418: 754.063
[16]vlak 730: 754.009
vlaky 533, 534: -, pozn: NAD
vlak 723: 754.009
[17]vlak 730: 754.009
vlaky 533, 534: 754.078
[18]vlak 730: 754.029
vlaky 533, 534, 723: 754.009
[19]vlak 718: 754.029
[20]vlak 7407: 754.063
vlak 7418: 754.027
[21]vlak 730: 754.029
vlak 723: 754.078
[22]vlak 7405: 754.027
vlak 7416: 754.063
[23]vlak 730: 754.009
vlaky 533, 534: 754.029
[24]vlak 7405: 754.066
vlak 7416: 754.074
[25]vlak 7407: 754.063
vlak 7418: 754.022
[26]vlak 1705: 754.066
vlak 1702: Sp 1702 z Plzně zpoždění 20 minut
[27]vlak 7407: 754.022
vlak 7418: 754.066
[28]vlak 1702: 754.058
vlak 1705: 754.066
[29]vlak 730: 754.029
vlak 533: 754.078