prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2020
 TS 701, 702, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 702 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1707R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/R 723/Lv 71810
/Lv 71811/R 704/R 727
/Lv 71801/Ex 533/Ex 534
/Lv 71800
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3
po 1. 6.

[1]
754.066 754.063 - 842.003 754.064 754.029       po 1. 6.

[1]
út 2. 6.754.063 754.066 - 842.003 ! 754.029 ! 754.064 !       út 2. 6.
st 3. 6.754.066 754.063 ! -             st 3. 6.
čt 4. 6.754.063 754.066 -             čt 4. 6.
5. 6.754.066 754.063 - 754.006     754.022 [2]     5. 6.
so 6. 6.- - 754.022 754.006 754.029 754.078       so 6. 6.
ne 7. 6.- - 754.022 754.006 754.029 ! 754.078       ne 7. 6.
po 8. 6.754.063 754.066 754.022 754.006 754.029 754.078       po 8. 6.
út 9. 6.754.066 754.057 754.022 754.027 754.078 ! 754.029 !       út 9. 6.
st 10. 6.754.057 754.066 754.022 754.027 754.078 754.029       st 10. 6.
čt 11. 6.754.066 754.057 754.022 754.006 754.029 754.078       čt 11. 6.
12. 6.754.057 754.066 754.022 754.027 754.074 [3] 754.029 ! 754.024 [4]     12. 6.
so 13. 6.- - 754.022 754.006 754.078 754.074       so 13. 6.
ne 14. 6.

[1]
- - 754.022 754.006 754.078 754.074 754.029 [5]     ne 14. 6.

[1]
po 15. 6.842.023
842.030 + 842.003 pk
[6]
754.057 754.022 754.006 754.078
754.029 př + 754.078
[7]
754.074 754.029 [8]     po 15. 6.
út 16. 6.754.063 754.066 754.057 754.027 754.074 754.078 754.022 [9]     út 16. 6.
st 17. 6.754.066 754.039
754.063
[10]
754.057 754.006 754.078 754.074
-
754.009
[11]
754.029 [12] 754.039 [13]   st 17. 6.
čt 18. 6.754.063 754.066 754.057 754.006
754.024
[14]
754.009 ! 754.078 ! 754.039     čt 18. 6.
19. 6.754.063 754.066 754.057 754.027 754.078 754.029 754.039 [15] 754.074 př + 754.064 [16]   19. 6.
so 20. 6.- - 754.057 [17] 754.006 754.078 754.029 754.057 [18]     so 20. 6.
ne 21. 6.- - 754.066 754.006 754.064
754.029
[19]
754.029 [20]       ne 21. 6.
po 22. 6.754.063 754.066 754.057 754.006   754.029 ! 754.039 [21]     po 22. 6.
út 23. 6.754.066 ! 754.063 [22] 754.057 754.027     754.039 [23] 754.063 [24]   út 23. 6.
st 24. 6.754.063 ! 754.066 [25] 754.057 754.006     754.066 [26] 754.039 [27]   st 24. 6.
čt 25. 6.754.066 754.063 [22] 754.057 754.006     754.063 [28]     čt 25. 6.
26. 6.754.063 754.066 [25] 754.039 754.006 754.078 754.029
754.074
[29]
754.066 [30] 754.057 [23]   26. 6.
so 27. 6.- - 754.039 754.006 754.074
754.078
[31]
754.064 754.057 [32]     so 27. 6.
ne 28. 6.- - 754.039 754.006 754.078 ! 754.064 ! 754.057 [33] 754.057 [34]   ne 28. 6.
po 29. 6.754.066 754.063 [35] 754.039 754.027 754.064
-
-
754.074
[36]
754.078 754.057 [37] 754.063 [38] 754.022 [23] po 29. 6.
út 30. 6.754.063 754.066 754.039 754.006 754.078 754.074 754.022 [21]     út 30. 6.
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1707R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/R 723/Lv 71810
/Lv 71811/R 704/R 727
/Lv 71801/Ex 533/Ex 534
/Lv 71800
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 701TS 702TS 771TS 731mimořádný oběh

[1]od 14. 3. do 14. 6. zrušen Jižní expres 533/534 do Českého Krumlova
[2]7800 / 7801 / 7806 / 7811 / 7814 / 7817 / 7820 / 7823 /7824
[3]vlak 723: 754.074
[4]vlak 1: 754.024
Vlak 7545 754.024 + neschopná 842.003
[5]Os 8014
[6]vlak 7405: 842.023
vlak 7416: 842.030 + 842.003 pk
[7]vlak 533: 754.078
vlak 534: 754.029 př + 754.078, pozn: Sv 534 - porucha 754.078 v žst. Kájov (odjezd ze zpožděním 33 min.)
[8]vlak 1: 754.029
Os 8003 / Lv 108109 (ČBo - Káj) / Sv 534 / Ex 534 (ČKr - ČBo)
[9]Os 7510
[10]vlak 7407: 754.039
vlak 7418: 754.063
[11]vlak 726: 754.074
vlak 704: -, pozn: porucha lokomotivy v žst. Č.Velenice (vlak v úseku Č.Velenice - Veselí nad Lužnicí zrušen bez náhrady)
vlak 727: 754.009, pozn: už ze stanice Tábor
[12]Os 8008 / 8015
[13]vlak 2: 754.039 + 7510
7510
[14]vlak 776: 754.006
vlak 768: 754.024
[15]Vlak 7510
[16]Lv do ČB
[17]vlak 1707: 754.057
vlak 1702: + vlaky 7545/7542
[18]vlak 1: 754.057
Os 7545/7542
[19]vlak 533: 754.064
vlak 704: 754.029
[20]vlak 726: 754.029
[21]7511, 7838, 7533, 7532, 7535, 7534
[22]vlak 7418: 754.063
[23]7510
[24]vlak 2: 754.063
Ex 564, 555, 562, 559 - Stříbro <-> Pňovany
[25]vlak 7418: 754.066
[26]vlak 1: 754.066
Vlaky 564, 555, 562, 557, 11380 a 559 Stříbro <-> Pňovany
[27]7511/7838/7533/7532/7535/7534
[28]vlak 1: 754.063
Vlaky 564, 555, 562, 557, 11380 a 559 Stříbro <-> Pňovany
[29]vlak 707: 754.029
vlak 727: 754.074
[30]vlak 1: 754.066 + 564, 555, 562, 557, 11380 a 559 Stříbro Pňovany
564, 555, 562, 557, 11380 a 559 Stříbro <-> Pňovany
[31]vlak 730: 754.074
vlak 533: 754.078
[32]761pk do Plzně
[33]vlak 1: 754.057
Napěťová výluka Pňovany <-> Stříbro; Ex 564, Ex 555, Ex 562, Ex 557, Lv 11380, Ex 559
[34]vlak 2: 754.057
pk 766 do Klatov
[35]vlak 7407: 754.063
[36]vlak 730: 754.064
vlak 533: -, pozn: vlak veden NAD (porucha 754 ve stanici České Budějovice)
vlak 534: -, pozn: vlak veden NAD
vlak 723: 754.074
[37]7511
[38]vlak 2: 754.063
Ex 557 (Pňovany - Vranov u Stříbra)