prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2020
 TS 701, 702, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 702 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1707R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/Lv 71801/Ex 533
/Ex 534/Lv 71800/R 723
/Lv 71810/Lv 71811/R 704
/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3
st 1. 7.754.066 754.063 754.057 754.006 754.074
754.078
754.029
[1]
754.074
754.078
[2]
363.069 [3]     st 1. 7.
čt 2. 7.754.063 754.066 754.057 754.006 ! 754.078 754.029       čt 2. 7.
3. 7.754.066 ! 754.063 ! 754.057 754.006 754.078
754.074
[4]
754.029       3. 7.
so 4. 7.- - 754.057 754.006 754.029
754.078
[5]
754.074       so 4. 7.
ne 5. 7.- - 754.057 754.006 754.009 754.074       ne 5. 7.
po 6. 7.- - 754.057 754.006 754.074 754.009       po 6. 7.
út 7. 7.754.063 754.066 754.057 754.006 754.074
754.078
[6]
754.022 př + 754.009
754.022
[7]
      út 7. 7.
st 8. 7.754.066 ! 754.063 ! 754.057 754.006 754.022 754.078 754.039 [8]   st 8. 7.
čt 9. 7.754.063 754.066 754.057 754.006 754.078 754.022 754.039 [9] čt 9. 7.
10. 7.754.066
844.011
[10]
754.063 754.066 [11] 754.006 754.074 754.078     10. 7.
so 11. 7.- - 754.057 754.006 754.078 ! 754.074       so 11. 7.
ne 12. 7.- - 754.039 754.006 754.022 754.074 754.009 [12]     ne 12. 7.
po 13. 7.844.010
844.010 + 844.012 pk
[13]
754.063
754.039
[14]
754.057 754.006 754.022 754.074 754.009 [15]     po 13. 7.
út 14. 7.844.011 + 844.012 pk 754.039
754.063
[16]
754.057 754.006 ! 754.074 754.022
754.078
[17]
      út 14. 7.
st 15. 7.844.006 př + 844.008 754.063 754.057 754.027 754.078 ! 754.074 !       st 15. 7.
čt 16. 7.  754.063 754.057 754.006 754.078 754.022       čt 16. 7.
17. 7.  754.063 754.057 754.024 754.022 754.078 ! 754.039 [8]     17. 7.
so 18. 7.- - 754.057 754.006 754.074 754.022       so 18. 7.
ne 19. 7.- - 754.057 ! 754.006 754.074 754.022       ne 19. 7.
po 20. 7.    754.057 754.006 754.022 754.074       po 20. 7.
út 21. 7.844.002 + 844.009 pk 754.039
754.066
[18]
754.057 754.006 754.074 754.078 754.022 [19]     út 21. 7.
st 22. 7.  754.066 754.057 ! 754.006 ! 754.022 [20] 754.074 754.022 [21]     st 22. 7.
čt 23. 7.844.009 + 844.008 pk
754.039
[22]
754.066 754.057 754.006 754.074
754.022
[23]
754.078 754.074 [24]     čt 23. 7.
24. 7.844.002 + 844.006 pk
844.006
[25]
754.066 754.057 754.006 754.078 ! 754.022       24. 7.
so 25. 7.- - 754.057 754.024 754.022 754.078       so 25. 7.
ne 26. 7.- - 754.057 754.024 754.074
754.022
[26]
754.022 [27]       ne 26. 7.
po 27. 7.844.009 + 844.011 pk 754.066 754.063 754.027 754.022 754.078 754.057 [8]     po 27. 7.
út 28. 7.844.006 + 844.002 pk 754.066 754.063 754.006 754.074 754.022 754.039 [28] 754.057 [29]   út 28. 7.
st 29. 7.844.009 + 844.008 pk 754.066 754.057 [30] [31] 754.022 754.074 754.039 [29] 754.057 [32]   st 29. 7.
čt 30. 7.  754.066 754.057 [33] [31] 754.074 754.022 754.006 [29] 754.063 [8] 754.057 [34] čt 30. 7.
31. 7.844.008 + 844.009 pk 754.066 754.057 [35] [31] 754.022 ! 754.074 ! 754.006 [36] 754.063 [29]   31. 7.
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1702/Sp 1707R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/Lv 71801/Ex 533
/Ex 534/Lv 71800/R 723
/Lv 71810/Lv 71811/R 704
/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 701TS 702TS 771TS 731mimořádný oběh

[1]vlak 730: 754.074, pozn: na R 730 ve stanici Majdalena porucha lokomotivy, vlak dále odřeknut
vlak 71801: 754.078
vlaky 533, 723: 754.029
[2]vlak 726: 754.074
vlak 707: 754.078
[3]Ex 555
[4]vlak 71801: 754.078
vlaky 533, 723: 754.074
[5]vlak 730: 754.029
vlak 723: 754.078
[6]vlak 534: 754.074
vlak 723: 754.078
[7]vlak 726: 754.022 př + 754.009
vlak 707: 754.022
[8]7510
[9]7511/7838
[10]vlak 7405: 754.066
vlak 7416: 844.011
[11]vlak 1707: 754.066
[12]Os3884
[13]vlak 7405: 844.010
vlak 7416: 844.010 + 844.012 pk
[14]vlak 7407: 754.063
vlak 7418: 754.039
[15]2152/2153/2146
[16]vlak 7407: 754.039
vlak 7418: 754.063
[17]vlak 726: 754.022
vlak 727: 754.078
[18]vlak 7407: 754.039
vlak 7418: 754.066
[19]Os 8008/8015
[20]vlak 534: 754.022
[21]vlak 1: 754.022
Os 2152/2153/2146
[22]vlak 7405: 844.009 + 844.008 pk
vlak 7416: 754.039
[23]vlak 71801: 754.074
vlak 533: 754.022
[24]vlak 1: 754.074
Os 8008/8015
[25]vlak 7405: 844.002 + 844.006 pk
vlak 7416: 844.006
[26]vlak 533: 754.074
vlak 704: 754.022
[27]vlak 710: 754.022
[28]759/768/7510
[29]7511/7838/7533/7532/7535/7534
[30]vlak 1702: 754.057
Do Klatov
[31]-
[32]vlak 2: 754.057 + 1702/761pk/7510/1707
1702/761pk/7510/1707
[33]vlak 1702: 754.057
Do Klatov.
[34]vlak 3: 754.057 + 1702/1703/1708/769(do Plzně)/774(z Plzně)/1707
1702/1703/1708/769(do Plzně)/774(z Plzně)/1707
[35]Do Klatov.
[36]Os 7510