prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2020
 TS 701, 702, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/R 723/Lv 71810
/Lv 71811/R 704/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3
1. 5.

[1]
- - 842.003 754.078 ! 754.064       1. 5.

[1]
so 2. 5.- - 842.003 754.064 [2] 754.064
754.078
[3]
754.064 [4]     so 2. 5.
ne 3. 5.- - 842.003 754.064 754.078       ne 3. 5.
po 4. 5.754.022 754.074 842.003 754.064 754.078       po 4. 5.
út 5. 5.754.074 754.022 842.003 754.078 754.029       út 5. 5.
st 6. 5.754.022 754.074
754.066
[5]
842.029 754.029 754.078       st 6. 5.
čt 7. 5.754.066 754.022     754.029       čt 7. 5.
8. 5.- - 842.003 754.064 [6] 754.064
754.029
[7]
      8. 5.
so 9. 5.- - 842.023 754.029 754.064       so 9. 5.
ne 10. 5.- - 842.029 754.029 ! 754.064       ne 10. 5.
po 11. 5.754.022
844.010 + 844.015 pk
[8]
754.066
844.002 + 844.008 pk
[9]
842.003 754.029 754.064       po 11. 5.
út 12. 5.844.007
844.015 + 844.010 pk
[10]
844.006
844.002 + 844.008 pk
[11]
842.008 754.029 754.064       út 12. 5.
st 13. 5.844.006
844.010 + 844.015 pk
[12]
844.007
844.008 + 844.002 pk
[13]
842.029 754.064 754.029
754.009
[14]
      st 13. 5.
čt 14. 5.844.007
844.015 + 844.010 pk
[10]
844.006
844.002 + 844.008 pk
[11]
842.029 ! 754.009 754.064       čt 14. 5.
15. 5.754.063 754.066 754.006 754.064 754.009       15. 5.
so 16. 5.- - 754.006 754.029 754.009       so 16. 5.
ne 17. 5.- - 754.024 754.029 754.009       ne 17. 5.
po 18. 5.754.066 754.063 842.030
842.023
[15]
754.009 754.029       po 18. 5.
út 19. 5.754.063 754.066 842.023 754.064
754.074
[16]
754.029 754.064 [17] 754.074 [18]   út 19. 5.
st 20. 5.754.066 754.063
754.057
[19]
842.030 754.029 754.074       st 20. 5.
čt 21. 5.754.057 754.066 842.023   754.029 !       čt 21. 5.
22. 5.754.066 754.057 754.027 754.029 754.074
-
754.078
[20]
754.078 [21]     22. 5.
so 23. 5.- - 754.027 754.078 754.029       so 23. 5.
ne 24. 5.- - 754.024 754.078 ! 754.029       ne 24. 5.
po 25. 5.754.057 754.066 842.003 754.064 754.078       po 25. 5.
út 26. 5.754.066 754.057
754.063
[22]
842.023 754.078 754.064       út 26. 5.
st 27. 5.754.063 754.066   754.064 ! 754.078       st 27. 5.
čt 28. 5.754.066 754.063   754.078 ! 754.029       čt 28. 5.
29. 5.754.063 754.066 754.027
754.006
[23]
754.029 ! 754.078
754.064
[24]
      29. 5.
so 30. 5.- - 754.006 754.064 ! 754.029       so 30. 5.
ne 31. 5.- - 754.006   754.029       ne 31. 5.
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418R 776/R 763
/R 768/R 775
R 730/R 723/Lv 71810
/Lv 71811/R 704/R 727
R 726/R 707/R 718
/R 715/R 704/R 727
/R 710/R 723
1 2 3datum
1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
TS 701TS 771TS 731mimořádný oběh

[1]od 14. 3. do 14. 6. zrušen Jižní expres 533/534 do Českého Krumlova
[2]vlak 723: 754.064
[3]vlaky 726, 707, 715: 754.064
vlaky 704, 727: 754.078
[4]vlak 1: 754.064
R 710 / 723 i v úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor a zpět
[5]vlak 7407: 754.074
vlak 7418: 754.066
[6]vlak 704: 754.064
[7]vlak 707: 754.064
vlak 723: 754.029
[8]vlak 7405: 754.022
vlak 7416: 844.010 + 844.015 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[9]vlak 7407: 754.066
vlak 7418: 844.002 + 844.008 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[10]vlak 7405: 844.007, pozn: výluka Nýřany - Plzeň
vlak 7416: 844.015 + 844.010 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[11]vlak 7407: 844.006, pozn: výluka Nýřany - Plzeň
vlak 7418: 844.002 + 844.008 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[12]vlak 7405: 844.006, pozn: výluka Nýřany - Plzeň
vlak 7416: 844.010 + 844.015 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[13]vlak 7407: 844.007, pozn: výluka Nýřany - Plzeň
vlak 7418: 844.008 + 844.002 pk, pozn: výluka Plzeň - Nýřany
[14]vlak 726: 754.029
vlak 715: 754.009
[15]vlak 776: 842.030
vlak 768: 842.023
[16]vlak 730: 754.064
vlak 723: 754.074
[17]vlak 1: 754.064
Lv 52858; České Budějovice (odj. 8:28) - Plzeň hl.n. ; přeprava neschopné 242.254.
[18]vlak 2: 754.074
R 665 (Plzeň hl.n. - Č.Budějovice)
[19]vlak 7407: 754.063
vlak 7418: 754.057
[20]vlak 718: 754.074, pozn: na R 718 porucha lokomotivy mezi Třeboň lázně a Třeboní
vlak 715: -, pozn: vlak odřeknut
vlak 704: 754.078
[21]vlak 1: 754.078 př
Os 8717
[22]vlak 7407: 754.057
vlak 7418: 754.063
[23]vlak 776: 754.027
vlaky 768, 775: 754.006
[24]vlak 718: 754.078
vlak 704: 754.064