prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 321: 193D OŘOD střed SS Praha-Vršovice

oběh pro
9. 12.:
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
--------
ne 11. 12.193.291
193.690
[1]
193.293 193.296 193.294 193.295
193.292
[2]
193.298 193.290 193.681 ne 11. 12.
po 12. 12.193.293
193.292
[3]
193.690 193.296 [4] 193.296 [5] 193.293 [6]   193.681 383.101 po 12. 12.
út 13. 12.193.690
193.293
[7]
193.292 193.294 193.296 193.298
193.690
[8]
193.291 193.681 193.290 út 13. 12.
st 14. 12.193.292
193.688
[9]
193.293 193.296 193.294 193.291
193.295
[10]
193.690 193.290 193.681 st 14. 12.
čt 15. 12.193.293
193.292
[3]
193.688 193.294
193.291
[11]
193.296 193.690 193.295 193.681 193.290 čt 15. 12.
16. 12.193.688
193.293
[12]
193.292 193.296 193.291 193.295
193.294
[13]
193.690 193.290 193.681 16. 12.
so 17. 12.193.292
193.294
[14]
193.293 193.291 193.296 193.690 193.688 193.681 193.290 so 17. 12.
ne 18. 12.193.293
193.690
[15]
193.294 193.296 193.291 193.688 193.292 193.290 193.681 ne 18. 12.
po 19. 12.193.298
193.688
[16]
193.690 193.291 193.296 [17] 193.294 [18] 193.688
193.294
[19]
193.681 383.106 po 19. 12.
út 20. 12.193.690
193.294
[20]
193.688 193.681 193.296 193.292 př + 193.290
193.292
[21]
193.293 193.291 193.298 út 20. 12.
st 21. 12.193.292 193.688 193.296 193.681 193.293 193.690 193.298 193.291 st 21. 12.
čt 22. 12.193.688 193.292 193.681 193.296 193.690 193.295 193.291 193.298 čt 22. 12.
23. 12.193.292
193.690
[22]
193.696 193.294 193.681 193.295 193.688 193.298 193.291 23. 12.
so 24. 12.193.296
193.292
[23]
193.690 193.681 193.294 193.688 193.295 193.291 [24] 193.298 so 24. 12.
ne 25. 12.193.297
193.688
[25]
193.292 193.294 193.681 193.295 193.296 193.298 193.290 ne 25. 12.
po 26. 12.193.292
193.295
[26]
193.688 193.681 193.294 193.296 193.297 193.290 193.298 po 26. 12.
út 27. 12.193.688
193.296
[27]
193.295 193.294 193.681
193.289
[28]
193.297 193.292 193.298 193.290 út 27. 12.
st 28. 12.193.295
193.297
[29]
193.296 193.289 193.294 193.292 193.688 193.290 193.298 st 28. 12.
čt 29. 12.193.296
193.292
[23]
193.297 193.294 193.289 193.688 193.295 193.298 193.290 [30] čt 29. 12.
30. 12.193.293
193.688
[31]
193.292 193.289 193.294 193.295 193.296 193.685 193.298 30. 12.
so 31. 12.193.292 193.688 193.294 193.289 193.296 193.293 193.298 193.685 so 31. 12.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)

[1]vlak 176: 193.291
vlak 177: 193.690
[2]vlak 379: 193.295
vlak 170: 193.292
[3]vlak 176: 193.293
vlak 177: 193.292
[4]vlak 458: 193.296
[5]vlak 459: 193.296
[6]vlak 170: 193.293
[7]vlak 176: 193.690
vlak 177: 193.293
[8]vlak 379: 193.298
vlak 170: 193.690
[9]vlak 176: 193.292, pozn: +40 min (požár propanbutanových lahví u ŽST ÚL-Sever, provoz přerušen)
vlak 177: 193.688
[10]vlak 379: 193.291
vlak 170: 193.295
[11]vlak 175: 193.294
vlak 458: 193.291
[12]vlak 176: 193.688
vlak 177: 193.293
[13]vlak 379: 193.295
vlak 170: 193.294
[14]vlak 176: 193.292
vlak 177: 193.294
[15]vlak 176: 193.293
vlak 177: 193.690
[16]vlak 176: 193.298, pozn: Ukončen v Ústí n. L. z důvodu zpoždění +95, v ÚL obrat na EC 90171
vlak 177: 193.688
[17]vlak 174: 193.296 Praha - Děčín (výluka v Německu), v Děčíně obrat na EC 90253 (do Prahy)
[18]vlak 379: 193.294
[19]vlak 171: 193.688
vlak 378: 193.294
[20]vlak 176: 193.690
vlak 177: 193.294
[21]vlak 379: 193.292 př + 193.290
vlak 170: 193.292
[22]vlak 176: 193.292
vlak 177: 193.690
[23]vlak 176: 193.296
vlak 177: 193.292
[24]vlak 253: V úseku Hamburg - P. Holešovice, P. Holešovice - Budapest 193.290
[25]vlak 176: 193.297
vlak 177: 193.688
[26]vlak 176: 193.292
vlak 177: 193.295
[27]vlak 176: 193.688
vlak 177: 193.296
[28]vlak 459: 193.681
vlak 174: 193.289
[29]vlak 176: 193.295
vlak 177: 193.297
[30]vlak 252: V úseku Budapest - P. Holešovice, P. Holešovice - Hamburg 193.685
[31]vlak 176: 193.293
vlak 177: 193.688