prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 TS 321: 193D OŘOD střed SS Praha-Vršovice

oběh pro
9. 12.:
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
--------
po 1. 5.193.292 193.297     193.296 193.690 193.289 193.687 po 1. 5.
út 2. 5.  193.292   193.682 193.690       út 2. 5.
st 3. 5.              193.687 st 3. 5.
čt 4. 5.193.296     193.682     193.687 193.289 [1] čt 4. 5.
5. 5.193.690
193.294
[2]
  193.682       193.290 193.687 5. 5.
so 6. 5.  193.297 193.296   193.294 [3] 193.294 [4] 193.687 193.290 so 6. 5.
ne 7. 5.193.298
193.294
[5]
193.297 193.682 [6] 193.293 193.291 193.292 193.290 193.687 [7] ne 7. 5.
po 8. 5.      193.682     [8] 193.290 po 8. 5.
út 9. 5.193.294 193.291 193.682 193.293     193.290 193.684 út 9. 5.
st 10. 5.193.291 193.297   193.294 [9] 193.687 193.294
193.682
[10]
193.684 193.290 st 10. 5.
čt 11. 5.193.292         193.291 193.290 193.684 čt 11. 5.
12. 5.193.297           193.684 193.290 12. 5.
so 13. 5.193.687
193.291
[11]
  193.294 193.293     193.290 193.684 so 13. 5.
ne 14. 5.  193.291 193.293 193.294     193.684 193.290 ne 14. 5.
po 15. 5.193.297   193.294       193.290 193.684 po 15. 5.
út 16. 5.            193.684 193.290 út 16. 5.
st 17. 5.          193.296 193.290 193.684 st 17. 5.
čt 18. 5.        193.296   193.684 193.290 čt 18. 5.
19. 5.193.687       193.297 193.681 193.290 193.684 19. 5.
so 20. 5.193.295 193.297 193.293   193.681 193.687 193.684 193.290 so 20. 5.
ne 21. 5.193.297 193.295 193.292 193.293 193.687 193.296 193.290 193.684 ne 21. 5.
po 22. 5.193.295   193.293 193.292   193.297 193.684 193.290 po 22. 5.
út 23. 5.      193.293 193.297   383.107 [12] 193.684 [13] út 23. 5.
st 24. 5.    193.293       193.684 [14] 193.684 [15] st 24. 5.
čt 25. 5.  193.681 193.298 193.293     193.684 193.290 čt 25. 5.
26. 5.193.687   193.293 193.298   193.295 193.290 193.684 26. 5.
so 27. 5.  193.687 193.298 193.293   193.681 193.684 193.290 so 27. 5.
ne 28. 5.193.297 193.687 193.293 193.298 193.681 193.292 193.290 193.684 ne 28. 5.
po 29. 5.            383.105 [16] 193.294 [17] po 29. 5.
út 30. 5.193.681 193.687   193.298   193.295 193.291 193.294 út 30. 5.
st 31. 5.193.292   193.298 193.293     193.294 193.291 st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)

[1]vlak 252: do Prahy-Holešovic, přepřah na 193 290
[2]vlak 176: 193.690
vlak 177: 193.294, pozn: 177 Hamburg-Praha
[3]vlak 379: Odřeknut v úseku Bad Schandau - Ústí n. Labem hl. n. (stržení trakčního vedení nákladním vlakem v žst. Děčín hl. n.)
[4]vlak 378: Odřeknut v úseku Ústí n. Labem hl. n. - Bad Schandau
[5]vlak 176: 193.298
vlak 177: 193.294
[6]vlak 458: bez vagon WRmz
[7]vlak 252: Odřeknut v úseku Děčín hlavní nádraží - Hamburg Altona
[8]vlak 253: Odřeknut v úseku Hamburg Altona - Děčín hlavní nádraží
[9]vlak 174: 193.294
[10]vlak 171: 193.294
vlak 378: 193.682
[11]vlak 176: 193.687
vlak 177: 193.291
[12]vlak 253: V úseku Praha-Budapest + souprava ZSSK
[13]vlak 252: Odřeknut v úseku Dečín hl. n. - Hamburg-Altona vlivem poruchy TV v Německu
[14]vlak 253: 193.684
[15]vlak 252: 193.684
[16]vlak 253: Odřeknut v úseku Hamburg-Altona - Děčín hl. n. (porucha lokomotivy)
[17]vlak 252: Odřeknut v úseku Děčín hl. n. - Hamburg-Altona