prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2023
 TS 321: 193D OŘOD střed SS Praha-Vršovice

oběh pro
9. 12.:
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
--------
so 1. 4.  193.291 193.289 193.687       193.298 so 1. 4.
ne 2. 4.          193.681     ne 2. 4.
po 3. 4.193.688
193.296
[1]
      193.681 193.291 193.295 193.298 po 3. 4.
út 4. 4.193.290
193.681
[2]
193.296 193.687 193.682 [3] 193.291 193.688 193.298 193.295 út 4. 4.
st 5. 4.  193.681     193.688     193.298 st 5. 4.
čt 6. 4.193.688   193.687 193.682 193.290 193.296 193.298 193.295 čt 6. 4.
7. 4.  193.688 193.682 193.687 [4] 193.296   193.295 193.298 7. 4.
so 8. 4.193.293   193.289 193.682
193.688
[5]
193.681   193.298 193.295 so 8. 4.
ne 9. 4.193.290
193.681
[2]
193.296 193.688
193.690
[6]
193.289 193.291 193.293 193.295 193.298 ne 9. 4.
po 10. 4.  193.681 193.289
193.688
[7]
193.690   193.290   193.295 po 10. 4.
út 11. 4.193.681   193.690 193.688 193.290   193.298   út 11. 4.
st 12. 4.    193.688 193.690 193.296   193.298   st 12. 4.
čt 13. 4.193.296   193.690 193.688 193.681 193.293 193.295 193.289 [8] čt 13. 4.
14. 4.193.290   193.688 193.690 193.293 193.681 193.289 193.295 14. 4.
so 15. 4.193.293   193.690 193.688 193.681 [9] 193.290 193.295 193.289 so 15. 4.
ne 16. 4.    193.688     193.681
193.296
[10]
193.289 193.684 ne 16. 4.
po 17. 4.    193.690 193.688 193.296   193.684 193.289 po 17. 4.
út 18. 4.    193.688 193.690   193.293 193.289 193.684 út 18. 4.
st 19. 4. [11]   193.690 193.688   193.294 193.684 193.289 st 19. 4.
čt 20. 4.  193.688   193.294   193.289 193.684 čt 20. 4.
21. 4.      193.688       193.289 21. 4.
so 22. 4.193.688 193.686 193.690 193.682 193.293 193.294 193.687 193.289 so 22. 4.
ne 23. 4.193.292 193.688 193.682 193.690 193.294 193.293 193.289 193.687 ne 23. 4.
po 24. 4.193.297 193.291 193.690 193.682 193.293 193.292 193.687 193.289 po 24. 4.
út 25. 4.  193.294             út 25. 4.
st 26. 4.                st 26. 4.
čt 27. 4.193.296     193.690 193.291
193.686
[12]
  193.289 193.687 čt 27. 4.
28. 4.193.292 193.297 193.690 193.682 193.294 193.296 193.687 193.289 28. 4.
so 29. 4.193.294   193.682 193.690
193.291
[13]
  193.292 193.289 193.687 so 29. 4.
ne 30. 4.  193.294   193.682 193.292   193.687 193.289 ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)

[1]vlak 176: 193.688
vlak 177: 193.296
[2]vlak 176: 193.290
vlak 177: 193.681
[3]vlak 174: 193.682
[4]vlak 459: +220 min na příjezdu z Německa
[5]vlak 459: 193.682
vlak 174: 193.688
[6]vlak 175: 193.688, pozn: +80, Brand in Hamburg
vlak 458: 193.690
[7]vlak 175: 193.289
vlak 458: 193.688
[8]vlak 252: Budapešť - Praha Holešovice 193 298, Holešovice - Hamburg 193 289
[9]vlak 379: z Německa +90', v úseku Roztoky u Prahy - Praha 471.078
[10]vlak 171: 193.681
vlak 378: 193.296
[11]vlak 177: Odřeknut, technická závada na soupravě
[12]vlak 379: 193.291
vlak 170: 193.686
[13]vlak 459: 193.690
vlak 174: 193.291