prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2023
 TS 321: 193D OŘOD střed SS Praha-Vršovice

oběh pro
9. 12.:
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
--------
čt 1. 6.193.567
193.687
[1]
193.292 193.293 193.298   193.295 193.291 193.294 čt 1. 6.
2. 6.193.687   193.298     193.567 193.294 193.291 2. 6.
so 3. 6.193.681
193.292
[2]
193.687 193.698 193.298 193.567 193.296 193.291 193.294 so 3. 6.
ne 4. 6.193.290   193.298   193.296 193.681 193.294 193.291 ne 4. 6.
po 5. 6.      193.298     193.291 193.294 po 5. 6.
út 6. 6.            193.294 193.291 út 6. 6.
st 7. 6.193.292 193.290 193.698   193.687 193.289
193.295
[3]
193.291 193.294 st 7. 6.
čt 8. 6.    193.298 193.297   193.296 193.294 193.291 čt 8. 6.
9. 6.193.687 193.292 193.297 193.298   193.290 193.291 193.294 9. 6.
so 10. 6.  193.296 193.298   193.290   193.294 193.291 so 10. 6.
ne 11. 6.            193.291 193.294 ne 11. 6.
po 12. 6.    193.298   193.295   193.294 193.291 po 12. 6.
út 13. 6.193.687       193.296   193.291 193.294 út 13. 6.
st 14. 6.            193.294 193.291 st 14. 6.
čt 15. 6.        193.687 193.295 193.291 193.294 čt 15. 6.
16. 6.    193.298   193.295   193.294 193.291 16. 6.
so 17. 6.      193.298   193.690 193.291 193.294 so 17. 6.
ne 18. 6.193.292 193.687 193.902 193.293 193.690 193.681 193.294 193.291 ne 18. 6.
po 19. 6.    193.293   193.681 193.295 193.291 193.294 po 19. 6.
út 20. 6.193.298     193.293
193.902
[4]
    193.294 193.291 út 20. 6.
st 21. 6.    193.902   193.290   193.291 193.294 st 21. 6.
čt 22. 6.      193.902     193.294 193.291 čt 22. 6.
23. 6.    193.902 193.687 193.297 193.296 193.291 193.294 23. 6.
so 24. 6.193.297   193.687 193.902 193.296 193.290 193.682 193.291 so 24. 6.
ne 25. 6.    193.902 193.687 193.290   193.289 193.682 ne 25. 6.
po 26. 6.193.296 193.292 193.687 193.902 193.298 193.297 193.682 193.289 po 26. 6.
út 27. 6.193.291
193.298
[5]
  193.902 193.687 193.297   193.289 193.682 út 27. 6.
st 28. 6.193.292 193.297 193.687 193.902 193.290 193.291 193.682 193.289 st 28. 6.
čt 29. 6.  193.298 193.902 193.687 193.291
80-30 030 + 362.061 pk
[6]
193.292 193.289 [7] 193.682 čt 29. 6.
30. 6.    193.687
193.292
[8]
  193.292 [9]   193.682 193.289 30. 6.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den1. den2. den
TS 321 - I. (193 ELL)TS 321 - II. (193 ELL)TS 321 - III. (193 ELL)TS 321 - IV. (193 ELL)

[1]vlak 176: 193.567
vlak 177: 193.687
[2]vlak 176: 193.681
vlak 177: 193.292
[3]vlak 171: 193.289
vlak 378: 193.295
[4]vlak 459: 193.293
vlak 174: 193.902
[5]vlak 176: 193.291
vlak 177: 193.298
[6]vlak 379: 193.291
vlak 170: 80-30 030 + 362.061 pk, pozn: V useku Praha-Dolní Beřkovice
[7]vlak 253: Odklon přes Českou Třebovou
[8]vlak 175: 193.687
vlak 458: 193.292
[9]vlak 379: 193.292