grudzień 2022 styczeń 2023 luty 2023 marzec 2023 kwiecień 2023 maj 2023 czerwiec 2023 lipiec 2023 sierpień 2023 wrzesień 2023 październik 2023 listopad 2023 grudzień 2023
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2023
 TS 844 a 845: 810 OŘOD střed PP Rakovník

obieg dla
9. 12.:
TS 844 (810)TS 845 (810)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
16706/16713
/16714/16749
16792/16701/16702
/16741/16711/16720
/16753
16703/16764/16765
/16710/16715/16722
/16719/16724
1670716766/16709/16712
/16747/16717/19719
/19716
-27708L/27713/27712
/27715L/27716L/27721L
/27720L/27727L/27724L
/27731/27726/27733
/27728
27705/27704/27709
/27708Z/27715Z/27716Z
/27721Z/27720Z/27727Z
/27724Z
pi 1. 12.810.459   810.291 810.590 !   810.341 810.585   pi 1. 12.
so 2. 12.  810.459 810.313 810.291 !   - 810.341 810.585
[1]
so 2. 12.
ni 3. 12.  810.291 810.459   810.337 -   810.341 ! ni 3. 12.
po 4. 12.810.337 810.459 810.620 810.291 ! 810.320     810.585 po 4. 12.
wt 5. 12.810.291 [2] 810.337 810.291 [3] 810.620 ! 810.590 810.333     wt 5. 12.
śr 6. 12.810.585   810.620 810.291 !   810.341 810.333 810.570 śr 6. 12.
cz 7. 12.810.590 810.320 810.291 810.337 810.459 810.570 ! 810.341 ! 810.333 ! cz 7. 12.
pi 8. 12.810.459 810.590 810.320 ! 810.291 ! 810.337 ! 810.333 810.570 810.341 pi 8. 12.
so 9. 12.  810.459 ! 810.590 !   810.559 - 810.333 ! 810.570 ! so 9. 12.
obieg dla
9. 12.:
16706/16713
/16714/16749
16792/16701/16702
/16741/16711/16720
/16753
16703/16764/16765
/16710/16715/16722
/16719/16724
1670716766/16709/16712
/16747/16717/19719
/19716
-27708L/27713/27712
/27715L/27716L/27721L
/27720L/27727L/27724L
/27731/27726/27733
/27728
27705/27704/27709
/27708Z/27715Z/27716Z
/27721Z/27720Z/27727Z
/27724Z
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
TS 844 (810)TS 845 (810)

[1]pociąg 27708: -, pozn: -
pociąg 27715: 810.585
[2]pociąg 16700: Vlak 16700 mimořádně ukončen ve stanici Žlutice.
pociąg 16707: Vlak 16707 díky mimořádnosti v úseku Žlutice - Štědrá, výchozí z Blatna u Jesenice
[3]pociąg 16703: Mimořádný obrat od vlaku Os 16700 z důvodu pádu stromu mezi Žluticemi a Štědrou.
pociąg 16762: Po vlaku 16762 se vrátil MV 810.291 zpět do svého oběhu na vlak 16707.