prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2022
 Ex: 193D, 386.2, 388 RegioJet Praha - Brno - Bratislava - Vídeň - Budapešť

oběh pro
10. 12.:
TS 1 (386)TS 1a (386)TS 2 (193D)TS 2b (193D)TS 2a (386, 193D)datum
1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den
1041/1048/1049
1042/1043/1050
---1031/1036-
so 1. 1.186.367 [1] 386.201 193.205
186.373
[2]
  193.205 [3] 193.206 386.202 so 1. 1.
ne 2. 1.388.205 388.206 186.373 193.205 [4] 386.203
193.205
[5]
386.202 193.206 ne 2. 1.
po 3. 1.386.203
388.205
[6]
386.201 186.373 386.204 [7] 193.205 193.830 193.206 po 3. 1.
út 4. 1.186.367 [8] 388.209 186.373 193.205 386.204 193.830 386.201 út 4. 1.
st 5. 1.388.206 388.201 186.373       193.830 st 5. 1.
čt 6. 1.388.201   186.373     193.830   čt 6. 1.
7. 1.386.204 388.206 186.373     386.201 193.830 7. 1.
so 8. 1.388.206 386.204
386.203
[9]
186.373
386.204
[10]
193.206 193.205 193.830 386.201 so 8. 1.
ne 9. 1.388.201 388.206 386.203 193.205 193.206 386.201 386.204 ne 9. 1.
po 10. 1.388.206 388.201 386.203
186.373
[11]
193.206 193.205
386.203
[12]
  386.204 po 10. 1.
út 11. 1.388.201 388.207 186.373 386.203 193.206 193.214 386.201 út 11. 1.
st 12. 1.388.207 388.201
388.209
[13]
186.373 193.206
386.204
[14]
386.203 386.201 193.214 st 12. 1.
čt 13. 1.388.209 388.207 186.373   386.203 193.214 386.201 čt 13. 1.
14. 1.388.207 388.209 186.373 386.203 !     386.201 ! 14. 1.
so 15. 1.388.209 388.207 186.373     193.214 386.201 so 15. 1.
ne 16. 1.  388.204           ne 16. 1.
po 17. 1.388.204 388.206 186.373 386.203 386.204
193.205
[15]
386.201 193.214 po 17. 1.
út 18. 1.386.204 388.204 186.373 193.205 386.203 193.214 386.201 út 18. 1.
st 19. 1.  386.204 186.373 386.203
193.206
[16]
193.205 386.201 193.214 st 19. 1.
čt 20. 1.386.204 388.204 186.373     193.206   čt 20. 1.
21. 1.      193.206 193.205 386.204 193.214 21. 1.
so 22. 1.388.206 388.204 186.373 193.205 193.206 193.214 386.204 so 22. 1.
ne 23. 1.388.204 388.206 186.373 193.206 [17] 193.205 386.204 193.214 ne 23. 1.
po 24. 1.388.206   186.373
186.357
[18]
386.201 386.203     po 24. 1.
út 25. 1.388.209 388.206 186.357
386.203
[19]
386.203
193.206
[16]
386.201 193.214 386.204 út 25. 1.
st 26. 1.388.206 186.367 + 388.209 pk
186.373
[20]
  386.201 193.206 386.204 193.214 st 26. 1.
čt 27. 1.388.207 388.206 386.203
186.367
[21]
193.206 386.201 193.214 193.205 čt 27. 1.
28. 1.  388.207 186.367 386.201 193.206 193.205 193.214 28. 1.
so 29. 1.388.209 388.206 186.367 193.206 386.201 193.214 193.205 so 29. 1.
ne 30. 1.388.209
186.367
[22]
388.209 [23] 186.367
388.213
[24]
386.201 193.206   193.214
388.206
[25]
ne 30. 1.
po 31. 1.388.214
388.209
[26]
186.367
388.214
[27]
388.213
186.367
[28]
193.206 386.201 193.214 386.204 [29] po 31. 1.
oběh pro
10. 12.:
1041/1048/1049
1042/1043/1050
---1031/1036-datum
1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den
TS 1 (386)TS 1a (386)TS 2 (193D)TS 2b (193D)TS 2a (386, 193D)

[1]vlak 1048: 186.367
[2]vlak 1046: 193.205
vlak 1045: 186.373
[3]vlak 1037: 193.205
[4]vlak 1030: 193.205
[5]vlak 1032: 386.203
vlak 1037: 193.205
[6]vlaky 1041, 1048: 386.203
vlak 1049: 388.205
[7]vlak 1035: 386.204
[8]vlak 1041: 186.367
[9]vlak 1042: 386.204
vlak 1043: 386.203
[10]vlak 1046: 186.373
vlak 1045: 386.204
[11]vlak 1046: 386.203
vlak 1045: 186.373
[12]vlak 1032: 193.205
vlak 1037: 386.203
[13]vlak 1042: 388.201
vlak 1050: 388.209
[14]vlak 1030: 193.206
vlak 1035: 386.204
[15]vlak 1032: 386.204
vlak 1037: 193.205
[16]vlak 1030: 386.203
vlak 1035: 193.206
[17]vlak 1030: 193.206
[18]vlak 1046: 186.373
vlak 1045: 186.357
[19]vlak 1046: 186.357
vlak 1045: 386.203
[20]vlak 1042: 186.367 + 388.209 pk
vlaky 1043, 1050: 186.373
[21]vlak 1046: 386.203
vlak 1045: 186.367
[22]vlak 1048: 388.209, pozn: V Břeclavi od vlaku 1043. V úseku Bratislava hl. st. - Břeclav nejede.
vlak 1049: 186.367, pozn: Náhradní souprava
[23]vlak 1043: Ukončen v ŽST Břeclav. V úseku Břeclav - Bratislava hl. st. nejede.
[24]vlak 1046: 186.367
vlak 1045: 388.213
[25]vlaky 1033, 1034: 193.214
vlak 1051: 388.206
[26]vlak 1041: 388.214
vlak 1048: 388.209
[27]vlak 1042: 186.367
vlaky 1043, 1050: 388.214
[28]vlak 1046: 388.213
vlak 1045: 186.367
[29]vlaky 1033, 1034: 386.204