prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2016
TS 701 - 706: 750.7 a 754 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
1.7.750.710
750.704
[1]
750.710
750.713
[2]
754.023 754.012
750.719
[3]
750.711 750.705 750.715 750.718 754.075 754.019 754.012 [4] -   1.7.
so 2.7.750.719
750.713
[5]
750.718
750.710
[6]
- 750.704 750.715
750.713
[7]
754.059
750.711
[8]
750.705 754.075 - 754.019 750.718 [9] 754.012 754.023
754.043
754.059
[10]
so 2.7.
ne 3.7.750.704
750.713
750.718
[11]
750.710 - 750.713
750.704
[12]
750.705 750.711 750.715 - 754.075 -
754.059
[13]
750.718 [14] 754.012 754.059 [15] ne 3.7.
po 4.7.750.713 750.710 754.043
754.018
[16]
750.718 750.715 750.709 750.705 př + 754.075
750.705
[17]
754.013 754.067 754.059 754.012 -   po 4.7.
út 5.7.750.718 750.710 - 750.713 754.062 750.719 750.709 - - [18] 754.012 750.704   út 5.7.
st 6.7.750.704 750.710 - 750.718 750.709 750.719 754.062 - 754.067 754.019 [19] 754.012 750.715   st 6.7.
čt 7.7.750.718 750.704 754.018 750.710 750.705 750.715 750.709 754.067 754.013 754.059 754.012 -   čt 7.7.
8.7.750.713 750.704 754.018
754.043
[20]
750.718 750.709 ! 750.705 ! 750.715 ! 754.013 ! 754.067 ! 754.059 754.012 -   8.7.
so 9.7.750.711 750.713 - 750.704 750.715 750.709 750.705 754.067 - 754.059 754.012 [21] 754.018
754.012 př + 754.018
[22]
  so 9.7.
ne 10.7.750.719 750.710 - 750.711 750.705 ! 750.709 ! 750.715 ! - 754.019 754.059 754.012 754.075   ne 10.7.
po 11.7.750.710 750.713 754.043
754.018
[16]
750.719 750.715 750.709 750.705 754.019 754.062 př + 754.013
754.075
[23]
754.059
754.023
[24]
754.012 -   po 11.7.
út 12.7.750.704 750.710 754.018
754.059
[25]
750.713 750.705 754.013 750.709 754.075 754.019
750.718
[26]
754.023 754.012 -   út 12.7.
st 13.7.750.719 750.710 754.059 750.704 750.709 750.705 754.013 750.718 754.075 754.023 754.012 -   st 13.7.
čt 14.7.750.713 750.710 754.059
754.018
[27]
750.719 754.062 750.704 750.705 754.075 750.718 754.023 754.012 -   čt 14.7.
15.7.750.712 750.713 754.018
754.059
[25]
750.710 750.705 750.711 750.704 750.718 754.075 754.023
754.018
[28]
754.012 -   15.7.
so 16.7.750.709 750.713 - 750.712 750.704 750.705 750.711 754.075 - 754.018 754.012 754.019   so 16.7.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
ne 17.7.750.710 750.713 - 750.709 754.013 750.705 750.704 - 754.075 754.018 754.012 754.019   ne 17.7.
po 18.7.750.715 750.710 754.059
754.062
[29]
750.713 750.704 [30] 750.705 754.013 754.075 750.718
754.067
[31]
754.018
754.059
[32]
754.012 [21] - 754.012 [33] po 18.7.
út 19.7.750.712 750.710 754.062
754.018
[34]
750.715
750.718
[35]
754.013 750.704 750.705 754.067 754.075 754.059 754.012 -   út 19.7.
st 20.7.750.713 750.712 754.018
754.023
[36]
750.710 750.705 750.718 750.704 754.075 754.067 754.059
754.018
[37]
754.012 [21] - 754.012 [38] st 20.7.
čt 21.7.750.719 750.712 754.023
754.019
[39]
750.713 750.704 750.705 750.718
750.711 př + 750.718
750.711
[40]
754.067 754.075 754.018 754.012 - 754.059 [41] čt 21.7.
22.7.750.710 750.712 754.019
754.023
[42]
750.719 754.062 750.709 750.705 754.075 754.067 př + 750.711 754.018 754.012 -   22.7.
so 23.7.750.704 750.710 - 750.712 750.705 750.715 750.709 750.711 - 754.018 754.012 754.019 750.713 [43] so 23.7.
ne 24.7.750.711 750.710 - 750.704 750.709 750.715 750.705 - 754.067 754.018 754.012 754.019   ne 24.7.
po 25.7.750.712 750.710 754.023
754.062
[44]
750.711 750.705 750.718 750.709 754.067 754.075
754.012 př + 754.075
[45]
754.018 754.019 -   po 25.7.
út 26.7.750.715 750.712 754.062
754.023
[46]
750.710 750.709 750.705 750.718
754.013
[47]
754.075 754.067 754.018 754.019 -   út 26.7.
st 27.7.750.711 750.712
750.710
[48]
754.023
754.062
[44]
750.715 754.012 750.704 754.013
754.013 př + 750.705
754.013
[49]
754.067 754.075
754.059 př + 754.019
[50]
754.018
754.023
[51]
750.719 -   st 27.7.
čt 28.7.750.709 750.711
754.012
[52]
754.062
754.075
[53]
750.710
750.711
[54]
754.059 750.715 750.704
754.062
[55]
754.019 754.067 754.023 750.719 - 750.710 [56] čt 28.7.
29.7.

[57]
750.710 750.709 754.075
754.059
[58]
754.012 754.062 750.705 750.715 754.067 754.019 754.023 750.719 - 750.711 [59] 29.7.

[57]
so 30.7.

[57]
750.712
754.012
[60]
754.012
750.712
[61]
- 750.709
750.710
[62]
750.715 750.704 750.705 754.019 - 754.023
-
[63]
  754.018   so 30.7.

[57]
ne 31.7.

[57]
750.710
750.712
[64]
750.712
750.710
[65]
- 754.012
750.712
[66]
750.705 750.704 750.715 - 754.075 814.118
754.023
[67]
  754.062   ne 31.7.

[57]
oběh pro
10.12.:
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 707mimořádný oběh

[1]vlak 668: 750.710, pozn: (Brno - Třebíč)
vlak 661: 750.704
[2]vlak 623: 750.710, pozn: (Třebíč - Brno)
vlak 664: 750.710
vlak 622: 750.713
[3]vlaky 666, 663: 754.012
vlak 660: 750.719
[4]vlak 99999: 754.012
R 666 / 663
[5]vlak 668: 750.719
vlak 662: 750.713
[6]vlaky 623, 664, 665: 750.718
vlak 622: 750.710
[7]vlaky 1722, 883, 887: 750.715
vlak 891: 750.713
[8]vlak 1636: 754.059
vlak 1637: 750.711
[9]vlak 99999: 750.718
Os 4913
[10]vlak 1: 754.023, pozn: 108342 Jihlava - H.Brod / 986 pk H.B. - Světlá n.S. / 5910 pk H.B. - Okrouhlice / 109263 Okrouhlice- H.B.
vlak 2: 754.043, pozn: 5906 pk H.B. - Světlá n.S. / 977 př. Světlá n.S. - H.B. / 108355 H.B. - Jihlava
vlak 3: 754.059, pozn: 14904=751 002/14911 754 059+751 002 neč./14912/14921=754 059
[11]vlak 668: 750.704
vlak 661: 750.713, pozn: +225 minut
vlaky 662, 620: 750.718
[12]vlak 666: 750.713
vlaky 663, 660: 750.704
[13]vlaky 3175, 1646: -, pozn: dnes nejede
vlak 70100: 754.059
[14]vlak 99999: 750.718
[15]vlak 1: 754.059
Sp 1728
[16]vlak 4801: 754.043
vlak 4816: 754.018
[17]vlak 1722: 750.705 př + 754.075
vlak 1731: 750.705
[18]nejede
[19]Valašské Meziříčí - Bystřice pod Hostýnem 842+Bdtn+842, Bystřice pod Hostýnem - Holešov NAD
[20]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.043
[21]vlak 99999: 754.012
[22]vlak 1827: 754.018
vlak 1828: 754.012 př + 754.018
[23]vlak 1720: 754.062 př + 754.013
vlak 1733: 754.075
[24]vlak 4827: 754.059
vlak 4834: 754.023
[25]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.059
[26]vlak 1720: 754.019
vlak 1733: 750.718
[27]vlak 4801: 754.059
vlak 4816: 754.018
[28]vlak 4827: 754.023
vlak 4834: 754.018
[29]vlak 4801: 754.059
vlak 4816: 754.062
[30]vlak 884: vlak 884: 750.704
[31]vlak 1720: 750.718
vlak 1733: 754.067
[32]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.059
[33]vlak 1: 754.012
Os 4806 př. Brno - Rapotice / Sp 1869 Rapotice - Brno
[34]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.018
[35]vlak 621: 750.715
vlaky 666, 663, 660: 750.718
[36]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.023
[37]vlak 4827: 754.059
vlak 4834: 754.018
[38]vlak 1: 754.012
Os 4117 / Os 4118
[39]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.019
[40]vlak 550: 750.718
vlak 1722: 750.711 př + 750.718
vlak 1731: 750.711
[41]R 911 / 904
[42]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.023
[43]Sv Brno - České Budějovice (750.713 + 210.023 + 810.333)
[44]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.062
[45]vlak 1720: 754.075
vlak 1733: 754.012 př + 754.075
[46]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.023
[47]vlak 550: 750.718
vlaky 1722, 1731: 754.013
[48]vlak 623: 750.712
vlaky 664, 622: 750.710
[49]vlak 550: 754.013
vlak 1722: 754.013 př + 750.705
vlaky 1731, 561: 754.013
[50]vlak 1720: 754.075
vlak 1733: 754.059 př + 754.019
[51]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.023
[52]vlaky 623, 664: 750.711
vlak 622: 754.012
[53]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.075
[54]vlaky 621, 666: 750.710
vlak 669: 750.711
[55]vlaky 550, 1722: 750.704
vlak 1731: 754.062
[56]vlak 1: 750.710
Os 4856 /Sv Třebíč - Brno
[57]NAD za R v úseku Brno - Okříšky
[58]vlak 4801: 754.075
vlak 4816: 754.059
[59]Os 4107 / Os 4112
[60]vlak 668: 750.712, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
vlak 667: 754.012, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
[61]vlak 623: 754.012, pozn: V úseku Jihlava - Okříšky.
vlak 622: 750.712, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
[62]vlak 621: 750.709, pozn: V úseku Jihlava - Okříšky.
vlak 669: 750.710, pozn: V úseku Jihlava - Okříšky.
[63]vlak 1643: 754.023
vlak 1644: -, pozn: NAD
[64]vlak 668: 750.710, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
vlak 620: 750.712, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
[65]vlak 623: 750.712, pozn: V úseku Jihlava - Okříšky.
vlak 622: 750.710, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
[66]vlak 666: 754.012, pozn: V úseku Okříšky - Jihlava.
vlak 669: 750.712, pozn: V úseku Jihlava - Okříšky.
[67]vlak 3175: 814.118
vlak 1646: 754.023, pozn: NAD Frenštát pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí