prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - leden 2016
TS 701 - 706: 750.7 a 754 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
----------Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
1.1.750.719
-
[1]
754.016 - 750.710 př + 754.043
750.710
[2]
750.712 754.023 754.019 - 750.712 [3] 814.191
-
[4]
  842.004   1.1.
so 2.1.750.719 750.710 - -
754.023
[5]
754.019 754.018 750.712 - [6] 754.059 -   so 2.1.
ne 3.1.750.704 750.710 - 750.719 750.712 754.018 754.019 - 754.023 750.277 + 754.012 pk
750.277 př + 754.012
750.277
[7]
754.059 750.713 př + 750.711   ne 3.1.
po 4.1.750.719 750.704 754.016
750.163
[8]
750.710 754.019
754.018
[9]
754.018
814.104
754.019
[10]
750.712
750.713 př + 750.712
[11]
754.023 754.067 750.277
754.016
[12]
754.059 - 754.043
754.042
[13]
po 4.1.
út 5.1.750.711 750.704 750.163
754.016
[14]
750.719 750.712
750.710
[15]
750.710
750.712
[16]
754.019 754.067 754.023 754.016
754.018
[17]
754.059 -   út 5.1.
st 6.1.750.710 750.711 754.016
754.018
[18]
750.704 754.019 750.277 750.712 754.023 754.067 754.018
754.016
[19]
750.705 - 754.059
754.042
[20]
st 6.1.
čt 7.1.750.719 750.710 754.018 750.711 750.712 750.163
754.012
[21]
750.277 754.067 754.023 754.016 750.705 - 754.059
754.042
[22]
čt 7.1.
8.1.750.704 750.719 754.018
754.016
[23]
750.710 750.277 750.712 754.012
750.163
754.013
[24]
754.023 754.067
754.059
[25]
754.016
754.018
[26]
750.705 754.019 754.042 [27] 8.1.
so 9.1.750.711 750.719
754.059
[28]
- 750.704 754.013
750.712
754.013
[29]
750.710 750.712
754.013
750.712
[30]
754.059 [31] - 754.012 750.705 - 749.107 [32] so 9.1.
ne 10.1.750.704 754.059 - 750.711 750.712 750.710 754.013 - 754.018 754.012 750.705 754.019 749.107 [33] ne 10.1.
po 11.1.750.711 750.704 754.016
754.019
[34]
754.059 754.013 750.719 750.712 754.023
754.018
[35]
754.023 [36] 754.012
754.016
[37]
750.705 -   po 11.1.
út 12.1.750.710 750.711 754.019 750.704 750.712
754.018
[38]
754.018
750.712
[39]
750.719 754.023 754.018
754.013
[40]
754.016 754.059 -   út 12.1.
st 13.1.754.018 750.710 754.019 750.711 750.719
750.704
[41]
750.704
750.719
[42]
750.712 754.013 754.023 754.016 754.059 -   st 13.1.
čt 14.1.750.704 754.018 754.019 750.710 750.712 754.013 [43] 750.719 754.023 754.013
754.067
[44]
754.016 754.059 [45] - 754.059 [46] čt 14.1.
15.1.750.711 750.704 754.019
754.016
[47]
754.018
754.019 př + 754.018
[48]
750.719 750.710 754.013 754.067 754.023 754.016
754.019
[49]
754.059 754.012 [50] 754.012 [51] 15.1.
so 16.1.750.712 750.704 - 750.711 754.013 754.043 750.710 754.023 - 754.019 754.059 -   so 16.1.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
----------Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
ne 17.1.750.711 750.704 - 750.712 750.710 754.043 754.013 - 754.023 754.019 754.059 754.012   ne 17.1.
po 18.1.750.712 750.711 754.016
754.012
[52]
750.704 754.013 754.016 [53] 750.710 754.023 754.067 754.019 754.059 -   po 18.1.
út 19.1.754.018 750.712 754.012 750.711 750.710 750.719 754.016 754.067 754.023 754.019 754.059 - 754.042
754.043
[54]
út 19.1.
st 20.1.750.704 754.012 754.018
750.705
[55]
750.712 754.016 750.710 750.719 754.023 754.067 754.019
754.043
[56]
754.059 - 754.043 [57] st 20.1.
čt 21.1.750.711 750.704 754.012
750.277
[58]
750.705 750.713
754.067
754.067 př + 750.713
[59]
750.712 750.710 754.067
750.719
[60]
754.023 754.043
754.012
[61]
754.059 -   čt 21.1.
22.1.750.705 750.711 750.277
754.016
[62]
750.704 750.710 750.719 [63] 750.712
754.023
[64]
754.023 [65] 750.719
754.067
[66]
754.012 754.059 754.018   22.1.
so 23.1.750.704 750.711
754.019
[67]
- 750.705 754.023
754.018
[68]
754.043 [69] 754.018 př + 750.719
750.719
[70]
754.067 - 754.012 754.059 -   so 23.1.
ne 24.1.750.709
750.705 př + 750.709
754.067
754.067 př + 754.016
[71]
754.019 - 750.705
754.016
750.705
[72]
750.719 754.043 [73] 754.023
754.018
[74]
- 750.713 754.012 754.059 754.023 [75] 754.067 [76] ne 24.1.
po 25.1.754.023 754.067 754.016
750.705
[77]
754.019
750.712 př + 754.019
[78]
754.018 754.013 př + 750.710
750.710
[79]
750.719 750.704 750.713 754.012 754.059 - 754.043 [80] po 25.1.
út 26.1.750.712 750.705 754.067
754.016
[81]
754.023 750.719 754.059 750.710 750.713 750.704
754.018
[82]
754.012 754.019 - 754.043
750.709
754.042
[83]
út 26.1.
st 27.1.750.704 750.705 754.016
754.019
[34]
750.712 750.710 750.719 754.059 754.018 750.713 754.012
754.016
[37]
754.019 [84] -   st 27.1.
čt 28.1.750.709 750.705 754.019 750.704 754.059 750.710 750.719 750.713 754.018 754.016 754.012 -   čt 28.1.
29.1.750.712 750.705 754.019 750.709 750.719 750.704 750.710 754.018 750.713 754.016 754.012 [85] 754.059 754.012 [86] 29.1.
so 30.1.750.709 750.712
750.705
[87]
- 750.705
750.712
[88]
750.710 750.719 750.704 750.713 - 754.016 754.012 [85] - 754.012 [89] so 30.1.
ne 31.1.754.043 750.705
750.712
[90]
- 750.709 750.704 750.719 750.710 - 754.023 754.016 754.012 754.059   ne 31.1.
oběh pro
10.12.:
----------Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706mimořádný oběh

[1]vlaky 668, 662: 750.719
vlak 620: -, pozn: nejede (viz. omezení mezi svátky)
[2]vlak 666: 750.710 př + 754.043
vlak 660: 750.710
[3]vlak 551: 750.712
[4]vlak 3175: 814.191
vlak 1646: -, pozn: nejede (viz. omezení mezi svátky)
[5]vlak 621: -, pozn: nejede (viz. omezení mezi svátky)
vlaky 666, 660: 754.023
[6]nejede (viz. omezení mezi svátky)
[7]vlak 3175: 750.277 + 754.012 pk
vlak 1646: 750.277 př + 754.012
vlak 70100: 750.277
[8]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 750.163
[9]vlaky 560, 883, 887: 754.019
vlak 1732: 754.018
[10]vlak 1729: 754.018
vlak 891: 814.104, pozn: zpoždění kmenové soupravy
vlak 880: 814.104
vlak 551: 754.019
[11]vlaky 550, 1722: 750.712
vlak 1731: 750.713 př + 750.712
[12]vlak 4827: 750.277
vlak 4834: 754.016
[13]vlak 1: 754.043, pozn: R 624 H. Brod - Jihlava
vlak 2: 754.042, pozn: Lv Praha - H.Brod
[14]vlak 4801: 750.163
vlak 4816: 754.016
[15]vlaky 560, 883, 887: 750.712
vlak 1732: 750.710
[16]vlak 1729: 750.710
vlak 891: 750.712
[17]vlak 4827: 754.016
vlak 4834: 754.018
[18]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.018
[19]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.016
[20]vlak 1: 754.059, pozn: Os 4121
vlak 2: 754.042, pozn: Os 5909
[21]vlaky 1729, 891, 880: 750.163
vlak 551: 754.012
[22]vlak 1: 754.059, pozn: Os 4102 / Os 4107 / Os 4112
vlak 2: 754.042, pozn: Os 8347 / Os 8354 H.Brod - H.Cerekev - H.Brod
[23]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.016
[24]vlak 550: 754.012
vlaky 1722, 4145, 4150: 750.163
vlak 1733: 754.013
[25]vlak 1720: 754.067
vlak 1731: 754.059
[26]vlak 4827: 754.016
vlaky 4834, 70101: 754.018
[27]Os 8347 / Os 8354 H.Brod - H.cerekev - H.Brod
[28]vlak 623: 750.719
vlaky 664, 665, 622: 754.059
[29]vlak 1722: 754.013
vlaky 883, 887, 891: 750.712
vlak 551: 754.013
[30]vlak 560: 750.712
vlaky 885, 889: 754.013
vlak 561: 750.712
[31]vlak 101722: 754.059
[32]103735 / 161202 Olomouc - Brno Maloměřice
[33]Návrat do Olomouce
[34]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.019
[35]vlak 886: 754.023
vlak 882: 754.018
[36]vlak 1733: 754.023
[37]vlak 4827: 754.012
vlak 4834: 754.016
[38]vlaky 560, 888: 750.712
vlak 1732: 754.018
[39]vlak 1729: 754.018
vlak 880: 750.712
[40]vlak 1720: 754.018
vlak 1733: 754.013
[41]vlak 560: 750.719
vlak 1732: 750.704
[42]vlak 1729: 750.704
vlak 551: 750.719
[43]vlak 891: 754.013
[44]vlak 1720: 754.013
vlak 1733: 754.067
[45]vlak 99999: 754.059
[46]vlak 1: 754.059
Os 4962 / Os 4929 / Os 4654
[47]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.016
[48]vlaky 621, 666, 660: 754.018
vlak 669: 754.019 př + 754.018
[49]vlak 4827: 754.016
vlak 4834: 754.019
[50]vlak 4382: 754.012
[51]vlak 1: 754.012
Sp 1735
[52]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.012
[53]vlak 891: 754.016
[54]vlak 1: 754.042, pozn: Lv 173100 Havlíčkův Brod - Čáslav; Lv 105931 Čáslav - Havlíčkův Brod
vlak 2: 754.043, pozn: Os 4842 / Os 4845
[55]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 750.705
[56]vlak 4827: 754.019
vlak 4834: 754.043
[57]vlak 1: 754.043
Os 4741 / Os 4740 Brno hl.n. - Křenovice h.n. - Brno hl.n.
[58]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 750.277
[59]vlak 560: 750.713
vlaky 883, 888, 887, 884: 754.067
vlak 1732: 754.067 př + 750.713
[60]vlaky 1722, 881, 890: 754.067
vlaky 885, 889, 4343: 750.719
[61]vlak 4827: 754.043
vlak 4834: 754.012
[62]vlak 4801: 750.277
vlak 4816: 754.016
[63]vlak 891: 750.719
[64]vlaky 550, 1722, 4145: 750.712
vlak 1733: 754.023, pozn: Od Bojkovic 754023
[65]vlak 4343: 754.023
[66]vlak 1720: 750.719
vlak 1731: 754.067
[67]vlaky 623, 664: 750.711
vlak 622: 754.019
[68]vlak 1722: 754.023
vlaky 883, 887, 891: 754.018
[69]+Os 14911 a 14912
[70]vlak 560: 754.018 př + 750.719
vlaky 885, 889: 750.719
[71]vlak 668: 750.709
vlak 661: 750.705 př + 750.709, pozn: 750.705 z Bransouzí
vlak 662: 754.067, pozn: R 662 - Náhradní souprava 754.067 + 3x Bdmtee
vlak 667: 754.067
vlak 620: 754.067 př + 754.016
[72]vlak 666: 750.705
vlak 663: 754.016
vlak 660: 750.705
[73]+Os 14913 a 14916
[74]vlak 550: 754.023
vlaky 886, 889: 754.018
[75]vlak 4316: 754.023
[76]vlak 1: 754.067
odvoz soupravy od EN 477 (Hradec nad Svitavou - Brno)
[77]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 750.705
[78]vlaky 621, 660: 754.019
vlak 669: 750.712 př + 754.019, pozn: 750.712 ze Studence, závada na 754.019
[79]vlak 1729: 754.013 př + 750.710
vlak 880: 750.710
[80]Os 4806 př. Brno - Střelice / Os 4824 př. Střelice - Kralice n.O. / Os 4807 pk Kralice n.O. - Brno
[81]vlak 4801: 754.067
vlak 4816: 754.016
[82]vlak 1720: 750.704
vlak 1733: 754.018
[83]vlak 1: 754.043, pozn: 104914 Brno - Vlkov u Tišnova / R 979 Vlkov u Tišnova - Brno (stržená trolej)
vlak 2: 750.709, pozn: 100978 Brno - Vlkov u Tišnova ( stržená trolej)
vlak 3: 754.042, pozn: Asi výpomoc Křižanov - Vlkov, v 15:27 odjezd Lv zpet do H.B.
[84]vlak 99999: 754.019
[85]vlak 99999: 754.012
[86]vlak 1: 754.012
Os 4107 / Os 4112
[87]vlak 623: 750.712
vlak 622: 750.705
[88]vlak 666: 750.705
vlak 660: 750.705, pozn: 750.705 Brno - Studenec, 750.712 Os Třebíč - Jihlava a 854 R 660 Třebíč - Jihlava
vlak 669: 750.712
[89]vlak 1: 754.012
Os 4815 v úseku Zastávka u Brna - Brno hl. n.; Os 4848 v úseku Brno hl. n. - Rapotice: 754.012 + 3x Bdmtee
[90]vlak 623: 750.705
vlaky 664, 622: 750.712