prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2016
TS 701 - 706: 750.7 a 754 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
st 1.6.750.710 750.704 754.023
750.713
[1]
750.711 750.718 750.715 750.709 754.067 754.059
754.075
[2]
754.019 [3]   - - 754.019 [4] st 1.6.
čt 2.6.750.705 750.710 750.713
754.023
[5]
750.704 750.709 ! 750.718 ! 750.715 ! 754.075 ! 754.067 ! 754.019 [3] 754.012 - - 754.019 [6] čt 2.6.
3.6.750.711
750.719
[7]
750.704 754.023
754.059
[8]
750.705 750.715 750.709 750.718 754.067 754.075 754.019
754.023
[9]
754.012 750.713 -   3.6.
so 4.6.750.705 750.719 - 750.704 750.718 754.012 750.709 754.075 - 754.023 750.712 - 754.018   so 4.6.
ne 5.6.750.711 750.719 - 750.705 750.709 750.712 750.718 - 754.075 754.023   750.713 754.018 754.043 [10] ne 5.6.
po 6.6.750.704 750.719 754.059 750.711 750.718
750.705
[11]
750.705
750.718
[12]
750.709
750.710
[13]
754.075 754.067 754.023   - - 754.043
754.062
[14]
po 6.6.
út 7.6.750.711 750.704 754.059 750.719 750.710
750.713
[15]
750.713
750.710
[16]
750.718
750.715
[17]
754.067 754.075 754.023 750.712 - - 754.043 [18] út 7.6.
st 8.6.750.709 750.704 754.059
754.023
[19]
750.711 754.013
750.715
[20]
750.713
754.013
[21]
750.715
750.710
750.715
[22]
754.075 754.067 754.023
754.059
[23]
  - -   st 8.6.
čt 9.6.750.705 750.709 754.023 750.704 750.710
750.719
[24]
750.719
750.710
[25]
754.013 754.067 754.075 754.059   - - 754.012 [26] čt 9.6.
10.6.  750.709 754.023
750.719
[27]
750.705 754.013 [28]   750.710 754.075 754.067 754.059
754.023
[29]
  754.059 [30] - 754.013 [31] 10.6.
so 11.6.750.704 750.709 - 750.715 750.710 750.713 750.711 754.067 - 754.023   - 754.018   so 11.6.
ne 12.6.750.704 750.709 - 750.705 750.711 750.713 750.710 - 754.067 754.023   754.059 754.018   ne 12.6.
po 13.6.750.705 750.704 750.709
754.012
[32]
750.719 750.710 750.713 750.711 754.067 754.075 754.023   - - 754.062 [33] po 13.6.
út 14.6.750.709 750.704 754.012
754.019
[34]
750.705 750.711 ! 750.710 ! 750.713 ! 754.075 ! 754.067 754.023   - -   út 14.6.
st 15.6.750.719 750.709 754.019
754.059
[35]
750.704 750.713 750.711 750.710 754.067 754.075 754.023
754.019
[36]
  - - 754.012 [37] st 15.6.
čt 16.6.750.705 750.709 754.059 750.719 750.710 750.715 750.711 754.075 754.067
750.718
[38]
754.019   - - 754.013
754.064
[39]
čt 16.6.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
17.6.750.704 750.709
754.012
[40]
754.059
754.067
[41]
750.705 750.711
750.711 př + 750.718
[42]
750.710 750.715 754.013 754.075 754.019
754.059
[43]
  750.713 př + 754.018 -   17.6.
so 18.6.750.705 750.704 - 754.012
750.719
[44]
  750.711 ! 750.710 ! 750.715 - 754.059 [45]   - 754.019   so 18.6.
ne 19.6.750.719 750.704 - 750.705
754.012
[46]
750.710 750.711 754.075 - 750.715 754.059   754.018 754.019   ne 19.6.
po 20.6.750.709 750.704 754.067
754.018
[47]
750.719 754.075 750.711 ! 750.710 ! 750.715 ! 754.013
754.067
[48]
754.059   - - 754.064 [49] po 20.6.
út 21.6.750.718 750.709 754.018
754.023
[50]
750.704 750.710 754.013 750.711 754.067 750.715
754.075
[51]
754.059   - - 754.012 [52] út 21.6.
st 22.6.750.705 750.709 754.023
754.018
[53]
750.718 750.711 750.710 754.013 754.075 754.067 754.059
754.023
[29]
  - -   st 22.6.
čt 23.6.750.704 750.705 754.018
750.715
[54]
750.709
754.012
[55]
750.713
750.711
[56]
750.711
750.713
[57]
750.710 754.067 754.075 754.023   - -   čt 23.6.
24.6.750.718 750.704 750.715
754.018
[58]
750.705 750.710 750.711 750.713 754.075 754.067 754.023   750.715 [59] - 754.062 [60] 24.6.
so 25.6.750.705 750.704 - 750.718 750.713 750.710 750.711 754.067 - 754.023   - 754.019   so 25.6.
ne 26.6.750.709 750.704 - 750.705 750.711 750.710 750.713 - 754.067 ! 754.023 !   750.715 ! 754.059 754.019 [61] ne 26.6.
po 27.6.750.719 750.709 754.018 750.704 750.713 750.710 750.711 754.067 754.075 754.023   - - 754.019 [62] po 27.6.
út 28.6.750.705 750.709 754.018
754.019
[63]
750.719 750.711 750.713 750.710 754.075 754.067 754.023   - - 754.064 [64] út 28.6.
st 29.6.750.704 750.709 754.019
754.018
[65]
750.705 750.710 750.711 750.713 754.067 754.075 754.023
754.019
[36]
754.012 [66] - - 754.012 [67] st 29.6.
čt 30.6.750.719 750.704 754.018
754.023
[50]
750.709 750.713 750.715 750.711 754.075 754.067
750.718
[38]
754.019 754.012 [66] - - 754.012 [68] čt 30.6.
oběh pro
10.12.:
----1722/883/888
/887/884/891
/880/551
1636/1637560/885/886
/889/882/561
550/1722--Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběh

[1]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 750.713
[2]vlak 1720: 754.059
vlak 1733: 754.075
[3]vlak 4834: 754.019
Os 4834 veden pouze v úseku Zastávka u Brna - Okříšky
[4]vlak 1: 754.019 + 754.019: Os 4806 (Brno - Jihlava), 4811 (Jihlava - Zastávka u Brna), 4834 (Zastávka u Brna - Okříšky)
754.019: Os 4806 (Brno - Jihlava), 4811 (Jihlava - Zastávka u Brna), 4834 (Zastávka u Brna - Okříšky)
[5]vlak 4801: 750.713
vlak 4816: 754.023
[6]vlak 1: 754.019
Os 4806 (Brno - Jihlava), 4811 (Jihlava - Zastávka u Brna), 4834 (Zastávka u Brna - Okříšky)
[7]vlak 668: 750.711
vlak 662: 750.719
[8]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.059
[9]vlak 4827: 754.019
vlak 4834: 754.023
[10]R 986 / R 979 H.B. - Leština u S. - H.B.
[11]vlaky 560, 883, 887: 750.718
vlak 1732: 750.705
[12]vlak 1729: 750.705
vlak 891: 750.718
[13]vlaky 550, 1722: 750.709
vlak 1731: 750.710
[14]vlak 1: 754.043, pozn: Os 5915 H.B. - Žďár n.S.
vlak 2: 754.062, pozn: 101976 / 101977 Č.T. - Březová n.S. - Č.T.
[15]vlaky 883, 887: 750.710
vlak 1732: 750.713
[16]vlak 1729: 750.713
vlak 891: 750.710
[17]vlaky 550, 1722: 750.718
vlak 1731: 750.715
[18]Os 5904 Zďár n.S. - H.B.
[19]vlak 4801: 754.059
vlak 4816: 754.023
[20]vlaky 883, 887: 754.013
vlak 1732: 750.715
[21]vlak 1729: 750.713
vlak 891: 754.013
[22]vlak 550: 750.715
vlak 1722: 750.710
vlak 1731: 750.715
[23]vlak 4827: 754.023
vlak 4834: 754.059
[24]vlaky 888, 887: 750.710
vlak 1732: 750.719
[25]vlak 1729: 750.719
vlaky 891, 551: 750.710
[26]Os 4628 / Os 4637 Brno - Tišnov - Brno
[27]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 750.719
[28]vlak 560: 754.013
[29]vlak 4827: 754.059
vlak 4834: 754.023
[30]vlak 1727: 754.059
[31]vlak 1: 754.013
Sp 1734: 754.013př + 854.223 + Bdtn
[32]vlak 4801: 750.709
vlak 4816: 754.012
[33]100571 / 100570 Česká Třebová - Skalice n.S. - Česká Třebová
[34]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 754.019
[35]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.059
[36]vlak 4827: 754.023
vlak 4834: 754.019
[37]Os 4754 / Os 4757 Brno - Skalice n.S. - Brno
[38]vlak 1720: 754.067
vlak 1733: 750.718
[39]vlak 1: 754.013, pozn: Sp 1733 Veselí n.M. - Bylnice
vlak 2: 754.064, pozn: 201977 / 101976 Č.T. - Skalicen.S. - Č.T.
[40]vlaky 623, 664: 750.709
vlak 622: 754.012
[41]vlak 4801: 754.059
vlak 4816: 754.067
[42]vlaky 560, 883, 887: 750.711
vlak 1732: 750.711 př + 750.718
[43]vlak 4827: 754.019
vlaky 4834, 70101: 754.059
[44]vlaky 621, 666, 663: 754.012
vlak 660: 750.719
[45]Vlak jel odklonem přes Přerov a Hranice na Moravě
[46]vlak 663: 750.705
vlak 660: 754.012
[47]vlak 4801: 754.067
vlak 4816: 754.018
[48]vlak 1720: 754.013
vlak 1733: 754.067
[49]100571 / 100572 Č.T. - Skalice n.S. - Č.T.
[50]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.023
[51]vlak 1720: 750.715
vlak 1733: 754.075
[52]Os 4807 Třebíč - Brno
[53]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.018
[54]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 750.715
[55]vlak 621: 750.709
vlaky 666, 663, 660: 754.012
[56]vlaky 560, 883, 887: 750.713
vlak 1732: 750.711
[57]vlak 1729: 750.711
vlak 880: 750.713
[58]vlak 4801: 750.715
vlak 4816: 754.018
[59]vlak 1727: 750.715
[60]104781/149415 Č.T. - Brno Maloměřice
[61]Brno - Šumperk
[62]Šumperk - Brno
[63]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.019
[64]115365 / 104762 Č.T. - Opatov - Č.T.
[65]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.018
[66]vlak 99999: 754.012
[67]vlak 1: 754.012 + 104125 / 104106 Brno - Bzenec - Brno ( pro 854.217)
104125 / 104106 Brno - Bzenec - Brno ( pro 854.217)
[68]vlak 1: 754.012 + 100905 / Os 4036 / 100912 Brno - Vyškov na M. / Nezamyslice - Brno ( výměna 842 027 za 842 019)
100905 / Os 4036 / 100912 Brno - Vyškov na M. / Nezamyslice - Brno ( výměna 842 027 za 842 019)