prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2016
TS 701 - 706: 750.7 a 754 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
----------Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
1.4.750.713
750.710
[1]
750.712 754.018
754.012
[2]
750.711
750.711 př + 754.012
[3]
750.709 750.704 750.719 754.019 754.067 754.016
754.018
[4]
754.012 [5] 754.059 [6] - 754.059 [7] 1.4.
so 2.4.750.711 750.712 - 750.710
750.713
[8]
750.719 750.709 750.704 754.067 - 754.018 754.012 - 754.023   so 2.4.
ne 3.4.750.710 př + 754.016
750.710
754.012
[9]
750.712 - 750.713 750.704 750.709 750.719 - 754.067 754.018 754.023 754.059     ne 3.4.
po 4.4.750.711 754.012 754.016
754.059
[10]
750.712 750.719 750.709 750.704 754.067 754.019 754.018 754.023 754.059
754.016
[11]
-   po 4.4.
út 5.4.750.713
754.012
[12]
754.012
750.710
[13]
754.059
750.713 př + 754.016
[14]
750.711 750.704 750.719 750.709 754.019 754.067 754.018 754.023 754.016
754.059
[15]
-   út 5.4.
st 6.4.750.711 754.012 př + 754.043
750.712
[16]
750.713 750.710 750.709 750.704 750.719 754.067 754.019 754.018
754.043
[17]
754.023 754.059 -   st 6.4.
čt 7.4.754.018 750.712 750.713
754.067
[18]
750.711 750.719 750.709 750.704 754.019 754.067
750.713
[19]
754.043 754.012 754.059 -   čt 7.4.
8.4.750.710 754.067 754.018
754.043
[20]
750.712 754.019 750.709 750.704
754.013
[21]
750.713 750.719 754.043
754.018
[22]
754.012 754.059 [6] - 754.059 [7] 8.4.
so 9.4.750.712 750.710 - 754.067 754.013 750.711 750.709 750.719
750.704 př + 750.719
[23]
- 754.018 754.012 - 754.023   so 9.4.
ne 10.4.750.704 750.710 - 750.719 750.709
754.013
[24]
750.711 754.013 [25] - 750.712 př + 754.019 + 754.067 pk 754.018 754.012 754.059 754.023   ne 10.4.
po 11.4.750.711 750.710 754.043 750.704 750.712 754.012 př + 754.023
754.023
[26]
754.067
754.067 př + 750.713
754.067
[27]
754.019 754.013 754.018   754.059 -   po 11.4.
út 12.4.750.712 750.711 754.043
754.018
[28]
750.710 754.067 750.704 754.023 754.013 754.019 754.018
754.043
[17]
  754.059 -   út 12.4.
st 13.4.750.713 750.711 754.018 750.712 754.023 750.710 750.704
750.704 + 754.012 pk
750.704
[29]
754.019 754.013
754.067
[30]
754.043   754.059 - 750.719
754.012
[31]
st 13.4.
čt 14.4.750.712 750.711 754.018
754.043
[20]
750.713 750.704 754.023 750.710 754.067 754.019 754.043
754.018
[22]
754.012 754.059 -   čt 14.4.
15.4.750.709 750.712 754.043 [32] 750.711 750.704 750.713 750.710 754.019 754.067 754.018 754.012 754.013 - 754.059
754.043
[33]
15.4.
so 16.4.750.718 750.709 - 750.712 750.710 750.704 750.713 754.067 - 842.032   - 754.059 754.043 [34] so 16.4.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
----------Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
ne 17.4.750.719 750.709 - 750.718 750.713 750.704 750.710 - 754.067 842.032 [35]   754.012 754.059 754.043 [36] ne 17.4.
po 18.4.750.715 750.719 754.023
754.019
[37]
750.709 750.710 750.704 750.713 754.067 754.019
754.023
[38]
754.018 750.712 754.012
754.059
[39]
- 754.043 [40] po 18.4.
út 19.4.750.712 750.715 754.019 750.719 750.713 750.711 750.704 754.023 754.067 754.018 754.012 754.059 -   út 19.4.
st 20.4.750.718 750.712 754.019
754.018
[41]
750.715 750.704 750.713 750.711 754.067 754.023
750.719
[42]
754.018
754.019
[43]
754.012 754.059 -   st 20.4.
čt 21.4.750.709 750.718 754.018 750.712 750.711 750.704 750.713 750.719 754.067 754.019 754.012 [5] 754.059 - 754.012 [44] čt 21.4.
22.4.750.715
750.710
[45]
750.709 754.018
754.023
[46]
750.718 750.711 750.704 750.713
750.712
[47]
754.067 750.719 754.019   754.059 [6] - 754.059
754.012
[48]
22.4.
so 23.4.750.713 750.709 - 750.710 750.712 750.711 750.704 750.719 - 842.005 [49]   - 754.018   so 23.4.
ne 24.4.750.713 750.709 - 750.719 750.704 750.711 750.712 - 750.710 842.005   754.059 754.018 754.023 [36] ne 24.4.
po 25.4.750.715 754.023 [50] 750.709 750.713 750.712 750.711 750.704 750.710 754.067 754.019 754.012 754.059 - 754.075
754.023
[51]
po 25.4.
út 26.4.750.713 750.715 754.023 př + 754.043
754.023
[52]
750.709 750.704 750.712 750.711 754.067 750.710
754.018
[53]
754.019 754.012 754.059 - 754.043 [54] út 26.4.
st 27.4.750.718 750.715 754.023
754.019
[37]
750.713 750.711 750.709 750.712 754.018 754.067
754.059
[55]
754.019
754.023
[56]
754.012 754.059
754.067
[57]
-   st 27.4.
čt 28.4.750.710 750.718 754.019 750.715 750.712 [58] 750.711 750.709 754.059
750.712
[59]
754.018
754.075
754.012
[60]
754.023   754.067
754.018
[61]
-   čt 28.4.
29.4.750.713 750.710 754.019
750.715
[62]
750.718 754.059 750.711 750.709 754.012 750.712 754.023
754.019
[63]
750.719 754.018 [64] - 754.018 [65] 29.4.
so 30.4.750.704 750.710 - 750.713 750.709 750.718 750.711 750.712 - 754.019 750.719 - 754.023   so 30.4.
oběh pro
10.12.:
----------Záloha IDS JMK Brno--1/2/3
/4/5/6
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den-. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707mimořádný oběh

[1]vlaky 668, 662: 750.713
vlak 620: 750.710
[2]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.012
[3]vlaky 621, 666, 660: 750.711
vlak 669: 750.711 př + 754.012
[4]vlak 4827: 754.016
vlak 4834: 754.018
[5]vlak 99999: 754.012
[6]vlak 1727: 754.059
[7]vlak 1: 754.059
Os 4146
[8]vlaky 621, 666, 660: 750.710
vlak 669: 750.713
[9]vlak 668: 750.710 př + 754.016
vlak 662: 750.710
vlak 667: 750.710, pozn: R 667 opožděn o cca 3 hodiny (následek srážky s automobilem na Jindřichohradecku)
vlak 620: 754.012
[10]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.059
[11]vlak 4146: 754.059
vlak 4151: 754.016
[12]vlak 668: 750.713
vlak 661: 750.713, pozn: V Třebíči srážka s osobou
vlaky 662, 667, 620: 754.012
[13]vlak 623: 754.012
vlaky 664, 665, 622: 750.710
[14]vlak 4801: 754.059
vlak 4816: 750.713 př + 754.016, pozn: porucha 754 016 ve Vysokých Popovicích - vlak opožděn zhruba o 120 minut
[15]vlak 4146: 754.016
vlak 4151: 754.059
[16]vlak 623: 754.012 př + 754.043
vlaky 664, 665, 622: 750.712
[17]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.043
[18]vlak 4801: 750.713
vlak 4816: 754.067
[19]vlak 1720: 754.067
vlak 4145: 750.713
[20]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.043
[21]vlaky 1720, 4145: 750.704
vlak 1733: 754.013, pozn: Z veselí n/m
[22]vlak 4827: 754.043
vlak 4834: 754.018
[23]vlak 550: 750.719
vlak 1722: 750.704 př + 750.719, pozn: 750.704 z Veselí n/m jako přípřež do Brna
[24]vlaky 560, 883: 750.709
vlaky 887, 884, 891: 754.013
[25]vlak 889: 754.013
[26]vlak 1729: 754.012 př + 754.023
vlaky 880, 551: 754.023
[27]vlak 550: 754.067
vlak 1722: 754.067 př + 750.713, pozn: 2. přípřež 750.709
vlaky 1723, 1728: 754.067
[28]vlak 4801: 754.043
vlak 4816: 754.018
[29]vlaky 550, 1722: 750.704
vlak 1723: 750.704 + 754.012 pk
vlak 1731: 750.704
[30]vlak 1720: 754.013
vlaky 4145, 1733: 754.067
[31]vlak 1: 750.719, pozn: Os 4808/4876/4813 - 750.719 + 3x Bdmtee
vlak 2: 754.012, pozn: Os 4108
[32]vlak 4816: 754.043
[33]vlak 1: 754.059, pozn: Os 4146
vlak 2: 754.043, pozn: R 625 Jihlava - H.Brod
[34]R 624 H. Brod - Jihlava
[35]Náhradní souprava 842+2Bdtn (výluka Brno-Vyškov na Moravě)
[36]R 625 Jihlava - H.Brod
[37]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.019
[38]vlak 1720: 754.019
vlaky 4145, 1733: 754.023
[39]vlak 4146: 754.012
vlak 4151: 754.059
[40]R 624 H. Brod - Veselí n.L.
[41]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.018
[42]vlak 1720: 754.023
vlaky 4145, 1733: 750.719
[43]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.019
[44]vlak 1: 754.012
Os 4808 (Brno hl. n. - Třebíč), Os 4876 (Třebíč - Jihlava), Os 4813 (Jihlava - Brno)
[45]vlaky 668, 661: 750.715
vlaky 662, 620: 750.710
[46]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.023
[47]vlak 1720: 750.713
vlaky 4145, 1733: 750.712
[48]vlak 1: 754.059, pozn: Os 4146
vlak 2: 754.012, pozn: 476 / 477 Brno hl.n. - Adamov - Brno hl.n.
[49]Náhradní souprava 842+2Bdtn (výluka Brno-Kojetín)
[50]vlak 622: 754.023
[51]vlak 1: 754.075, pozn: zkušební jízda
vlak 2: 754.023, pozn: R 624 H. Brod - Jihlava
[52]vlak 4801: 754.023 př + 754.043
vlak 4816: 754.023
[53]vlak 1720: 750.710
vlak 4145: 754.018
[54]vlak 1: 754.043
Os 14871 HB - Jihlava
[55]vlak 1720: 754.067
vlaky 4145, 1733: 754.059
[56]vlak 4827: 754.019
vlak 4834: 754.023
[57]vlak 4146: 754.059
vlak 4151: 754.067
[58]vlak 891: 750.712
[59]vlaky 1722, 881, 885, 889: 754.059
vlak 551: 750.712
[60]vlak 1720: 754.018
vlak 4145: 754.075
vlak 1733: 754.012
[61]vlak 4146: 754.067
vlak 4151: 754.018
[62]vlak 4801: 754.019, pozn: 4801 754019 na 4816 750715
vlak 4816: 750.715
[63]vlak 4827: 754.023, pozn: na 4834 pojede 754019
vlak 4834: 754.019
[64]vlak 1727: 754.018
[65]vlak 1: 754.018
Os 4146