prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2015
TS 701 - 706: 750.7 a 754 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
----------Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
ne 13.12.750.711 754.018 - 750.713 754.059 750.719 754.067 - 754.062 754.023 754.012 750.704   ne 13.12.
po 14.12.750.710 750.711 754.016
754.023
[1]
754.018 754.013 750.704 754.059 754.062 754.067
754.019 př + 754.067
[2]
754.023
754.016
[3]
754.012 - 750.705 [4] po 14.12.
út 15.12.750.713 750.711 754.023
754.062
[5]
750.710 754.059 754.013 750.704 754.067 754.062
750.705
[6]
754.016
754.023
[7]
754.012 -   út 15.12.
st 16.12.750.710 750.711 754.062
754.018
[8]
750.713 750.704 754.059 754.013
754.067
[9]
750.705
754.067
[10]
754.067
754.013
[11]
754.023
754.062
[12]
754.012 [13] - 754.012 [14] st 16.12.
čt 17.12.750.713 750.710 754.018 750.711 754.019 750.704 754.059 754.013 754.067 754.062 754.012 [13] - 750.719
754.012
[15]
čt 17.12.
18.12.754.023
750.710
750.713
[16]
754.023
750.710
[17]
754.018
754.062
[18]
750.710
754.023
[19]
754.059 750.705 750.704 754.067 754.013 754.062
754.018
[20]
754.012 754.016 750.719 [21] 18.12.
so 19.12.750.711 750.713 - 750.710 750.704 754.019 750.705
754.067
[22]
754.013 - 754.018 754.012 -   so 19.12.
ne 20.12.750.711 750.713
754.059
[23]
- 754.023 750.704 754.019 754.067 - 754.012 př + 754.013 [24] 754.018 750.719 754.016
750.705 + 754.016 pk
[25]
750.705 [26] ne 20.12.
po 21.12.750.710 750.711 754.062 754.059 754.012 754.023 750.704 754.013 754.067
750.719 př + 754.019
[27]
754.018 750.713 -   po 21.12.
út 22.12.750.713 750.710 754.062 750.711 750.704 754.012 754.023 754.019 754.013
754.016
[28]
754.018 750.719 - 754.067 př + 362.168 [29] út 22.12.
st 23.12.750.711 750.713 754.062 750.710 754.023 754.067 754.012 [30] 754.016 754.019 [31] 754.018 750.719 - 754.019
754.059
[32]
st 23.12.
čt 24.12.750.710 750.711 - 750.713 750.719 754.023 754.067 - - 754.018 754.012 754.016 754.019 [33] čt 24.12.
25.12.750.704 750.713 - 754.019 [34] 754.067 754.023 750.719 - 754.067 [35] [36] 754.012 754.016   25.12.
so 26.12.750.711 750.713 - 750.704 750.719 754.023 754.067   - [36] 754.012 754.016 754.062 [37] so 26.12.
ne 27.12.750.704 750.713
750.713 př + 754.062
750.713
[38]
- 750.711 750.719 754.023 754.067 - 750.712 [36] 754.012 754.016   ne 27.12.
po 28.12.750.711 750.704 754.062
754.023
[39]
750.713 754.067
854.216
[40]
854.216
754.067
[41]
750.719 750.712 754.016
754.019
[42]
754.018 754.012 [13] - 754.012 př + 754.062 [43] po 28.12.
út 29.12.750.710 750.704 754.023
754.018
[44]
750.711 750.719
854.207
[45]
854.207
750.719
[46]
754.067
750.712
[47]
754.019 750.712
754.067
[48]
754.018
754.023
[49]
754.012 -   út 29.12.
st 30.12.754.016 750.704 754.018 750.710 750.712
854.218
[50]
854.218
750.712
[51]
750.719
750.711
[52]
754.067 754.019
754.019 př + 750.719
[53]
754.023 754.012 -   st 30.12.
čt 31.12.750.710
-
[54]
754.043
-
[55]
754.018
754.016
[56]
750.704
-
[57]
754.019
854.207
[58]
854.207
754.019
[59]
750.712
754.019 př + 750.712
[60]
750.719
750.712
[61]
754.067 754.023 754.012 [13] - 754.012
754.016
754.062
[62]
čt 31.12.
oběh pro
10.12.:
----------Záloha IDS JMK Brno-1/2/3
/4/5/6
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den-. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706mimořádný oběh

[1]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.023
[2]vlak 1720: 754.067
vlak 1733: 754.019 př + 754.067
[3]vlak 4827: 754.023
vlak 4834: 754.016
[4]vlak 1: Redislokace z DKV Praha, PJ Praha-Vršovice
[5]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.062
[6]vlak 1720: 754.062
vlak 1733: 750.705
[7]vlak 4827: 754.016
vlak 4834: 754.023
[8]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.018
[9]vlaky 550, 1722: 754.013
vlak 1731: 754.067
[10]vlaky 1722, 881, 885, 889: 750.705
vlak 4343: 754.067
[11]vlak 1720: 754.067
vlak 1733: 754.013
[12]vlak 4827: 754.023
vlak 4834: 754.062
[13]vlak 99999: 754.012
[14]vlak 1: 754.012
Os 4832 / Os 4841
[15]vlak 1: 750.719, pozn: 4808 / 4876 / 4813 / 4840 / 4847 / 4850
vlak 2: 754.012, pozn: 4822pk / 4829 / 4826 / 4833 / 4810 / 4879 / 4815
[16]vlak 668: 754.023
vlaky 661, 662: 750.710
vlaky 667, 620: 750.713
[17]vlaky 623, 664: 754.023
vlaky 665, 622: 750.710
[18]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.062
[19]vlaky 621, 666: 750.710
vlaky 663, 660: 754.023
[20]vlak 4827: 754.062
vlak 4834: 754.018
[21]4825 / 4824 / 4807
[22]vlak 560: 750.705, pozn: Porucha 750.705 na vlaku IC 560
vlaky 885, 889: 754.067
[23]vlak 623: 750.713
vlaky 664, 665: 754.059
[24]Přípřež Brno - Veselí n/M
[25]vlak 4316: 754.016
vlak 1736: 750.705 + 754.016 pk, pozn: Přeprava nečinné 750.705 do Brna
[26]vlak 1: 750.705
Lv 70293 Veselí nad Moravou - Bylnice
[27]vlak 1720: 754.067
vlak 1733: 750.719 př + 754.019
[28]vlak 1720: 754.013
vlak 1733: 754.016
[29]Přeprava 362.168 se strženým sběračem trakčního vedení do Brna
[30]Na Sp 1731 v zastávce Marefy střet s osobou v kolejišti
[31]vlak 1720: 754.019
[32]vlak 1: 754.019, pozn: Os 4145 / Os 4150 / Sp 1733
vlak 2: 754.059, pozn: Sp 1727
[33]Sp 1722
[34]Porucha na vlaku R 660
[35]vlak 551: 754.067
[36]nejede (viz. omezení mezi svátky)
[37]Os 4817
[38]vlak 623: 750.713
vlak 664: 750.713 př + 754.062
vlak 665: 750.713
[39]vlak 4801: 754.062, pozn: Os 4801 ukončil jízdu v žst. Třebíč z důvodu poruchy lok. 754.062
vlak 4816: 754.023
[40]vlaky 560, 883, 887: 754.067
vlak 1732: 854.216
[41]vlak 1729: 854.216
vlak 891: 754.067
[42]vlak 1720: 754.016
vlak 1733: 754.019
[43]vlak 1: 754.012 př + 754.062
vlak 1: 754.012 př + 754.062
Odtažení soupravy od Os 4801 z Třebíče (odj. v 9:32 h) do Brna
[44]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.018
[45]vlaky 560, 883, 887: 750.719
vlak 1732: 854.207
[46]vlak 1729: 854.207
vlak 891: 750.719
[47]vlaky 550, 1722: 754.067
vlak 1731: 750.712
[48]vlak 1720: 750.712
vlak 1733: 754.067
[49]vlak 4827: 754.018
vlak 4834: 754.023
[50]vlaky 560, 883, 887: 750.712
vlak 1732: 854.218
[51]vlak 1729: 854.218
vlak 891: 750.712
[52]vlaky 550, 1722: 750.719
vlak 1731: 750.711
[53]vlak 1720: 754.019
vlak 1733: 754.019 př + 750.719
[54]vlaky 668, 662: 750.710
vlak 620: -, pozn: Vlak nejede - viz omezení pro 31. 12.
[55]vlaky 623, 664, 665: 754.043
vlak 622: -, pozn: Vlak nejede - viz omezení pro 31. 12.
[56]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.016, pozn: Os 4812
[57]vlaky 621, 660: 750.704
vlak 669: -, pozn: Vlak nejede - viz omezení pro 31. 12.
[58]vlaky 560, 888, 887: 754.019
vlak 1732: 854.207
[59]vlak 1729: 854.207
vlak 891: 754.019
[60]vlak 550: 750.712
vlak 1722: 754.019 př + 750.712
[61]vlak 1722: 750.719
vlaky 881, 885, 889: 750.712
[62]vlak 1: 754.012, pozn: Sp 1643 / 1644
vlak 2: 754.016, pozn: Os 4812 - 754.016 + 2x BDs + 2x Bdmteeo
vlak 6: 754.062, pozn: Přeprava do CZ Loko