prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
10. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------
út 1. 3.460.015 + 460.016
460.063 + 460.064
111.028
[1]
460.005 + 460.006 [2] 471.025
460.061 + 460.062
[3]
460.061 + 460.062
460.005 + 460.006
[4]
460.064 + 460.063
460.062 + 460.061
[5]
471.035
460.005 + 460.006
[6]
471.024 471.080 471.082 471.056 650.007 650.008 út 1. 3.
st 2. 3.460.061 + 460.062 471.025
460.063 + 460.064
460.009 + 460.010
[7]
471.035
460.015 + 460.016
[8]
471.035
460.015 + 460.016
[9]
460.009 + 460.010
471.035
460.005 + 460.006
[10]
460.015 + 460.016
471.025
460.063 + 460.064
[11]
471.082 471.024
810.180
471.024
[12]
471.080 471.056 650.008 650.007 st 2. 3.
čt 3. 3.471.056 471.025 471.035 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 471.081 [13] 471.082 471.024 471.080 650.007 650.008 čt 3. 3.
4. 3.460.015 + 460.016 471.024 471.025 471.035 460.005 + 460.006 460.061 + 460.062 471.080 471.081 [14] 471.082 471.056 650.008 650.007 4. 3.
so 5. 3.471.035 471.024 460.005 + 460.006 471.025 - - 471.056 471.080 471.081 [15] 471.082 650.007 650.008 so 5. 3.
ne 6. 3.471.035 471.024 471.025 460.015 + 460.016 460.009 + 460.010 - 471.082 471.056 471.080 471.081 [16] 650.008 650.007 ne 6. 3.
po 7. 3.460.015 + 460.016 471.024 471.035 471.025 460.063 + 460.064 460.009 + 460.010 471.080 471.082 471.056 471.081 [16] 650.007 650.008 po 7. 3.
út 8. 3.460.015 + 460.016 471.025 471.024 471.035 460.061 + 460.062 460.063 + 460.064 471.081 [13] 471.080 471.082 471.056 650.008 650.007 út 8. 3.
st 9. 3.460.063 + 460.064 471.035 471.025 471.024 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 471.056 471.081 [17] 471.080 471.082 650.007 650.008 st 9. 3.
čt 10. 3.460.063 + 460.064 460.009 + 460.010 471.035 471.025 460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 471.080 471.056 471.081 [15] 471.082 650.008 650.007 čt 10. 3.
11. 3.471.024 471.025 460.009 + 460.010 471.035 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 471.082 471.080 471.056 471.081 [16] 650.007 650.008 11. 3.
so 12. 3.471.035 460.009 + 460.010 471.024 471.025 - - 471.055 471.082 471.080 471.081 [16] 650.008 650.007 so 12. 3.
ne 13. 3.471.035 471.056 471.025 471.024 460.015 + 460.016 - 471.081
460.005 + 460.006
[18]
471.055 471.082 471.080 650.007 650.008 ne 13. 3.
po 14. 3.471.056 471.035 471.024 471.025 460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 471.080 471.081
460.061 + 460.062
[19]
471.055 471.082 650.008 650.007 po 14. 3.
út 15. 3.460.061 + 460.062 471.025 471.035 471.024 [20] 460.015 + 460.016
471.024
[21]
460.009 + 460.010 471.082 471.080
650.008
[22]
471.056 471.055 650.007 650.008 [23] út 15. 3.
st 16. 3.460.015 + 460.016 471.056 471.025 471.035 460.009 + 460.010 471.024 471.055
471.082
[24]
471.082
471.081
650.007
471.081
[25]
471.080 471.081
460.061 + 460.062
[26]
650.008 650.007 [27] st 16. 3.
čt 17. 3.460.015 + 460.016 471.024 471.056 471.025 460.061 + 460.062 460.009 + 460.010 471.035 471.082 471.081 [28] 471.080 650.007 650.008 čt 17. 3.
18. 3.460.015 + 460.016 471.025 471.024 471.056 460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 471.080 471.035 471.082 471.081
460.005 + 460.006
471.081
[29]
650.008 650.007 18. 3.
so 19. 3.471.056 471.025 471.024 460.014 + 460.025 - - 471.082 471.080 471.035 471.081 [16] 650.007 650.008 so 19. 3.
ne 20. 3.471.056 471.025 471.035 471.024 460.009 + 460.010 - 471.081 [30] 471.082 460.061 + 460.062 471.080 650.008 650.007 ne 20. 3.
po 21. 3.471.024 460.061 + 460.062 471.056 471.035 460.014 + 460.025 460.009 + 460.010 471.080 471.081 [17] 471.082 471.025 650.007 650.008 po 21. 3.
út 22. 3.471.035 471.024 460.061 + 460.062 471.056 460.009 + 460.010 460.014 + 460.025 471.025 471.080 471.081 [31] 471.082 650.008 650.007 út 22. 3.
st 23. 3.471.056
843.002 + 943.001 pk
471.056
[32]
471.035 471.024
460.014 + 460.025
[33]
460.061 + 460.062 [34] 460.014 + 460.025
460.061 + 460.062
[35]
460.009 + 460.010 471.081 [30] 471.025 471.080 471.082 650.007 650.008 st 23. 3.
čt 24. 3.460.063 + 460.064 471.024 471.035 460.014 + 460.025 460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 471.082 471.081 471.025 471.056 650.008 650.007 čt 24. 3.
25. 3.460.014 + 460.025 460.063 + 460.064 471.024 471.035 460.061 + 460.062 460.009 + 460.010 471.056 471.082 471.081 471.025 650.007 650.008 25. 3.
so 26. 3.471.035 460.063 + 460.064 460.009 + 460.010 471.024 - - 471.025 471.056 460.014 + 460.025
460.025 + 460.014
471.080
[36]
471.081 [37] 650.008   so 26. 3.
ne 27. 3.471.035 460.063 + 460.064 471.024 460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 - 471.081 [38] 471.025 471.056 471.080 650.007 650.008 ne 27. 3.
po 28. 3.460.015 + 460.016 460.009 + 460.010 471.035 471.024 460.014 + 460.025 460.061 + 460.062 471.080 471.081 [39] 471.025 471.056 650.008 650.007 po 28. 3.
út 29. 3.460.005 + 460.006 471.025 460.009 + 460.010 471.035 460.061 + 460.062 460.014 + 460.025 471.024 471.080 471.081 [28] 471.056 650.007 650.008 út 29. 3.
st 30. 3.460.005 + 460.006 471.035 471.025 460.009 + 460.010 460.014 + 460.025 460.061 + 460.062 471.081 [38] 471.024 471.080 471.082 650.008 650.007 st 30. 3.
čt 31. 3.460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 471.035 471.025 460.061 + 460.062 460.014 + 460.025 471.082 471.081 [39] 471.024 471.080 650.007 650.008 čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)

[1]vlak 3443: 460.015 + 460.016
vlak 3432: 460.063 + 460.064
vlak 2838: 111.028
[2]vlak 3444: 460.005 + 460.006
[3]vlak 1606: 471.025
vlak 1609: 460.061 + 460.062, pozn: změny oběhu způsobeny výlukou O.Svinov - Opava
[4]vlak 1603: 460.061 + 460.062
vlak 3417: 460.005 + 460.006
[5]vlak 3406: 460.064 + 460.063
vlak 3415: 460.062 + 460.061
[6]vlak 3410: 471.035
vlak 3418: 460.005 + 460.006
[7]vlaky 1605, 1610: 471.025, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlak 1613: 460.063 + 460.064, pozn: V úseku Opava východ - Ostrava-Svinov zavedena NAD
vlak 1618: 460.009 + 460.010, pozn: V úseku Opava východ - Ostrava-Svinov zavedena NAD
[8]vlaky 1609, 1614: 471.035, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlak 1622: 460.015 + 460.016
[9]vlak 3408: 471.035, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlaky 3409, 3416: 460.015 + 460.016, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
[10]vlaky 3407, 3414: 460.009 + 460.010, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlaky 3415, 3422: 471.035, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlak 3423: 460.005 + 460.006
[11]vlak 3410: 460.015 + 460.016, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD
vlak 3411: 471.025, pozn: V úseku Opava východ - Ostrava-Svinov zavedena NAD
vlak 3419: 460.063 + 460.064, pozn: V úseku Opava východ - Ostrava-Svinov zavedena NAD
[12]vlak 2928: 471.024
vlak 2936: 810.180, pozn: 810.180 mimořádně z Bohumína dále směr Ostrava a Studénka - porucha trakčního vedení ve stanici Bohumín, tudíž změna oběhu (lokomotiva od vlaku 131 Báthory 150.030 - EP 09... přepálila trolej v žst. Bohumín, dále směr Ostrava a Břeclav pokračuje 350.002.
vlak 2943: 471.024, pozn: Vlak výchozí ze ŽST Bohumín
[13]vlak 2926: ŘV 971.083 + VV 071.083
[14]vlak 2925: ŘV 971.083 + VV 071.083
[15]vlak 2930: ŘV 971.083 + VV 071.083
[16]vlak 2929: ŘV 971.083 + VV 071.083
[17]vlak 2922: ŘV 971.083 + VV 071.083
[18]vlak 2931: 471.081, pozn: ŘV 971.083 + VV 071.083
vlak 2942: 460.005 + 460.006
[19]vlaky 2922, 2936: 471.081, pozn: Porucha HV
vlak 2943: 460.061 + 460.062
[20]vlaky 3408, 1632: 471.024
[21]vlak 3407: 460.015 + 460.016
vlak 2915: 471.024
[22]vlak 2925: 471.080
vlak 2936: 650.008
[23]vlak 3050: 650.008
[24]vlak 2926: 471.055, pozn: Porucha HV v žst. Dětmarovice, nutný odtah nehodovým vlakem
vlak 2931: 471.082
[25]vlak 2920: 471.082
vlak 2933: 471.081
vlak 2936: 650.007
vlak 2944: 471.081
[26]vlak 2921: 471.081
vlak 2940: 460.061 + 460.062
[27]vlak 3050: 650.007
[28]vlak 1604: ŘV 971.083 + VV 071.083
[29]vlak 2921: 471.081
vlak 2937: 460.005 + 460.006
vlak 2956: 471.081
[30]vlak 2931: ŘV 971.083 + VV 071.083
[31]vlak 2954: ŘV 971.083 + VV 071.083
[32]vlak 3443: 471.056
vlak 3432: 843.002 + 943.001 pk
vlak 3433: 471.056
[33]vlaky 1602, 1630: 471.024, pozn: Střet vlaku s osobou mezi ŽST Havířov-Suchá - Havířov, v úseku Havířov - Opava východ vlak veden jako Sp 31630 EJ 460.061/062
vlak 3431: 460.014 + 460.025
[34]vlak 3408: 460.061 + 460.062
[35]vlak 2831: 460.014 + 460.025
vlak 1633: 460.061 + 460.062
[36]vlak 2927: 460.014 + 460.025
vlak 2930: 460.025 + 460.014
vlak 2935: 471.080, pozn: Po Bohumín 460.014 + 460.025
[37]vlak 2924: ŘV 971.083 + VV 071.083
[38]vlak 2923: ŘV 971.083 + VV 071.083
[39]vlak 2936: ŘV 971.083 + VV 071.083