prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - listopad 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
10. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
út 1. 11.742.747 [1] 742.747 [2] - 742.184 708.009   742.381 - 742.369 [3] 363.506       111.013   742.734 př + 742.732 [4]   út 1. 11.
st 2. 11.742.747 [1] 742.747 [2]   742.184 742.381 [5] 708.009 742.381 [6] -   130.009               st 2. 11.
čt 3. 11.742.126 [7] 742.126 [8] - 742.442 363.521 [9]   742.136 [10]   742.136 [11] 363.512     363.521 [12]         čt 3. 11.
4. 11.742.126 [13] 742.126 [8]   742.442     742.136 -   130.009           742.135 [14]   4. 11.
so 5. 11.- - -   -   - - - -     -         so 5. 11.
ne 6. 11.- - -   -   -   - 742.171 př + 742.136   - 742.362         ne 6. 11.
po 7. 11.742.184 [15] 742.184 [16]   742.747 742.369 [17]   742.126   742.442 př + 742.289 130.042   123.006           po 7. 11.
út 8. 11.742.184 [15] 742.184 [18] - 742.747 742.369   742.126 - 742.289 př + 742.442 [19] 363.243     123.006     742.381 př + 742.083 [20]   út 8. 11.
st 9. 11.742.184 [21] 742.184 [16]   742.362     742.126 - 742.747 [22] 363.522               st 9. 11.
čt 10. 11.742.184 [15] 742.184 [18] - 111.026 + 704.006 pk [23] 742.732   742.126   742.381 př + 742.083 123.012               čt 10. 11.
11. 11.742.184 [15] 742.184 [16]   742.081     742.369 -       111.026           11. 11.
so 12. 11.- - -   -   - - - -   111.026 -         so 12. 11.
ne 13. 11.- - -   -   -   -     -           ne 13. 11.
po 14. 11.742.369 742.362           708.009 [22] 130.032               po 14. 11.
út 15. 11.742.362 [24] 742.362 [25] - 742.081 742.369 [17] 742.722 [26] 704.006 [27] -   363.501       704.006 [28]       út 15. 11.
st 16. 11.742.362 [24] 742.405 [29]   742.721 742.405 [17]   742.362 [30] - 742.442 př + 742.289 363.520   př + 742.184 [31] 708.009 [32]         st 16. 11.
čt 17. 11.- - -   - 111.026 -   - -   - -     742.369 [33] 742.126 př + 742.083 [34] čt 17. 11.
18. 11.742.733 [35] 742.733 [36]   708.009 př + 742.405 [37]     742.733 [38] -   363.050 [39]   363.050 [40] 111.026     111.018 [41]   18. 11.
so 19. 11.- - -   - 742.171 př + 742.136 [42] - - - -     -         so 19. 11.
ne 20. 11.- - -   -   -   -     -           ne 20. 11.
po 21. 11.742.733 [35] 742.733 [36]   742.405 742.442 [43]   742.442 [44]     363.037   111.018 363.257         po 21. 11.
út 22. 11.742.442 [45] 742.442 [46] - 742.722 742.369   742.733 -   111.018 [47]     363.525 př + 363.504 111.018 [48]   742.289 [49]   út 22. 11.
st 23. 11.742.442 [45] 742.442 [46]   742.722     742.362 -   363.015           742.289 [50]   st 23. 11.
čt 24. 11.742.442 [45] 742.442 [51] - 742.722 742.362 [52]   742.362 [30]   742.381 př + 742.126 363.003               čt 24. 11.
25. 11.742.442 742.733   742.722 742.362 [53]   742.362 [30] -     363.505 742.362 [54]       25. 11.
so 26. 11.- - -   -   - - - -   123.022 - 111.018       so 26. 11.
ne 27. 11.- - -   -   -   -     -           ne 27. 11.
po 28. 11.742.381 [55] 742.381 [56]   742.362 742.083 [17]   742.083 [57]         363.508 742.083 [58]         po 28. 11.
út 29. 11.742.381 [55] 742.381 [59] - 742.083 708.009 [17]   704.006 - 742.442 př + 742.369       123.001         út 29. 11.
st 30. 11.742.381 [55] 742.381 [56]   742.083     704.006 - 742.362 [22] 742.126 př + 742.136   363.525 př + 363.507           st 30. 11.
oběh pro
10. 12.:
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85012: 742.747
[2]vlak 85000: 742.747
[3]vlak 85111: Jen na Zahradní město
[4]Pn 54696 (Praha Libeň - Praha Satalice)
[5]vlak 85122: 742.381
[6]vlak 85024: 742.381
[7]vlak 85012: 742.126
[8]vlak 85001: 742.126
[9]vlak 85122: 363.521
[10]vlak 85024: 742.136
[11]vlak 85111: 742.136
[12]vlak 85103: 363.521
[13]vlak 85011: 742.126
[14]Mn 53233/53244 (Praha Libeň - Praha Zličín), jeden vůz sgs
[15]vlak 85012: 742.184
[16]vlak 85001: 742.184
[17]vlak 85122: Pouze na Zahradní Město
[18]vlak 85000: 742.184
[19]vlak 85112: jeli v noci z úterý na středu
[20]Mn 55201 (Měšice u Prahy - Praha Libeň), 20 vozů Faccs
[21]vlak 85011: 742.184
[22]vlak 85111: Pouze na Zahradní Město
[23]vlak 85105: 704 do Malešic
[24]vlak 85012: 742.362
[25]vlak 85001: 742.362
[26]vlak 85128: Lv
[27]vlak 85024: 704.006
[28]704.006
[29]vlak 85001: 742.405
[30]vlak 85024: 742.362
[31]vlak 85102: 742.188 př + 742.184
[32]vlak 85103: Do Malešic
[33]Mn 55303 (Praha Libeň - Praha Horní Počernice), 3 vozy Sgs
[34]Mn 55295 (Praha Libeň - Dobříš)
[35]vlak 85012: 742.733
[36]vlak 85000: 742.733
[37]vlak 85105: 708 do Malešic
[38]vlak 85024: 742.733
[39]vlak 85109: 363.050
[40]vlak 85101: 363.050
[41]Lv 52831 (Ústí n. Labem - Praha-Libeň)
[42]vlak 85128: Do Vršovic
[43]vlak 85122: 742.442
[44]vlak 85024: 742.442
[45]vlak 85012: 742.442
[46]vlak 85000: 742.442
[47]vlak 85109: 111.018
[48]111.018
[49]Pn 55289 (Ústí nad Labem - přes P. Libeň do Měšic u Prahy), 19 vozů na nakládku obilím, v úseku Ústí n. L. - P. Libeň 383.002
[50]Mn 85138/85139 P. Libeň - Zahradní Město a zpět
[51]vlak 85001: 742.442
[52]vlak 85122: 742.362
[53]vlak 85123: 742.362
[54]vlak 85104: 742.362
[55]vlak 85012: 742.381
[56]vlak 85001: 742.381
[57]vlak 85024: 742.083
[58]vlak 85104: 742.083
[59]vlak 85000: 742.381