prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
27. 6.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
85012/8501185001/8500085003/8500285179/85178
/85105/85106
85122/8512385128/8512985024/8502585120/8512185111/8511285109/8511085600/8560185101/8510285103/85104záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
ne 1. 5.- - -   -   -   -     -           ne 1. 5.
po 2. 5.742.184 [1] 742.746 [2]         708.009   742.746 [3]             742.369 př + 742.184 [4]   po 2. 5.
út 3. 5.742.184 [5] 742.184 [6] - 742.369 [7] 742.369 [8]   742.083 -   363.016 [9]   111.026
130.001
[10]
      111.018 [11] 742.362 [12] út 3. 5.
st 4. 5.742.409
742.409 př + 753.755
[13]
742.409 [14]   742.362     742.083 -               742.747 [15] 755.001 [16] st 4. 5.
čt 5. 5.742.409 [17] 742.409 [14] -           742.747 př + 742.746     111.026           čt 5. 5.
6. 5.742.409             - 742.746                 6. 5.
so 7. 5.- - -   -   - - - -     -         so 7. 5.
ne 8. 5.- - -   -   -   - -   -           ne 8. 5.
po 9. 5.742.362 př + 742.289           742.409 [18]   742.409 [19]                 po 9. 5.
út 10. 5.742.747 742.289 př + 742.362 - 742.381 742.126 [20]   742.409 -         363.215 [21]         út 10. 5.
st 11. 5.742.126 [22] 742.126 [23]         742.409 - 742.720 + 742.747 pk       363.044 [24]         st 11. 5.
čt 12. 5.742.126   -       742.409 [18]   742.409 [25]                 čt 12. 5.
13. 5.742.126           742.733 -                   13. 5.
so 14. 5.- - -   -   - - - -   122.006 -     742.083 př + 742.362 [26]   so 14. 5.
ne 15. 5.- - -   -   -   -   123.015 -           ne 15. 5.
po 16. 5.742.126     742.442         363.507       111.020       po 16. 5.
út 17. 5.742.126 př + 742.369   -       742.409 -     130.022             út 17. 5.
st 18. 5.742.126           742.409 - 742.733 + 742.745 pk   [27] 111.020           st 18. 5.
čt 19. 5.742.745 [28] 742.745 [29] - 742.068     742.409             111.020   742.369 [30]   čt 19. 5.
20. 5.742.745           742.409 - 742.369 + 742.442 pk   123.004
[31]
            20. 5.
so 21. 5.- - -   -   - - - -     -     742.733 [32]   so 21. 5.
ne 22. 5.- - -   -   -   -     -       755.001 [33]   ne 22. 5.
po 23. 5.742.381
742.381 + 753.763 pk
[34]
742.362   742.068   742.733 [35] 742.381 [36]   742.745 př + 742.733 [37] 363.504 111.009 111.020 122.001         po 23. 5.
út 24. 5.742.381 [38] 742.381 [39] - 742.409     742.362 [40] -   363.504   363.011 363.035     742.362 [41] 742.184 + pk [42] út 24. 5.
st 25. 5.742.381 [43] 742.381 [44]   742.068 742.409 [45] 363.520 [46] 742.081 [47] - 742.397 př + 742.362 111.020   130.030 + 742.239 pk       742.409 [48] 742.081 [49] st 25. 5.
čt 26. 5.742.381 [43] 742.381 [44] - 742.068     742.081 [50]     363.247 130.040 742.081 [51]       př + 742.184 + 742.081 pk [52] 742.745 př + 742.733 [53] čt 26. 5.
27. 5.742.381 [43] 742.381 [44]   742.068 742.239 [54]   742.239 [55] - 742.397 př + 742.289 [56] 363.247 363.215 742.081 742.369 [57]         27. 5.
so 28. 5.- - -   -   - - - - 111.020 742.081 -     742.184 př + [58]   so 28. 5.
ne 29. 5.- - -   - 742.733 [59] -   - 123.018 [60] 123.018 [61] -       742.136 př + 742.171 [62] 742.239 [63] ne 29. 5.
po 30. 5.742.381
př + 742.184 + 742.381 pk
[64]
742.381 [65] př + 742.184 + 363.248 pk [66] 742.289 [67] 742.369 [8] 742.442
742.733
[68]
742.733 [69]   742.239 [70] 363.248 [71]   363.015 130.023
742.289
[72]
    př + 742.184 [73]   po 30. 5.
út 31. 5.742.381
742.381 + 753.763 pk
[74]
742.442
742.381
[75]
- 742.289 [76] 742.289 [8]   742.733 [77] -     123.020 111.020
123.022
[78]
111.020 [57]     742.733 [15] 742.239 [79] út 31. 5.
oběh pro
27. 6.:
85012/8501185001/8500085003/8500285179/85178
/85105/85106
85122/8512385128/8512985024/8502585120/8512185111/8511285109/8511085600/8560185101/8510285103/85104záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn VšetatyMn Brandýs nad LabemMn PoříčanyMn Malešice, StrančiceMn KrčMn RadotínMn RuzyněMn DobřichoviceMn DobříšMn BenešovMn HněviceMn Uhříněveszáloha a další oběhy

[1]vlak 85011: 742.184
[2]vlak 85001: 742.746
[3]vlak 85112: 742.746
[4]Lv 55399 z Libně do Měšic u Prahy a pak jako Mn 55420 z Měšic u Prahy do Všetat s obilím.
[5]vlak 85012: 742.184
[6]vlak 85001: Postrk 742 746+742 747 pouze do Počernic
[7]vlak 85105: Lv do Malešic
[8]vlak 85122: Pouze na Zahradní město
[9]vlak 85109: Lv do Malešic
[10]vlak 85101: 111.026
vlak 85102: 130.001
[11]Postrk 62311 (Praha-Libeň - Nymburk)/Lv 61501 (Nymburk - Kutná Hora)/Nex 45306 (Kutná Hora - Lovosice)
[12]Mn 85188 (Praha-Libeň - Praha-Eden, 15*Ua)/Lv 73441 (Praha-Eden - Praha-Malešice)
[13]vlak 85012: 742.409
vlak 85011: 742.409 př + 753.755
[14]vlak 85001: 742.409
[15]Mn 85120/85121 (Praha-Libeň - Dobřichovice a zpět)
[16]Lv 52458 Kralupy nad Vltavou - Neratovice a z Neratovic Mn 53826 s ocelí do Chvatěrub
[17]vlak 85012: 742.409
[18]vlak 85024: 742.409
[19]vlak 85111: 742.409
[20]vlak 85122: Pouze do Malešic
[21]vlak 85103: Lv
[22]vlak 85012: 742.126
[23]vlak 85001: 742.126
[24]vlak 85103: Lv, pouze do Malešic
[25]vlak 85112: Vlak v 15:27 projel stanici Praha-Braník s dvěma vozy Eanos II se dřevem
[26]Mn 52054/52744 (Praha-Libeň - Dobříš a zpět)
[27]vlak 85600: Nejel
[28]vlak 85012: 742.745
[29]vlak 85001: 742.745
[30]4. záloha
[31]vlak 85600: 123.004, pozn: veden pod číslem 55468
vlak 85601: -, pozn: nejel
[32]Mn 55085 (Libeň - Vysočany)
[33]Lv 52929 Chvatěruby - Ústí n. L.
[34]vlak 85012: 742.381
vlak 85011: 742.381 + 753.763 pk, pozn: Brejlovec jenom do Satalic zpátky Lv do Neratovic jako Lv 54868
[35]vlak 85129: Pouze P. Vršovice - P. Libeň
[36]vlak 85024: 742.381
[37]vlak 85111: 742.745 př + 742.733
[38]vlak 85011: Postrk 742.184 a 742.188
[39]vlak 85001: Do Horních Počernic přípřež 742.184 + 742.188
[40]vlak 85024: 742.362
[41]Mn 85120
[42]Lv 54342, P. Libeň - Neratovice
[43]vlak 85012: 742.381
[44]vlak 85001: 742.381
[45]vlak 85122: 742.409
[46]vlak 85128: Lv
[47]vlak 85024: 742.081
[48]Mn 53062/53075 (Libeň - Dejvice a zpět)
[49]Pn 53329 (Pha Radotín - Třinec), 081 v úseku Radotín - Libeň
[50]vlak 85024: 742.068 jako pk z Malešic do Libně
[51]vlak 85101: 742.081
[52]55403 Praha Libeň - Praha Vysočany
[53]Mn 55386 z Prahy Satalic do Měšic u Prahy na nakládku štěrku.
[54]vlak 85122: 742.239
[55]vlak 85024: 742.239
[56]vlak 85111: Do Dobříše Lv
[57]vlak 85104: Lv
[58]Lv 53084 (Praha-Libeň - Všetaty)/Nex 52902 (Trnovec nad Váhom - Neratovice, pouze ze Všetat
[59]vlak 85128: vlak 85128: Lv
vlak 85129: 5 vozů
[60]vlak 85110: 123.018
[61]vlak 85601: 123.018
[62]Mn 52297 (Praha-Libeň - Benešov u Prahy, koleje z Třince do Votic)
[63]Mn 85007 (Praha-Libeň - Mstětice)
[64]vlak 85012: 742.381
vlak 85011: 742.188 př + 742.184 + 742.381 pk
[65]vlak 85000: 742.381
[66]vlak 85002: Lv
[67]vlak 85106: 742.289
[68]vlak 85128: 742.442, pozn: Pouze do Vršovic
vlak 85129: 742.733, pozn: Zkrácen z Vršovic
[69]vlak 85024: vlak 85024: Lv
[70]vlak 85112: Lv
[71]vlak 85110: 363.248
[72]vlak 85103: 130.023
vlak 85104: 742.289
[73]Postrk 52825 v úseku Libeň - Poříčany / Mn 85002 / Lv 53238 P. Libeň - Neratovice / Mn 85011
[74]vlak 85012: 742.381
vlak 85011: 742.381 + 753.763 pk
[75]vlak 85001: 742.442
vlak 85000: 742.381
[76]vlak 85105: 742.289
[77]vlak 85024: 742.733
[78]vlak 85101: 111.020
vlak 85102: 123.022
[79]Mn 54839 (Libeň - Ruzyně) a zpět, Lv 52488/Mn 52722 (Libeň - Smíchov) a zpět