prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
10. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
út 1. 3.742.722 -       742.289 [1] - 742.442 př + 742.083 123.010           742.289 [2]   út 1. 3.
st 2. 3.742.722 742.372

[3]
[4] 742.184
742.081
[5]
[6]   742.289 př + 742.184
742.289
[7]
- 742.372 [8] [9] 363.007 123.007
123.005 př + 742.184
[10]
111.013     742.372 [11] 742.289 [12] st 2. 3.
čt 3. 3. [13] [14] - 742.184   742.722     742.442 př + 742.083 [15] 363.525   742.083 [16]           čt 3. 3.
4. 3.     742.184     742.289 [1] - 742.442   363.074         742.289 [2] 742.722 [17] 4. 3.
so 5. 3.- - -   -   - - - -   742.081 -     742.184 [18]   so 5. 3.
ne 6. 3.- - -   - 111.013 [19] -   - 742.136 př + [20]   - 363.509 př + 363.503     111.013 + 122.016 pk [21]   ne 6. 3.
po 7. 3.742.721 [22] 742.721 [23]   742.184     742.289     130.032   130.037           po 7. 3.
út 8. 3.742.362 742.721 [24] - 742.184     163.035
742.289
[25]
- 742.732 př + 742.721 [26] 363.521 742.289 [27]       742.136 př + [28] 742.289 [29] út 8. 3.
st 9. 3.742.289 742.732   742.184 742.721 [30]   742.721 [31] -   111.013 [32]   111.013 [33] 363.506         st 9. 3.
čt 10. 3. [34] 742.721 [35] - 742.184 [36] 742.184 [37]   708.009   742.746 př + 742.721 [38] 111.013 př + 363.045 123.001 363.523       123.028 [39]   čt 10. 3.
11. 3.742.745             -               [2] 742.184 [40] 11. 3.
so 12. 3.- - -   -   - - - - 363.522 363.044 -     742.289 + 742.732 pk [41] 130.004 [42] so 12. 3.
ne 13. 3.- - -   -   -   - 742.171 př + 742.369   - 123.001     742.732 [43]   ne 13. 3.
po 14. 3.742.746 [44]     742.184 [45]       742.745 př + 742.732   123.009 111.013           po 14. 3.
út 15. 3.742.746 [46]   - 363.047
742.184
[47]
742.184 [45]  
708.009
[48]
- 742.732 př + 742.745 1000.000 př + 111.013 + 565.345
111.013
[49]
130.005 111.020       [50]   út 15. 3.
st 16. 3.742.746             - 742.745 př + 742.732                 st 16. 3.
čt 17. 3.742.746   -                             čt 17. 3.
18. 3.742.746 [51]     742.184     742.289 -   742.732           111.013 [52] 742.746 [53] 18. 3.
so 19. 3.- - -   -   - - - -   111.026 -         so 19. 3.
ne 20. 3.- - -   -   -   -     - 111.026         ne 20. 3.
po 21. 3.742.733 [54] 742.405 [55]   742.083 742.405 [56]   742.733 [57]   742.732 př + 383.064 130.004 122.021           po 21. 3.
út 22. 3.742.184 [58] 742.184 [59] - 742.405     742.184 [60] - 742.732
742.732 + 742.746 pk
[61]
163.258 [62] 163.258 [63] 123.002
130.011
[64]
          út 22. 3.
st 23. 3.742.184
[65]
    130.025 + 708.009 pk
742.733
[66]
    742.733 [57] - 742.732 [67] 363.515 př + 363.520 [68] 111.015 742.733 [69]       363.520 + 111.026 pk [70] 742.732 př + 742.184 [71] st 23. 3.
čt 24. 3. [72] 742.732 př + [73] - 742.405
708.009
[74]
742.405 [56] 708.009 [75] 742.733 [76]   742.733 př + 742.732 [77] 363.011 [78] 363.011 [79] 363.506 708.009 [80]     742.733 [81]   čt 24. 3.
25. 3.742.733     742.405 [82] 742.405 [56]   [83] - 742.732 363.517 163.241 123.007       [84]   25. 3.
so 26. 3.- - -   -   - - - -     -         so 26. 3.
ne 27. 3.- - -   -   -   - 742.136 př + 742.171   -       742.732 [85] 742.377 [86] ne 27. 3.
po 28. 3.742.126 + 708.009 pk
742.126
[87]
742.746   742.405     742.732 [88]   742.732 [8] 111.026 363.051         708.009 [89]   po 28. 3.
út 29. 3.742.369 [90] 742.126 - 742.405 [82] 742.405 [56]   708.009 - 742.746 př + 742.732 363.508 363.257             út 29. 3.
st 30. 3.742.126 [91] 742.126 + 742.746 pk [92]   708.009 [93] 742.083 [94]   742.732 př + 708.009 [95] - 742.746 př + 742.732 [96] 742.083 [97] 130.034 111.020       742.405 + 742.732 pk [98]   st 30. 3.
čt 31. 3.742.126 [91] 742.126 [99] - 742.405 [82] 742.405 [56]   742.732 [100]   742.746 + 742.732 pk [101] 742.171 př + 742.136 123.012 122.001       742.289 [102]   čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85024: 742.289
[2]Mn 85120/121
[3]vlak 85001: 742.372
vlak 85000: 742.204
[4]vlak 85003: nejede
[5]vlak 85105: 742.184, pozn: Pouze do Hostivaře
vlak 85106: 742.081, pozn: S jedním vozem, 742 081 pouze do Uhříněvsi, dále 123 005 + 130 036
[6]vlak 85122: nejede
[7]vlak 85024: 742.289 př + 742.184, pozn: Do Libně 742 184, přepřah na 742 289
vlak 85025: 742.289
[8]vlak 85111: Pouze na Zahradní město
[9]vlak 85109: 742.204
[10]vlak 85101: 123.007
vlak 85102: 123.005 př + 742.184, pozn: Do Malešic 742 184, přepřah na 123 005
[11]Mn 85139 (Praha-Zahradní město - Praha-Libeň)
[12]Mn 85120/85121 (Praha-Libeň - Praha-Radotín a zpět)
[13]vlak 85012: 742.204
[14]vlak 85001: 742.204
[15]vlak 85111: 742.442 př + 742.083
[16]vlak 85101: 742.083
[17]Mn 53393 (Pha Smíchov spol. n. - Pha Libeň)
[18]Mn 85022 (Praha Malešice - Praha Libeň)
[19]vlak 85128: Jen do Vršovic
[20]vlak 85109: + vložená 742 204
[21]Pn 53071 (Pirna - Mstětice) v úseku Praha-Libeň - Mstětice, cisterny/Lv 52104 zpět do Libně
[22]vlak 85012: 742.721
[23]vlak 85001: 742.721
[24]vlaky 85001, 85000: 742.721
[25]vlak 85024: 163.035, pozn: V Libni přepřah na 742 289
vlak 85025: 742.289
[26]vlak 85111: 742.732 př + 742.721
[27]vlaky 85101, 85102: 742.289
[28]Lv 67261 (Benešov u Prahy - Olbramovice)/pk Pn 62151 (v úseku Olbramovice - Střezimíř)/Lv 54286 (Střezimíř - Praha-Libeň)
[29]Mn 85120/85121 (Praha-Malešice - Dobřichovice a zpět do Libně)
[30]vlak 85122: 742.721
[31]vlak 85024: 742.721
[32]vlak 85109: 111.013
[33]vlak 85101: 111.013
[34]vlak 85012: Srážka s vlakem Pn 60204 v Odb Skály.
[35]vlak 85000: 742.721
[36]vlak 85105: 742.184
[37]vlak 85122: 742.184
[38]vlak 85111: 742.746 př + 742.721
[39]Pn 60204 (Nymburk - Praha-Libeň), srážka s vlakem Mn 85012 v Odb. Skály
[40]Pk 53157 v úseku Pha Bubeneč - Pha Zahradní Město
[41]Mn 54771 (Pha Horní Počernice - Pha Libeň), odtažení vozů po havárii
[42]Mn 55435 (Pha Libeň - Poříčany)
[43]Pn 52258 (Praha-Libeň - Praha-Žvahov, štěrk)/Mn 52323 (Praha-Žvahov - Praha-Libeň, prázdnota)
[44]vlak 85012: Pouze Měšice - Všetaty (z Neratovic Lv)
[45]vlak 85122: Pouze na Zahradní město
[46]vlak 85012: Pouze Měšice - Neratovice
vlak 85011: 1 vůz
[47]vlak 85179: 363.047, pozn: Lv
vlaky 85178, 85105: 742.184
[48]vlak 85024: 742.188, pozn: 742 188 do Libně, zde přepřah na 708 009
vlak 85025: 708.009
[49]vlak 85109: 1000.000 př + 111.013 + 565.345, pozn: 4242
vlak 85110: 111.013, pozn: 742 171 + 742 289 na pk do Strančic
[50]Mn 85120/85121 (Praha-Libeň - Praha-Radotín)
[51]vlak 85012: 742.746
[52]Pn 53476 (Pha Radotín - Kadaň Prunéřov), Radotín - Krč 742.732
[53]Pn 52288 (Trnovec nad Váhom - Neratovice), přes Všetaty
[54]vlak 85012: 742.733
[55]vlak 85001: 742.405
[56]vlak 85122: 742.405
[57]vlak 85024: 742.733
[58]vlak 85011: Do Neratovic Lv, dále 5 vozů
[59]vlak 85001: 742.184
[60]vlak 85024: Zkrácen v trasu Praha-Libeň - Praha-Ruzyně
[61]vlak 85111: 742.732
vlak 85112: 742.732 + 742.746 pk, pozn: Lv do Krče, dobírá 7 vozů, z Zahradního města pk
[62]vlaky 85109, 85110: 163.258
[63]vlak 85601: Lv
[64]vlak 85101: 123.002
vlak 85102: 130.011, pozn: Lv
[65]vlak 85012: 742.184
vlak 85011: -, pozn: Nejede
[66]vlak 85179: 130.025 + 708.009 pk, pozn: Lv
vlaky 85105, 85106: 742.733
[67]vlak 85111: Lv
vlak 85112: 2 vozy
[68]vlak 85109: 363.515 př + 363.520
[69]vlak 85101: Lv, pouze do Malešic
[70]Mn 53505 (Praha-Libeň - Mstětice, 14*Res s pražcemi)/Lv 53550 (Mstětice - Praha-Libeň, s 111 026)
[71]Pn 52466 (Autovozy od PKP Cargo na odstavení do Prahy-Čakovic, 742 184 v úseku Všetaty - Praha-Čakovice, před Čakovicemi porucha HV = nakonec 18:16 dojel)/Lv 54451 (Praha-Čakovice - Praha-Vršovice, stažení po MU pomocí 742 732)
[72]vlaky 85012, 85011: 742.188
[73]vlak 85001: 742.732 jen do Mstětic
[74]vlak 85105: 742.405
vlak 85106: 708.009, pozn: Lv
[75]vlak 85128: Z Libně do Vršovic kde končí, veze Aee a Bdmteeo
[76]vlaky 85024, 85025: 742.733
[77]vlak 85111: 742.733 př + 742.732
[78]vlaky 85109, 85110: 363.011
[79]vlaky 85600, 85601: 363.011
[80]vlak 85103: Lv do Malešic kde dobere 3 vozy, pouze do Hostivaře
[81]Pn 53006 (Lanžhot st. hr. - Neratovice)
[82]vlak 85105: 742.405
[83]vlak 85024: 742.188
[84]Mn 73440, Libeň - Vršovice (obsluha Zah. města)
[85]Mn 53807 (Pha Libeň - Český Brod)
[86]Pn 53778 (Nymburk vj. n. - Všetaty - Praha Libeň), Všetaty -> Libeň je v čele 742.732, veze 7 vozů Res do Satalic
[87]vlak 85012: 742.126 + 708.009 pk, pozn: pk pouze do Satalic
vlak 85011: 742.126
[88]vlaky 85024, 85025: 742.732
[89]Pn 55347 (Praha-Satalice - Praha-Libeň), 7*prázdné Res od kolejí
[90]vlak 85012: 742.369
[91]vlak 85012: 742.126
[92]vlak 85001: 746 jen do H. Počernic
[93]vlak 85105: 708.009
[94]vlak 85122: 742.083
[95]vlak 85024: 708.009 chcípla v Dejvicích
[96]vlak 85112: 742.746 př + 742.732
[97]vlak 85109: 742.083
[98]Mn 85120/121, 742.732 jen na Zahradní Město
[99]vlak 85001: 742.126
[100]vlak 85024: 742.732
[101]vlak 85111: 742.746 + 742.732 pk
[102]Pn 54593 (Pha Satalice - Pha Libeň), Res od výhybek