prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
so 1. 1.350.008
362.028
[1]
383.105 350.015 383.108 383.101 383.103 383.107
383.107 př + 361.127
[2]
- so 1. 1.
ne 2. 1.383.103 362.028 + 383.106 pk
362.028
[3]
383.105 350.015
350.008
[4]
383.108
350.011
[5]
383.101 383.107
362.021
[6]
361.001 ne 2. 1.
po 3. 1.383.101 383.103 362.028
350.015
[7]
383.105
362.028
[8]
350.008 350.011 383.107 361.001
361.110
361.127
361.001
[9]
po 3. 1.
út 4. 1.350.011
383.105
[10]
383.101 383.103 350.015 362.028 350.008 383.107 361.001
350.018 př + 361.001
361.001
[11]
út 4. 1.
st 5. 1.350.008 383.105 383.101 383.103 350.015 383.110 383.107 361.001 [12] st 5. 1.
čt 6. 1.362.006 350.008 383.105 383.101
350.007
[13]
383.103 350.015 383.107 př + 361.130
383.107
[14]
- čt 6. 1.
7. 1.350.015
383.108
[15]
362.006
350.011
[16]
350.008
350.001
[17]
383.105 350.007 383.103 383.107
350.019 př + 383.107
383.107
361.110
[18]
361.001 7. 1.
so 8. 1.383.103 383.108 383.105 350.001 př + 163.108
350.001
350.008
[19]
350.011 350.007 350.004
383.107
361.129
[20]
- so 8. 1.
ne 9. 1.350.007
350.002
[21]
383.103 [22] 383.108 383.105 350.008
383.103
[23]
350.011 361.124
383.107
[24]
362.011 ne 9. 1.
po 10. 1.350.013 350.002
350.004
[25]
383.105 383.108 350.008 383.103 383.107 362.011
361.004
[26]
po 10. 1.
út 11. 1.383.103 350.004 383.108 383.105
383.105 př + 361.004
[27]
350.013
350.011
[28]
362.027 [29] 383.107 361.004
361.125 př + 361.004
361.004
350.020
[30]
út 11. 1.
st 12. 1.350.007 383.103 350.004 383.108 383.105
383.105 př + 362.002
383.105
[31]
350.011 383.107 350.020
361.126
[32]
st 12. 1.
čt 13. 1.350.011 350.007 př + 361.109
383.102
[33]
383.103 350.004 383.108 383.105 383.107 361.126 čt 13. 1.
14. 1.383.105
383.105 př + 383.102
383.105
[34]
361.004
350.011 př + 361.004
[35]
350.004
350.007
[36]
383.103 350.011
350.019
[37]
383.108 383.107 361.126 14. 1.
so 15. 1.383.108 383.105 350.011 350.007 383.103 350.019 383.107 - so 15. 1.
ne 16. 1.350.004 383.108 383.105
163.106
163.101
[38]
350.015 350.007 383.103 383.107 362.027 ne 16. 1.
po 17. 1.383.103 350.004
383.102
[39]
383.108 163.101
350.006
[40]
350.015 383.105 383.107 362.027 po 17. 1.
út 18. 1.383.105 383.103 361.124 př + 383.102
350.019
[41]
383.108 350.006
361.002
[42]
350.008 383.107 362.027
362.027 př + 350.007
[43]
út 18. 1.
st 19. 1.383.109
361.002
[44]
383.105 [45] 383.103 350.019 383.108
383.105
[46]
350.008 383.107 362.027 st 19. 1.
čt 20. 1.350.008
383.101
[47]
350.006 383.108 383.103 350.019 383.105 383.107 362.027 čt 20. 1.
21. 1.383.105 383.101 350.006
163.109
[48]
383.108 383.103 350.008 383.107
381.002
[49]
362.027 21. 1.
so 22. 1.350.008 383.105 383.101 163.109
350.006
[50]
383.108
350.013
362.027
[51]
383.103 381.002
383.107
[52]
- so 22. 1.
ne 23. 1.383.103
362.018
[53]
350.008
350.006
[54]
383.105 383.101
383.107
[55]
350.006
361.110
350.006
[56]
362.027 383.107
383.101
[57]
361.130 ne 23. 1.
po 24. 1.361.128
383.102
[58]
362.018
383.108
[59]
361.110
350.008
350.008 + 163.107 pk
[60]
383.105 383.107 350.006 383.101 361.130
362.018
[61]
po 24. 1.
út 25. 1.350.011 383.102 350.013 př + 383.108
383.108
[62]
350.008 383.105
361.109
[63]
383.107 383.101 362.018 + 163.107 pk
362.018
[64]
út 25. 1.
st 26. 1.383.103 350.011 383.102 383.108
361.124
[65]
350.008 383.105 383.101 362.018
361.128
[66]
st 26. 1.
čt 27. 1.383.105 383.103 350.011 383.102 361.124 350.008 383.101 361.128 čt 27. 1.
28. 1.350.008
350.007
[67]
383.105 383.103 350.011 383.102 383.108 [68] 383.101
350.004
[69]
361.128 28. 1.
so 29. 1.383.108 350.007 383.105 383.103 350.011
350.004
[70]
383.102 350.004
383.101
381.002
[71]
- so 29. 1.
ne 30. 1.383.102 383.108 350.007
350.008
[72]
383.105 383.103 350.004 381.002
383.101
[73]
361.128 ne 30. 1.
po 31. 1.350.004
350.004 př + 162.007
362.010
[74]
383.102 383.108 350.008 383.105 383.103 383.101 361.128 po 31. 1.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 362.028
[2]vlaky 16702, 44, 45: 383.107
vlak 719: 383.107 př + 361.127
[3]vlak 604: 362.028 + 383.106 pk, pozn: Postrk aktívny.
vlak 611: 362.028
[4]vlaky 443, 606: 350.015
vlak 613: 350.008
[5]vlak 602: 383.108
vlaky 609, 614: 350.011
[6]vlaky 16702, 44, 45: 383.107
vlak 713: 362.021
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[7]vlak 600: 362.028
vlaky 607, 442: 350.015
[8]vlaky 443, 606: 383.105
vlak 613: 362.028
[9]vlak 704: 361.001
vlak 705: 361.110
vlak 712: 361.127, pozn: Preprah v Púchove za 361.110
vlak 713: 361.001
[10]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.105
[11]vlak 704: 361.001
vlak 705: 350.018 př + 361.001, pozn: Príprah len po Púchov
vlaky 712, 713: 361.001
[12]vlak 713: Ide ako 15713
[13]vlaky 443, 606: 383.101
vlak 613: 350.007
[14]vlak 16702: 383.107 př + 361.130, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.107
[15]vlaky 601, 610: 350.015
vlak 615: 383.108
[16]vlak 604: 362.006
vlak 611: 350.011
[17]vlak 600: 350.008
vlaky 607, 442: 350.001
[18]vlak 701: 383.107
vlak 708: 350.019 př + 383.107
vlaky 44, 45: 383.107
vlak 719: 361.110
[19]vlak 443: 350.001 př + 163.108
vlak 606: 350.001
vlak 613: 350.008
[20]vlak 16702: 350.004
vlaky 44, 45: 383.107
vlak 719: 361.129, pozn: 361.130 neschopná na Vinohradoch
[21]vlaky 601, 610: 350.007
vlak 615: 350.002
[22]vlaky 604, 611: 383.103
[23]vlaky 602, 609: 350.008
vlak 614: 383.103
[24]vlak 16702: 361.124
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.107
[25]vlak 604: 350.002
vlak 611: 350.004
[26]vlak 704: 362.011
vlaky 705, 712, 713: 361.004
[27]vlaky 443, 606: 383.105
vlak 613: 383.105 př + 361.004, pozn: Preprava
[28]vlak 602: 350.013
vlaky 609, 614: 350.011
[29]vlak 603: Rušeň 350.008 neschopný pri odchode z Bratislavy
[30]vlak 704: 361.004
vlak 705: 361.125 př + 361.004, pozn: Príprah len po Púchov
vlak 712: 361.004
vlak 713: 350.020
[31]vlak 602: 383.105
vlak 609: 383.105 př + 362.002, pozn: Preprava
vlak 614: 383.105
[32]vlak 704: 350.020
vlaky 705, 712, 713: 361.126
[33]vlak 604: 350.007 př + 361.109, pozn: Preprava
vlak 611: 383.102
[34]vlak 601: 383.105
vlak 610: 383.105 př + 383.102, pozn: Preprava
vlak 615: 383.105
[35]vlak 604: 361.004
vlak 611: 350.011 př + 361.004, pozn: Príprah
[36]vlak 600: 350.004
vlaky 607, 442: 350.007
[37]vlak 602: 350.011
vlaky 609, 614: 350.019
[38]vlak 600: 383.105
vlak 607: 163.106, pozn: Preprah od R 17612 v Spišskej Novej Vsi
vlak 442: 163.101
[39]vlak 604: 350.004
vlak 611: 383.102
[40]vlak 443: 163.101
vlaky 606, 613: 350.006
[41]vlak 600: 361.124 př + 383.102, pozn: Príprah z dôvodu poruchy vo Vrútkach
vlaky 607, 442: 350.019
[42]vlaky 602, 609: 350.006
vlak 614: 361.002, pozn: 350.006 porucha na Štrbe, výmena za 361.002
[43]vlaky 704, 705, 712: 362.027
vlak 713: 362.027 př + 350.007, pozn: Preprava
[44]vlaky 601, 610: 383.109
vlak 615: 361.002
[45]vlaky 604, 611: 383.105
[46]vlaky 602, 609: 383.108
vlak 614: 383.105
[47]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 383.101
[48]vlaky 600, 607: 350.006
vlak 442: 163.109
[49]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.107
vlak 719: 381.002
[50]vlak 443: 163.109
vlaky 606, 613: 350.006
[51]vlak 602: 383.108
vlak 609: 350.013
vlak 614: 362.027
[52]vlak 16702: 381.002
vlaky 44, 45, 719: 383.107
[53]vlaky 601, 610: 383.103
vlak 615: 362.018
[54]vlak 604: 350.008
vlak 611: 350.006
[55]vlaky 443, 606: 383.101
vlak 613: 383.107
[56]vlak 602: 350.006
vlak 609: 361.110, pozn: 350.011 problémy od Trenčianskej Teplej, vo Vrútkach porucha, následne výmena za 361.110
vlak 614: 350.006
[57]vlaky 16702, 44, 45: 383.107
vlaky 713, 17720: 383.101
[58]vlaky 601, 610: 361.128
vlak 615: 383.102
[59]vlak 604: 362.018
vlak 611: 383.108
[60]vlak 600: 361.110
vlak 607: 350.008
vlak 442: 350.008 + 163.107 pk
[61]vlaky 704, 705, 712: 361.130
vlak 713: 362.018
[62]vlak 600: 350.013 př + 383.108, pozn: Preprava
vlaky 607, 442: 383.108
[63]vlak 602: 383.105
vlaky 609, 614: 361.109
[64]vlak 704: 362.018 + 163.107 pk, pozn: Preprava do NZ
vlaky 705, 712, 713: 362.018
[65]vlaky 443, 606: 383.108
vlak 613: 361.124
[66]vlaky 704, 705, 712: 362.018
vlak 713: 361.128
[67]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 350.007
[68]vlaky 603, 612: 383.108
[69]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.101
vlak 719: 350.004
[70]vlak 602: 350.011
vlaky 609, 614: 350.004
[71]vlak 16702: 350.004
vlaky 44, 45: 383.101
vlak 719: 381.002
[72]vlak 600: 350.007
vlaky 607, 442: 350.008
[73]vlak 16702: 381.002
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.101
[74]vlak 601: 350.004
vlak 610: 350.004 př + 162.007, pozn: Preprava
vlak 615: 362.010