prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
ne 1. 5.383.107 350.011 383.101
383.102
[1]
383.108 383.102
383.101
[2]
383.105 383.110 350.014 ne 1. 5.
po 2. 5.383.105 383.107 350.011 383.102
383.101
[3]
383.108
383.101
[4]
361.121 př + 350.001
162.002 př + 350.001
[5]
383.110 350.016
350.013
[6]
po 2. 5.
út 3. 5.350.001 361.003
361.126 př + 361.003
[7]
383.107 350.011 383.105 383.101 383.110
383.110 př + 383.108
383.110
[8]
350.013
350.013 př + 350.019
[9]
út 3. 5.
st 4. 5.383.101 350.001 361.126
362.028
[10]
383.107 350.011
362.028
361.126
[11]
383.105 383.110 350.013 st 4. 5.
čt 5. 5.383.105 383.101 350.001 362.028
350.004
[12]
383.107 350.008
350.008 př + 362.004
[13]
383.110 350.013 čt 5. 5.
6. 5.350.008
350.013
[14]
383.105 383.101 350.001 př + 362.012
350.001
350.011
[15]
350.004 383.107 př + 362.001
383.107
[16]
383.110
383.110 př + 350.019
383.110
[17]
350.013
350.001
[18]
6. 5.
so 7. 5.383.107 350.013
350.012 př + 361.125
[19]
383.105 383.101 350.011 350.004 383.110 - so 7. 5.
ne 8. 5.350.015 383.107 350.012
361.127
[20]
383.105
350.004
[21]
383.101 350.011 383.110 350.001 ne 8. 5.
po 9. 5.350.011
383.106
[22]
350.015 383.107 361.127 350.004 383.101 383.110 350.001 po 9. 5.
út 10. 5.383.101 383.106 350.015 383.107 361.127
383.105
[23]
350.004 383.110 350.001 út 10. 5.
st 11. 5.383.108 383.101 383.106 350.015 383.107 383.105 [24] 383.110 350.001 st 11. 5.
čt 12. 5.383.105 383.108 383.101 383.106 350.015
350.006
[25]
350.004
350.004 př + 362.017
[26]
383.110 350.018 čt 12. 5.
13. 5.383.107 383.105 383.108 383.101 383.106
162.002 př + 383.106
[27]
350.006 383.110 350.018
361.110
362.014
350.020
[28]
13. 5.
so 14. 5.350.006 361.125 383.105 383.108 383.101 383.106 383.110
350.011
[29]
- so 14. 5.
ne 15. 5.383.106
350.015
[30]
350.006 383.107
383.108
[31]
383.105 383.108
383.107
[32]
383.101 350.011
383.110
[33]
350.020 ne 15. 5.
po 16. 5.383.101 350.015 350.006
350.002 př + 362.028
350.002
[34]
383.108 383.105
362.020 př + 383.105
383.105
[35]
383.107 383.110 350.020 po 16. 5.
út 17. 5.383.107 383.101 350.015
163.104 př + 383.106
362.004
[36]
350.002
350.014
[37]
383.108 383.105 383.110 361.124
362.021
362.021 př + 350.008
[38]
út 17. 5.
st 18. 5.383.105 383.107 383.101 př + 383.106
383.101 př + 362.019
383.101
[39]
362.004
350.006 př + 362.004
[40]
350.014 383.108
383.108 př + 362.028
[41]
383.110 362.021 st 18. 5.
čt 19. 5.383.108 383.105 383.107 383.101 350.006 350.014 383.110 362.021
350.016
[42]
čt 19. 5.
20. 5.350.014 383.108 383.105 383.107 383.101 383.106 383.110
361.109
[43]
350.016 20. 5.
so 21. 5.383.106 350.014
350.015
[44]
383.108 383.105 383.107 383.101 361.128
383.110
361.126 př + 361.128
[45]
- so 21. 5.
ne 22. 5.383.101 383.106 350.015 383.108 383.105 383.107 361.126
383.110
[46]
350.016 ne 22. 5.
po 23. 5.383.107 383.101 383.106 350.015 383.108 383.105 383.110 350.016
362.006
[47]
po 23. 5.
út 24. 5.383.105 383.107 383.101 383.106
350.013
[48]
350.015
350.006
[25]
383.108 383.110 362.006
361.125
[49]
út 24. 5.
st 25. 5.383.108
383.107
[50]
383.105 383.107
350.016
350.016 př + 361.123
[51]
383.101 350.013 350.006 383.110
362.003 př + 361.106
383.110
[52]
361.125
361.104
[53]
st 25. 5.
čt 26. 5.383.106 383.107 383.105 350.016
350.019
[54]
383.101 362.027 383.110 361.104 čt 26. 5.
27. 5.383.104 [55] 383.106 383.107 383.105 př + 361.123
383.105
[56]
350.019 350.006 383.110
361.126
[57]
361.104 27. 5.
so 28. 5.383.101 361.001
350.011 př + 361.001
[58]
383.106 383.107 383.105 350.019 362.010
383.110
383.110 př + 361.110
[59]
- so 28. 5.
ne 29. 5.350.019 383.101 383.104 383.106 350.011 př + 383.107
383.107
[60]
383.105 383.110 361.104 ne 29. 5.
po 30. 5.383.105
350.011
[61]
350.019
350.015
[62]
383.101 383.104 383.106 383.107 383.110 361.104 po 30. 5.
út 31. 5.383.107 350.011 350.015 383.101 383.104
361.125
[63]
383.106 383.110 361.104 út 31. 5.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlaky 600, 607: 383.101
vlak 442: 383.102
[2]vlaky 602, 609: 383.102
vlak 614: 383.101
[3]vlaky 443, 606: 383.102
vlak 613: 383.101
[4]vlaky 602, 609: 383.108
vlak 614: 383.101
[5]vlak 603: 361.121 př + 350.001, pozn: Preprava 350 001 do KE
vlak 612: 162.002 př + 350.001
[6]vlaky 704, 705, 712: 350.016
vlak 713: 350.013
[7]vlak 604: 361.003
vlak 611: 361.126 př + 361.003, pozn: Preprava
[8]vlak 701: 383.110
vlak 708: 383.110 př + 383.108, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.110
[9]vlaky 704, 705, 712: 350.013
vlak 713: 350.013 př + 350.019, pozn: Preprava
[10]vlaky 600, 607: 361.126
vlak 442: 362.028
[11]vlak 602: 350.011
vlak 609: 362.028
vlak 614: 361.126
[12]vlaky 443, 606: 362.028
vlak 613: 350.004
[13]vlak 603: 350.008
vlak 612: 350.008 př + 362.004
[14]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 350.013
[15]vlak 443: 350.001 př + 362.012, pozn: Preprava
vlak 606: 350.001
vlak 613: 350.011
[16]vlak 603: 383.107 př + 362.001, pozn: Preprava
vlak 612: 383.107
[17]vlak 701: 383.110
vlak 708: 383.110 př + 350.019, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 719: 383.110
[18]vlaky 704, 705, 712: 350.013
vlak 15713: 350.001
[19]vlak 604: 350.013
vlak 611: 350.012 př + 361.125, pozn: Preprava
[20]vlak 600: 350.012
vlaky 607, 442: 361.127
[21]vlaky 443, 606: 383.105
vlak 613: 350.004
[22]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.106
[23]vlak 602: 361.127
vlaky 609, 614: 383.105
[24]vlak 612: V stanici Margecany zrazil a usmrtil osobu neoprávnene pohybujúce sa v kolajisku (151min. Meškanie)
[25]vlak 602: 350.015
vlaky 609, 614: 350.006
[26]vlak 603: 350.004
vlak 612: 350.004 př + 362.017
[27]vlaky 602, 609: 383.106
vlak 614: 162.002 př + 383.106, pozn: 162002 po Žilinu
[28]vlak 704: 350.018
vlak 705: 361.110
vlak 712: 362.014
vlak 15713: 350.020
[29]vlaky 16702, 44, 45: 383.110
vlak 719: 350.011
[30]vlaky 601, 610: 383.106
vlak 615: 350.015
[31]vlaky 600, 607: 383.107
vlak 442: 383.108
[32]vlaky 602, 609: 383.108
vlak 614: 383.107
[33]vlak 16702: 350.011
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.110
[34]vlak 600: 350.006
vlak 607: 350.002 př + 362.028, pozn: Preprava
vlak 442: 350.002
[35]vlak 602: 383.105
vlak 609: 362.020 př + 383.105, pozn: Príprah po Vrútky
vlak 614: 383.105
[36]vlak 600: 350.015
vlak 607: 163.104 př + 383.106, pozn: Príprah z dôvodu poruchy vo Vydrníku
vlak 442: 362.004
[37]vlaky 443, 606: 350.002
vlak 613: 350.014
[38]vlak 704: 361.124
vlaky 705, 712: 362.021
vlak 713: 362.021 př + 350.008, pozn: Preprava
[39]vlak 600: 383.101 př + 383.106, pozn: Preprava
vlak 607: 383.101 př + 362.019, pozn: Preprava
vlak 442: 383.101
[40]vlaky 443, 606: 362.004
vlak 613: 350.006 př + 362.004, pozn: Preprava
[41]vlak 603: 383.108
vlak 612: 383.108 př + 362.028, pozn: Preprava
[42]vlaky 704, 705, 712: 362.021
vlak 713: 350.016
[43]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.109
[44]vlak 604: 350.014
vlak 611: 350.015
[45]vlak 16702: 361.128
vlaky 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.126 př + 361.128, pozn: Preprava
[46]vlak 16702: 361.126
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.110
[47]vlaky 704, 705, 712: 350.016
vlak 713: 362.006
[48]vlaky 443, 606: 383.106
vlak 613: 350.013
[49]vlak 704: 362.006
vlaky 705, 712, 713: 361.125
[50]vlaky 601, 610: 383.108
vlak 615: 383.107
[51]vlak 600: 383.107
vlak 607: 350.016
vlak 442: 350.016 př + 361.123, pozn: Preprava
[52]vlak 701: 383.110
vlak 708: 362.003 př + 361.106, pozn: Súprava od 706 + preprava, prestup v Považskej Bystrici
vlaky 44, 45: 383.110
[53]vlak 704: 361.125
vlaky 705, 712, 713: 361.104
[54]vlaky 443, 606: 350.016
vlak 613: 350.019
[55]vlak 601: Bez polepu na stanovišti rušňovodiča č.1 a na celej ľavej strane rušňa.
[56]vlak 443: 383.105 př + 361.123, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.105
[57]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.126
[58]vlak 604: 361.001, pozn: Porucha striedavého hlavného vypínača
vlak 611: 350.011 př + 361.001, pozn: Preprava
[59]vlak 16702: 362.010
vlaky 44, 45: 383.110
vlak 719: 383.110 př + 361.110, pozn: Preprava
[60]vlak 602: 350.011 př + 383.107
vlaky 609, 614: 383.107
[61]vlaky 601, 610: 383.105
vlak 615: 350.011
[62]vlak 604: 350.019
vlak 611: 350.015
[63]vlak 602: 383.104
vlaky 609, 614: 361.125