prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
1. 4.383.110 350.015 350.011 383.108 383.107 383.106 383.103 361.109 1. 4.
so 2. 4.383.106 383.110 350.015 350.011
383.101
[1]
383.108 383.107 383.103 - so 2. 4.
ne 3. 4.383.107 383.106 383.110
383.101
[2]
350.015 + 362.004 pk
350.015
[3]
383.101
383.110
[4]
383.108 383.103 361.109 ne 3. 4.
po 4. 4.383.108 383.107 383.106 383.101 350.015 383.110 383.103 361.109 po 4. 4.
út 5. 4.383.110 383.108 383.107 383.106
350.004
[5]
383.101 350.008 383.103 361.109 př + 350.007
361.109
361.109 př + 361.125
[6]
út 5. 4.
st 6. 4.350.011 383.110 383.108 383.107 350.004 383.101
383.101 př + 362.004
[7]
383.103 361.109
362.018
[8]
st 6. 4.
čt 7. 4.383.101 350.011 383.110 383.108 383.107 350.008 383.103 362.018 př + 350.013
362.018
[9]
čt 7. 4.
8. 4.350.008
383.105
[10]
383.101 350.011 383.110 383.108 383.107 383.103 362.018
362.018 př + 362.004
[11]
8. 4.
so 9. 4.383.107 383.105 383.101 350.011
383.110 př + 350.006
[12]
383.110
383.103
[13]
383.108 383.103
383.102
361.126
[14]
- so 9. 4.
ne 10. 4.383.108 383.107
350.011
[15]
383.105 383.101 383.110 383.103 350.002 př + 361.127
383.102
[16]
362.018 ne 10. 4.
po 11. 4.350.006
383.101
[17]
383.108 383.101
383.102
[18]
383.105 350.011 383.110 383.102
383.101
[19]
362.018 po 11. 4.
út 12. 4.350.008
350.013
[20]
383.101 383.108
350.001
[21]
383.102 383.105 350.011 383.107 362.018 út 12. 4.
st 13. 4.350.011
383.107
[22]
350.013
350.008
[23]
383.101 350.001 383.102 383.105
383.105 př + 361.123
[24]
383.107 [25] 362.018
362.018 př + 350.016
[26]
st 13. 4.
čt 14. 4.383.105 383.107 350.008 383.101
361.001
361.130 př + 361.001
[27]
350.001
350.006
[28]
383.102 383.110 362.018
350.020
[29]
čt 14. 4.
15. 4.383.102 383.105 383.107 350.008 383.101 383.106
383.106 př + 362.024
[30]
383.110 - 15. 4.
so 16. 4.383.106 383.102 383.105 383.107 350.008
350.004
[31]
383.101 383.110
361.126
[32]
- so 16. 4.
ne 17. 4.383.101 383.106 383.102
383.102 př + 350.001
383.102
[33]
383.105 383.107 350.004 361.128
383.110
[34]
350.001 [35] ne 17. 4.
po 18. 4.350.011 383.101 383.106 383.102 383.105 383.107 383.110 - po 18. 4.
út 19. 4.383.107 350.011
350.011 př + 362.017
[36]
383.101 383.106 383.102 383.105 383.110 361.128 út 19. 4.
st 20. 4.383.105 383.107
383.107 př + 362.018
[37]
350.011 383.101 383.106 383.102 383.110 361.128 st 20. 4.
čt 21. 4.383.102 383.105 383.107 350.011 383.101 350.014
361.130
[38]
383.110 361.128
362.027
[39]
čt 21. 4.
22. 4.383.106 383.102 383.105 383.107 350.011
350.014
361.124
[40]
383.101 383.110
383.110 př + 361.110
[41]
350.015 [42] 22. 4.
so 23. 4.383.101 383.106 383.102 383.105 383.107 361.124
350.011 př + 350.020
[43]
383.110 př + 350.014
383.110
361.127
[44]
- so 23. 4.
ne 24. 4.350.018
350.011
[45]
383.101 383.106 383.102 383.105 383.107 361.125
383.110
[46]
362.027 ne 24. 4.
po 25. 4.383.107 350.011 383.101 383.106
350.006
[47]
383.102 383.105 383.110
[48]
362.027
361.106 př + 350.007
[49]
po 25. 4.
út 26. 4.383.105 383.107 350.011 383.101 350.006 383.102 383.110 361.106 út 26. 4.
st 27. 4.383.102 383.105 383.107 350.011 383.101 383.108 383.110 361.106 st 27. 4.
čt 28. 4.383.108 383.102 383.105 383.107 350.011
350.006
[50]
383.101 383.110 361.106 čt 28. 4.
29. 4.383.101
362.011 př + 383.101
[51]
383.108 383.102 383.105 383.107 350.006 383.110
361.127
[52]
361.106
350.016
[53]
29. 4.
so 30. 4.350.011 383.101 383.108 383.102 383.105 383.107 361.126
383.110
[54]
- so 30. 4.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlaky 443, 606: 350.011
vlak 613: 383.101
[2]vlaky 600, 607: 383.110
vlak 442: 383.101
[3]vlak 443: 350.015 + 362.004 pk
vlaky 606, 613: 350.015
[4]vlaky 602, 609: 383.101
vlak 614: 383.110
[5]vlaky 443, 606: 383.106
vlak 613: 350.004
[6]vlak 704: 361.109 př + 350.007
vlaky 705, 712: 361.109
vlak 713: 361.109 př + 361.125, pozn: Preprava
[7]vlak 603: 383.101
vlak 612: 383.101 př + 362.004, pozn: Preprava
[8]vlak 704: 361.109
vlaky 705, 712, 713: 362.018
[9]vlak 704: 362.018 př + 350.013, pozn: Preprava
vlaky 705, 712, 713: 362.018
[10]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 383.105
[11]vlaky 704, 705, 712: 362.018
vlak 15713: 362.018 př + 362.004, pozn: Preprava
[12]vlaky 443, 606: 350.011
vlak 613: 383.110 př + 350.006, pozn: Preprava na Nedeľu 10.04. na IC 522.
[13]vlak 602: 383.110
vlaky 609, 614: 383.103
[14]vlak 16702: 383.103
vlaky 44, 45: 383.102
vlak 719: 361.126
[15]vlak 604: 383.107
vlak 611: 350.011
[16]vlak 16702: 350.002 př + 361.127, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.102
[17]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 383.101
[18]vlak 600: 383.101
vlaky 607, 442: 383.102
[19]vlaky 701, 708: 383.102
vlaky 44, 45: 383.101
[20]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 350.013
[21]vlak 600: 383.108
vlaky 607, 442: 350.001
[22]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.107
[23]vlak 604: 350.013
vlak 611: 350.008
[24]vlak 603: 383.105
vlak 612: 383.105 př + 361.123, pozn: Preprava
[25]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.107
[26]vlaky 704, 705, 712: 362.018
vlak 713: 362.018 př + 350.016, pozn: Preprava
[27]vlak 443: 383.101
vlak 606: 361.001
vlak 613: 361.130 př + 361.001, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Dubnici nad Váhom
[28]vlak 602: 350.001
vlaky 609, 614: 350.006
[29]vlaky 704, 705, 712: 362.018
vlak 713: 350.020, pozn: Ide ako 15713
[30]vlak 603: 383.106
vlak 612: 383.106 př + 362.024
[31]vlak 602: 350.008
vlaky 609, 614: 350.004
[32]vlaky 16702, 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.126
[33]vlak 600: 383.102
vlak 607: 383.102 př + 350.001, pozn: Preprava
vlak 442: 383.102
[34]vlak 16702: 361.128
vlaky 44, 45, 719: 383.110
vlaky 713, 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[35]vlak 17610: Išiel v Pondelok 18.04.
[36]vlak 604: 350.011
vlak 611: 350.011 př + 362.017, pozn: Preprava
[37]vlak 604: 383.107
vlak 611: 383.107 př + 362.018, pozn: Preprava
[38]vlak 603: 350.014, pozn: 350.014 porucha za Púchovom, neschopnosť rušňa 350.014 na jednosmerný elektrický prúd (3 kV js), stiahnutá naspäť do Púchova, preprah za 361.130 od vlaku 121
vlak 612: 361.130
[39]vlak 704: 361.128
vlaky 705, 712, 713: 362.027
[40]vlak 602: 350.011
vlak 609: 350.014, pozn: 350.014 porucha za Púchovom, neschopnosť rušňa 350.014 na jednosmerný elektrický prúd (3 kV js), stiahnutá naspäť do Púchova, preprah za 361.124 od vlaku 127
vlak 614: 361.124
[41]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.110
vlak 719: 383.110 př + 361.110, pozn: Preprava
[42]vlak 704: Súprava od 767
[43]vlak 603: 361.124
vlak 612: 350.011 př + 350.020, pozn: Preprava
[44]vlak 16702: 383.110 př + 350.014, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.127
[45]vlaky 601, 610: 350.018
vlak 615: 350.011
[46]vlak 16702: 361.125
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.110
[47]vlaky 443, 606: 383.106
vlak 613: 350.006
[48]vlaky 701, 708: 383.110
vlaky 44, 45: -, pozn: Vlak odrieknutý !
[49]vlaky 704, 705, 712: 362.027
vlak 713: 361.106 př + 350.007, pozn: Preprava
[50]vlak 602: 350.011
vlaky 609, 614: 350.006
[51]vlaky 601, 610: 383.101
vlak 615: 362.011 př + 383.101, pozn: Príprah po Žilinu
[52]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.110
vlak 719: 361.127
[53]vlaky 704, 705, 712: 361.106
vlak 15713: 350.016
[54]vlak 16702: 361.126
vlaky 44, 45, 719: 383.110