prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
po 1. 8.383.108 383.101
383.101 př + 362.002
[1]
383.102 383.103 [2] 383.106 383.109 383.104 362.021 po 1. 8.
út 2. 8.383.109 383.108
350.006
[3]
383.101 383.102 383.103 383.106 383.104 362.021 út 2. 8.
st 3. 8.383.106 383.109 350.006 383.101
350.019 př + 383.101
[4]
383.102 383.103 383.104 362.021 př + 362.011
362.021
[5]
st 3. 8.
čt 4. 8.383.103 383.106
350.011
[6]
383.109 350.006
361.109 př + 361.005 + 350.006 pk
383.105
[7]
383.101 383.102 383.104 362.021
362.021 př + 361.108
[8]
čt 4. 8.
5. 8.383.102 383.103 350.011
383.106
[9]
383.109 383.105 383.101 383.104 362.021 [10] 5. 8.
so 6. 8.383.101 383.102 383.103 383.106 př + 362.014
383.106
[11]
383.109 383.105 383.104
350.017
[12]
- so 6. 8.
ne 7. 8.383.105 383.101 383.102
383.110
[13]
383.103 383.106 361.110 př + 383.109
383.109
[14]
350.017
383.104
362.027
[15]
362.021 ne 7. 8.
po 8. 8.383.109 383.105 383.101 383.110 383.103 383.102 383.104 362.021
350.001
[16]
po 8. 8.
út 9. 8.383.102 383.109 [17] 383.105 383.101 383.110
383.109
[18]
383.103 383.104 350.001
350.001 př + 362.006
350.001
361.110 př + 362.021
[19]
út 9. 8.
st 10. 8.383.103 383.102 383.110 383.105 383.101 383.109 383.104 362.021 st 10. 8.
čt 11. 8.383.107 383.103 383.102 383.110 383.105 383.101 383.104 362.021 čt 11. 8.
12. 8.383.101 383.107 383.103 383.102 383.110 383.105 383.104
350.004
[20]
362.021 12. 8.
so 13. 8.383.105 383.101 383.107 [21] 383.103 383.102 383.110 350.004 př + 361.109
383.104
383.104 př + 362.020
[22]
- so 13. 8.
ne 14. 8.383.110 383.105 383.101 383.107 383.103 383.102 383.104
361.125
[23]
362.021 ne 14. 8.
po 15. 8.383.102 383.110 383.105 383.101 383.107 383.103 383.104 362.021 po 15. 8.
út 16. 8.383.103 383.102 383.110 383.105 383.101 383.107 383.104 [24] 362.021
362.011 př + 362.021
362.021
[25]
út 16. 8.
st 17. 8.383.107 383.103 383.102 383.110 383.105 383.101 350.019
383.104
[26]
362.021 st 17. 8.
čt 18. 8.383.101 383.107 383.103 383.102 383.110 383.105 383.104 362.021
362.006
[27]
čt 18. 8.
19. 8.383.105 383.101 383.107 383.103 383.102 350.015 [28] 383.104
361.126
[29]
362.006
361.104
[30]
19. 8.
so 20. 8.383.110 383.105 383.101 383.107 383.103 383.102 361.130
383.104
383.104 př + 361.130
[31]
- so 20. 8.
ne 21. 8.383.102 383.110 383.105 383.101
383.109
[32]
383.107 383.103 383.104
361.107
[33]
361.104 ne 21. 8.
po 22. 8.350.015
350.015 př + 350.004
350.015
[34]
383.102
350.006
[35]
383.110 383.105 383.109 383.107 383.104 361.104
362.011 př + 361.104
361.104
[36]
po 22. 8.
út 23. 8.383.107 350.015 350.006 383.110 383.105 383.109 383.104 361.104
362.018
361.104
[37]
út 23. 8.
st 24. 8.383.103 383.107 350.015
383.109
[38]
350.006 383.110 383.105 383.104 361.104 st 24. 8.
čt 25. 8.383.105 383.103 383.107 383.109 350.006
350.011
[39]
383.110 383.104 361.104 čt 25. 8.
26. 8.383.110
383.109
[40]
383.105 383.103
383.110
[41]
383.107 383.109
361.129 + 383.110 pk
383.103
[42]
383.101 383.104 361.104
361.129
361.107
[43]
26. 8.
so 27. 8.383.101
383.101 + 362.018 pk
383.101
[44]
383.109 383.105 383.110 383.107 383.103 383.104 př + 362.006 + 361.126 pk
383.104
[45]
- so 27. 8.
ne 28. 8.383.103 383.101 383.109 383.105 383.110 383.107 383.104
383.104 př + 361.126
[46]
361.107 [47] ne 28. 8.
po 29. 8.383.107 383.103 383.101
350.004
[48]
383.109 383.105
350.011
[49]
383.110 383.104 - po 29. 8.
út 30. 8.383.110 383.107 383.103 350.004
383.101
[50]
383.109 350.011 383.101 [51] 361.107 út 30. 8.
st 31. 8.350.011
383.105
[52]
383.110 383.107 383.103 383.101
361.120 př + 383.101
[53]
383.109 350.004
383.104
361.129
[54]
361.107 [55] st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlak 604: 383.101
vlak 611: 383.101 př + 362.002, pozn: Preprava
[2]vlak 613: Zrazil osobu v koľajisku pri Trenčín-Zlatovce
[3]vlak 604: 383.108
vlak 611: 350.006
[4]vlaky 443, 606: 383.101
vlak 613: 350.019 př + 383.101, pozn: Príprah
[5]vlak 704: 362.021 př + 362.011, pozn: Preprava
vlaky 705, 712, 713: 362.021
[6]vlak 604: 383.106
vlak 611: 350.011
[7]vlak 443: 350.006
vlak 606: 361.109 př + 361.005 + 350.006 pk, pozn: + Preprava 350.017, 361.005 od Ružomberka z dôvodu poruchy 350.006 a 361.109 od Púchova z dôvodu poruchy 361.005
vlak 613: 383.105
[8]vlaky 704, 705, 712: 362.021
vlak 713: 362.021 př + 361.108, pozn: Preprava
[9]vlak 600: 350.011
vlaky 607, 442: 383.106
[10]vlak 705: Porucha HKV v Dolnom Hričove
[11]vlak 443: 383.106 př + 362.014, pozn: Preprava 362 014 Žilina-Košice
vlaky 606, 613: 383.106
[12]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 719: 350.017
[13]vlaky 600, 607: 383.102
vlak 442: 383.110
[14]vlak 603: 361.110 př + 383.109
vlak 612: 383.109
[15]vlak 16702: 350.017
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 713: 362.027
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[16]vlaky 704, 705, 712: 362.021
vlak 713: 350.001
[17]vlaky 604, 611: 383.109
[18]vlaky 602, 609: 383.110
vlak 614: 383.109
[19]vlak 704: 350.001
vlak 705: 350.001 př + 362.006
vlak 712: 350.001
vlak 713: 361.110 př + 362.021, pozn: Preprava
[20]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
vlak 719: 350.004
[21]vlak 607: Zrazil osobu v žst. Richnava.
[22]vlak 16702: 350.004 př + 361.109, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 719: 383.104 př + 362.020
[23]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 713: 361.125
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[24]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
[25]vlak 704: 362.021
vlak 705: 362.011 př + 362.021, pozn: Príprah po Púchov
vlaky 712, 713: 362.021
[26]vlaky 701, 708: 350.019
vlaky 44, 45: 383.104
[27]vlaky 704, 705, 712: 362.021
vlak 713: 362.006
[28]vlaky 603, 612: 350.015
[29]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
vlak 719: 361.126
[30]vlaky 704, 705, 712: 362.006
vlak 15713: 361.104
[31]vlak 16702: 361.130
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 719: 383.104 př + 361.130, pozn: Preprava
[32]vlak 443: 383.101
vlaky 606, 613: 383.109
[33]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 713: 361.107
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[34]vlak 601: 350.015
vlak 610: 350.015 př + 350.004, pozn: Preprava
vlak 615: 350.015
[35]vlak 604: 383.102
vlak 611: 350.006
[36]vlak 704: 361.104
vlak 705: 362.011 př + 361.104, pozn: Príprah po Púchov
vlaky 712, 713: 361.104
[37]vlak 704: 361.104
vlaky 705, 712: 362.018
vlak 713: 361.104
[38]vlak 600: 350.015
vlaky 607, 442: 383.109
[39]vlak 602: 350.006
vlaky 609, 614: 350.011
[40]vlak 601: 383.110
vlaky 610, 615: 383.109
[41]vlaky 600, 607: 383.103
vlak 442: 383.110
[42]vlak 602: 383.109
vlak 609: 361.129 + 383.110 pk, pozn: Súprava z 610 . Pripojenie 361129 a 383110 ostavá vzadu po Vrútky.
vlak 614: 383.103
[43]vlak 704: 361.104
vlak 705: 361.129
vlak 15713: 361.107
[44]vlak 601: 383.101
vlak 610: 383.101 + 362.018 pk
vlak 615: 383.101
[45]vlak 16702: 383.104 př + 362.006 + 361.126 pk, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 719: 383.104
[46]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 719: 383.104 př + 361.126, pozn: Preprava
vlaky 713, 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[47]vlak 17610: Išiel v pondelok 29.08.
[48]vlak 600: 383.101
vlaky 607, 442: 350.004
[49]vlak 602: 383.105
vlaky 609, 614: 350.011
[50]vlaky 443, 606: 350.004
vlak 613: 383.101
[51]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.101
[52]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.105
[53]vlaky 602, 609: 383.101
vlak 614: 361.120 př + 383.101, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Poprade
[54]vlaky 701, 708: 350.004
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 719: 361.129
[55]vlak 713: Ide ako 15713