prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
1. 7.383.109 350.020 383.105 383.101 383.102 350.016 383.107
361.128
[1]
362.017 1. 7.
so 2. 7.383.108 383.109 350.020
383.104
[2]
383.105 383.101 383.102 362.006
383.107
[3]
- so 2. 7.
ne 3. 7.383.102 383.108 383.109 383.104
383.107
[4]
383.105 383.101 383.107 př + 361.127
383.107
362.027
[5]
362.017 ne 3. 7.
po 4. 7.361.127 383.102 383.108 383.109 383.107 383.105 383.101
383.101 př + 350.020
383.101
361.129
[6]
362.017
362.017 př + 362.014
[7]
po 4. 7.
út 5. 7.383.105
383.108
[8]
362.006 př + 361.127
350.020
[9]
383.102
383.102 př + 362.012
[10]
383.108 př + 162.004
383.108
383.101
[11]
383.109 383.107 361.129 př + 350.006
383.104
[12]
- út 5. 7.
st 6. 7.383.107 383.108 350.020
361.127
[13]
383.102 383.101 383.109 383.104 362.017 st 6. 7.
čt 7. 7.383.109 383.107 383.108
383.105
[14]
361.127
383.108
[15]
383.102 383.101 383.104 362.017
362.017 př + 350.014
[16]
čt 7. 7.
8. 7.383.101 383.109 383.107 383.105 př + 362.012
383.105
[17]
383.108 383.102 383.104
361.129
[18]
362.017
362.021
[19]
8. 7.
so 9. 7.383.102 383.101 383.109 383.107
383.107 př + 362.017
[20]
383.105 350.001 361.129 př + 361.125
383.104
[21]
- so 9. 7.
ne 10. 7.350.001 383.102 383.101 383.109 383.107 383.105 383.104 př + 362.024
383.104
362.018
[22]
362.021 ne 10. 7.
po 11. 7.383.105 350.001
350.011
[23]
383.102 383.101 383.109 350.002 383.104 362.021 po 11. 7.
út 12. 7.350.001
383.108
[24]
383.105 350.011
383.106
[25]
383.102 383.101 383.109 383.104 362.021 út 12. 7.
st 13. 7.383.109
350.006
[26]
383.108 383.105
383.105 př + 162.006
[27]
383.106 383.102 383.101 383.104 362.021 st 13. 7.
čt 14. 7.383.101 350.006
383.109
[28]
383.108 383.105
362.007 př + 350.014
[29]
383.106 383.102 383.104 362.021
361.124 př + 362.021
362.021
[30]
čt 14. 7.
15. 7.383.102 383.101 383.109 162.006 př + 383.108
383.108
[31]
362.007
350.012
[32]
383.106 383.104 362.021 15. 7.
so 16. 7.383.106 383.102 383.101 383.109 383.108 383.103 383.104 př + 350.014
383.104
[33]
- so 16. 7.
ne 17. 7.383.103 383.106 383.102 383.101 383.109 383.108 383.104
362.006
[34]
362.021 ne 17. 7.
po 18. 7.383.108 383.103 383.106
383.106 př + 362.004
[35]
383.102 383.101 383.109 383.104 362.021
362.021 př + 350.019
[36]
po 18. 7.
út 19. 7.383.109 383.108 383.103 383.106 383.102 383.101 383.104 361.129 út 19. 7.
st 20. 7.383.101 383.109 383.108
383.108 př + 362.017
383.108
[37]
383.103 383.106 383.102 383.104 361.129
350.002
[38]
st 20. 7.
čt 21. 7.383.102 383.101 383.109 383.108 383.103 383.106 383.104 350.002 čt 21. 7.
22. 7.383.106 362.008
383.102
[39]
383.101
383.104
[40]
383.109
383.109 př + 350.007
383.109
[41]
383.108 383.103 383.104
383.101
362.010
[42]
350.002 22. 7.
so 23. 7.383.103 383.106 383.102 383.104 383.109 383.108 361.109
383.101
[43]
- so 23. 7.
ne 24. 7.383.108 383.103
350.004
[44]
383.106 383.102 383.104 383.109 383.101
362.006
[45]
350.002 ne 24. 7.
po 25. 7.383.109 383.108
350.011
[46]
350.004 383.106 383.102 350.020 [47] 383.101 př + 350.006
383.101
[48]
350.002
362.006
[49]
po 25. 7.
út 26. 7.383.108 383.109 350.011
350.020
[50]
350.004
350.011
[51]
383.106 383.104 383.101 362.006 út 26. 7.
st 27. 7.383.104
383.109
[52]
383.108 383.109
350.004
[53]
350.020 350.011 383.106 383.101 362.006
361.125 př + 362.006
362.006
362.021 př + 361.129
[54]
st 27. 7.
čt 28. 7.383.106 383.109 383.108 350.004
383.101
[55]
350.020 350.011 383.104 362.021
361.128 př + 362.021
362.021
[56]
čt 28. 7.
29. 7.383.103 383.106 383.109 383.108 383.101 383.102 [57] 383.104 362.021
362.021 př + 362.003
362.021
[58]
29. 7.
so 30. 7.383.102 383.103 383.106 383.109 383.108 383.101 383.104
361.126
[59]
- so 30. 7.
ne 31. 7.383.101 383.102 383.103 383.106 383.109 383.108 [60] 361.110
383.104
362.010
[61]
362.021 ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.107
vlak 719: 361.128
[2]vlak 600: 350.020
vlaky 607, 442: 383.104
[3]vlak 16702: 362.006
vlaky 44, 45, 719: 383.107
[4]vlaky 443, 606: 383.104
vlak 613: 383.107
[5]vlak 16702: 383.107 př + 361.127, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.107
vlak 713: 362.027
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[6]vlak 701: 383.101
vlak 708: 383.101 př + 350.020, pozn: Preprava 350.020
vlaky 44, 45: 383.101
vlak 719: 361.129
[7]vlaky 704, 705, 712: 362.017
vlak 713: 362.017 př + 362.014, pozn: Ide ako 15713 + preprava, 05.07.2022 ide 17610
[8]vlaky 601, 610: 383.105
vlak 615: 383.108
[9]vlak 604: 362.006 př + 361.127, pozn: Nečinná 361 127
vlak 611: 350.020
[10]vlaky 600, 607: 383.102
vlak 442: 383.102 př + 362.012, pozn: Preprava
[11]vlak 443: 383.108 př + 162.004, pozn: Preprava
vlak 606: 383.108
vlak 613: 383.101
[12]vlak 16702: 361.129 př + 350.006, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.104
[13]vlak 600: 350.020
vlaky 607, 442: 361.127
[14]vlak 600: 383.108
vlaky 607, 442: 383.105
[15]vlaky 443, 606: 361.127
vlak 613: 383.108
[16]vlaky 704, 705, 712: 362.017
vlak 713: 362.017 př + 350.014, pozn: Preprava
[17]vlak 443: 383.105 př + 362.012, pozn: Preprava 362 012 do KE
vlaky 606, 613: 383.105
[18]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
vlak 719: 361.129
[19]vlak 704: 362.017
vlaky 705, 712, 15713: 362.021
[20]vlaky 443, 606: 383.107
vlak 613: 383.107 př + 362.017, pozn: Preprava
[21]vlak 16702: 361.129 př + 361.125, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 719: 383.104
[22]vlak 16702: 383.104 př + 362.024, pozn: Preprava
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 713: 362.018
vlak 17720: -, pozn: Nejde
[23]vlak 604: 350.001
vlak 611: 350.011
[24]vlaky 601, 610: 350.001
vlak 615: 383.108
[25]vlak 600: 350.011
vlaky 607, 442: 383.106
[26]vlaky 601, 610: 383.109
vlak 615: 350.006
[27]vlaky 600, 607: 383.105
vlak 442: 383.105 př + 162.006, pozn: Preprava
[28]vlak 604: 350.006
vlak 611: 383.109
[29]vlaky 443, 606: 383.105
vlak 613: 362.007 př + 350.014, pozn: Porucha 350.014 , nutný preprah v Žiline
[30]vlak 704: 362.021
vlak 705: 361.124 př + 362.021, pozn: Príprah po Púchov
vlaky 712, 713: 362.021
[31]vlak 443: 162.006 př + 383.108
vlaky 606, 613: 383.108
[32]vlak 602: 362.007
vlaky 609, 614: 350.012
[33]vlak 16702: 383.104 př + 350.014, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 719: 383.104
[34]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 713: 362.006
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[35]vlaky 600, 607: 383.106
vlak 442: 383.106 př + 362.004, pozn: Preprava 362 004 do Žiliny
[36]vlaky 704, 705, 712: 362.021
vlak 713: 362.021 př + 350.019, pozn: Preprava
[37]vlak 600: 383.108
vlak 607: 383.108 př + 362.017, pozn: Preprava
vlak 442: 383.108
[38]vlaky 704, 705, 712: 361.129
vlak 713: 350.002
[39]vlak 604: 362.008
vlak 611: 383.102
[40]vlak 600: 383.101
vlaky 607, 442: 383.104
[41]vlak 443: 383.109
vlak 606: 383.109 př + 350.007, pozn: Preprava neschopnej 350 007 do BA
vlak 613: 383.109
[42]vlaky 701, 708: 383.104
vlaky 44, 45: 383.101
vlak 719: 362.010
[43]vlak 16702: 361.109
vlaky 44, 45, 719: 383.101
[44]vlak 604: 383.103
vlak 611: 350.004
[45]vlaky 16702, 44, 45: 383.101
vlak 713: 362.006
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva
[46]vlak 604: 383.108
vlak 611: 350.011
[47]vlaky 603, 612: 350.020
[48]vlak 701: 383.101 př + 350.006, pozn: Preprava
vlaky 708, 44, 45: 383.101
[49]vlaky 704, 705, 712: 350.002
vlak 713: 362.006
[50]vlak 600: 350.011
vlaky 607, 442: 350.020
[51]vlaky 443, 606: 350.004
vlak 613: 350.011
[52]vlaky 601, 610: 383.104
vlak 615: 383.109
[53]vlak 600: 383.109
vlaky 607, 442: 350.004
[54]vlak 704: 362.006
vlak 705: 361.125 př + 362.006, pozn: Príprah po Púchov
vlak 712: 362.006
vlak 713: 362.021 př + 361.129, pozn: Preprava
[55]vlaky 443, 606: 350.004
vlak 613: 383.101
[56]vlak 704: 362.021
vlak 705: 361.128 př + 362.021, pozn: Príprah po Púchov
vlaky 712, 713: 362.021
[57]vlaky 603, 612: 383.102
[58]vlak 704: 362.021
vlak 705: 362.021 př + 362.003, pozn: Preprava
vlaky 712, 15713: 362.021
[59]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 719: 361.126
[60]vlak 603: Ženská v Pezinku skočila pod vlak
[61]vlak 16702: 361.110
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 713: 362.010
vlak 17720: -, pozn: Vlak nepremáva