prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
ne 12. 12.383.106 př + 361.129
383.106
[1]
383.107 350.008 383.108 383.103 383.102 383.105 361.129 [2] ne 12. 12.
po 13. 12.350.004 383.106 383.107
383.108
[3]
350.008
383.102
[4]
383.108
383.107
[5]
383.103 383.105 361.129
361.129 př + 361.106
361.129
[6]
po 13. 12.
út 14. 12.383.103 350.004 383.106 383.108 383.102
361.126 př + 383.102
[7]
383.107 383.105 361.129 út 14. 12.
st 15. 12.350.011
383.107
[8]
383.103 350.015 př + 361.125
362.006
[9]
383.106 383.108 350.018 383.105 361.129
361.129 př + 350.019
[10]
st 15. 12.
čt 16. 12.383.101
350.017
[11]
383.107 383.103 362.006
350.015 př + 362.016
[12]
383.106 383.108 383.105 361.129 čt 16. 12.
17. 12.383.108 361.002 350.015
383.101
[13]
383.103 350.017
383.102
[14]
383.106
383.106 př + 383.107
[15]
383.105
350.011
[16]
361.129
350.004 př + 362.017
[17]
17. 12.
so 18. 12.383.106 383.108 350.004
350.006
[18]
383.101 383.103 383.102 350.011
383.105
361.129
[19]
- so 18. 12.
ne 19. 12.383.102 383.106
350.007 př + 383.106
[20]
383.108 350.006 383.101
162.002 př + 350.019
362.016
[21]
383.103 361.127
383.105
[22]
361.001 ne 19. 12.
po 20. 12.383.103 383.102 383.106 383.108
383.105
[23]
350.006 362.016
350.019 př + 362.016
[24]
383.105 [25] 361.001
361.101
[26]
po 20. 12.
út 21. 12.350.019
362.001 př + 350.019
383.108
[27]
383.103 [28] 383.102
350.004
[29]
383.106 383.105
383.103
[30]
350.006 383.107 361.101 út 21. 12.
st 22. 12.350.006
362.001
[31]
383.108 383.105 350.004
383.103
[32]
383.106 361.109 [33] 383.107 361.101
361.130
[34]
st 22. 12.
čt 23. 12.350.015 362.001
350.008
[35]
383.108
383.108 př + 162.002
[36]
383.105 383.103
383.103 př + 362.024
[37]
383.106 383.107 361.130 [38] čt 23. 12.
24. 12.383.106 350.015 350.008 383.108 383.105 383.103 383.107 - 24. 12.
so 25. 12.383.103 383.105 350.015 350.008 383.108 383.106 383.107
361.129
[39]
- so 25. 12.
ne 26. 12.383.106 + 162.003 pk
383.106
[40]
383.103 383.105 350.015 350.008 383.108 361.110
383.107
[41]
361.002 ne 26. 12.
po 27. 12.383.108
383.108 př + 350.006
383.108
[42]
383.106 383.103 383.105 350.015
350.008
[43]
361.109 [33] 383.107 361.002 po 27. 12.
út 28. 12.350.015 383.108 383.106 383.103 383.105 361.001 [44] 383.107 361.002 út 28. 12.
st 29. 12.350.008 350.015 383.108 383.106 383.103 383.105 383.107 361.128
350.007
[45]
st 29. 12.
čt 30. 12.383.105
383.105 př + 362.027
[46]
350.008 [47] 350.015
383.101
[13]
383.108 383.106
350.008
[48]
383.103 383.107 350.007 čt 30. 12.
31. 12.383.103 362.027
350.015
[49]
383.108 383.101 383.105 350.008 383.107 350.007 31. 12.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlak 601: 383.106 př + 361.129, pozn: Preprava
vlaky 610, 615: 383.106
[2]vlak 17610: 361.129
[3]vlaky 600, 607: 383.107
vlak 442: 383.108
[4]vlaky 443, 606: 350.008
vlak 613: 383.102
[5]vlaky 602, 609: 383.108
vlak 614: 383.107
[6]vlak 704: 361.129
vlak 705: 361.129 př + 361.106, pozn: Preprava
vlaky 712, 713: 361.129
[7]vlaky 602, 609: 383.102
vlak 614: 361.126 př + 383.102, pozn: Príprah z dôvodu poškodenia trakčného vedenia v Trenčianskej Teplej
[8]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.107
[9]vlak 600: 350.015 př + 361.125, pozn: Preprava
vlaky 607, 442: 362.006
[10]vlaky 704, 705, 712: 361.129
vlak 713: 361.129 př + 350.019, pozn: Preprava
[11]vlaky 601, 610: 383.101
vlak 615: 350.017
[12]vlaky 443, 606: 362.006
vlak 613: 350.015 př + 362.016, pozn: Preprava
[13]vlak 600: 350.015
vlaky 607, 442: 383.101
[14]vlak 602: 350.017
vlaky 609, 614: 383.102
[15]vlak 603: 383.106
vlak 612: 383.106 př + 383.107, pozn: Preprava
[16]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.105
vlak 719: 350.011
[17]vlaky 704, 705, 712: 361.129
vlak 15713: 350.004 př + 362.017, pozn: Preprava
[18]vlak 600: 350.004
vlaky 607, 442: 350.006
[19]vlak 16702: 350.011
vlaky 44, 45: 383.105
vlak 719: 361.129
[20]vlak 604: 383.106
vlak 611: 350.007 př + 383.106, pozn: Príprah po Žilinu
[21]vlak 602: 383.101
vlak 609: 162.002 př + 350.019, pozn: 362.001 odstúpila v Púchove, v Žiline ostala neschopná 350.019
vlak 614: 362.016
[22]vlak 16702: 361.127
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.105
[23]vlaky 443, 606: 383.108
vlak 613: 383.105
[24]vlak 603: 362.016
vlak 612: 350.019 př + 362.016, pozn: Preprava
[25]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.105
[26]vlak 704: 361.001
vlaky 705, 712, 713: 361.101
[27]vlak 601: 350.019
vlak 610: 362.001 př + 350.019, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Púchove
vlak 615: 383.108
[28]vlaky 604, 611: 383.103
[29]vlak 600: 383.102
vlaky 607, 442: 350.004
[30]vlaky 602, 609: 383.105
vlak 614: 383.103
[31]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 362.001
[32]vlaky 443, 606: 350.004
vlak 613: 383.103
[33]vlaky 603, 612: 361.109
[34]vlak 704: 361.101
vlaky 705, 712, 713: 361.130
[35]vlak 604: 362.001
vlak 611: 350.008
[36]vlaky 600, 607: 383.108
vlak 442: 383.108 př + 162.002, pozn: Preprava
[37]vlaky 602, 609: 383.103
vlak 614: 383.103 př + 362.024, pozn: Preprava
[38]vlak 713: Ide ako 15713.
[39]vlaky 16702, 44, 45: 383.107
vlak 719: 361.129
[40]vlak 601: 383.106 + 162.003 pk, pozn: Preprava od Žiliny.
vlaky 610, 615: 383.106
[41]vlak 16702: 361.110
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.107
[42]vlak 601: 383.108
vlak 610: 383.108 př + 350.006, pozn: Preprava
vlak 615: 383.108
[43]vlak 602: 350.015
vlaky 609, 614: 350.008
[44]vlaky 603, 612: 361.001
[45]vlak 704: 361.128
vlaky 705, 712, 713: 350.007
[46]vlaky 601, 610: 383.105
vlak 615: 383.105 př + 362.027, pozn: Preprava
[47]vlaky 604, 611: 350.008
[48]vlaky 602, 609: 383.106
vlak 614: 350.008
[49]vlak 604: 362.027
vlak 611: 350.015