prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
18. 1.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/612701/708
/44/45
704/705
/712/713
čt 13. 1.350.011 350.007 př + 361.109
383.102
[1]
383.103 350.004 383.108 383.105 383.107 361.126 čt 13. 1.
14. 1.383.105
383.105 př + 383.102
383.105
[2]
361.004
350.011 př + 361.004
[3]
350.004
350.007
[4]
383.103 350.011
350.019
[5]
383.108 383.107 361.126 14. 1.
so 15. 1.383.108 383.105 350.011 350.007 383.103 350.019 383.107 - so 15. 1.
ne 16. 1.350.004 383.108 383.105
163.106
163.101
[6]
350.015 350.007 383.103 383.107 362.027 ne 16. 1.
po 17. 1.383.103 350.004
383.102
[7]
383.108 163.101
350.006
[8]
350.015 383.105 383.107 362.027 po 17. 1.
út 18. 1.383.105 383.103 361.124 př + 383.102
350.019
[9]
383.108 350.006 350.008 383.107 362.027
363.143
[10]
út 18. 1.
st 19. 1.350.008 ! 383.105 ! 383.103 ! 350.019 ! 383.108 ! 350.006 ! 383.107 ! 363.143 ! st 19. 1.
čt 20. 1.                čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/612701/708
/44/45
704/705
/712/713
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307TS 308TS 308b

[1]vlak 604: 350.007 př + 361.109, pozn: Preprava
vlak 611: 383.102
[2]vlak 601: 383.105
vlak 610: 383.105 př + 383.102, pozn: Preprava
vlak 615: 383.105
[3]vlak 604: 361.004
vlak 611: 350.011 př + 361.004, pozn: Príprah
[4]vlak 600: 350.004
vlak 607: 350.007, pozn: zrážka s človekom pred Ružomberkom, neskôr spadnutý strom na trati pri Štrbe, +200min
vlak 442: 350.007
[5]vlak 602: 350.011
vlaky 609, 614: 350.019
[6]vlak 600: 383.105
vlak 607: 163.106, pozn: Preprah od R 17612 v Spišskej Novej Vsi
vlak 442: 163.101
[7]vlak 604: 350.004
vlak 611: 383.102
[8]vlak 443: 163.101
vlaky 606, 613: 350.006
[9]vlak 600: 361.124 př + 383.102, pozn: Príprah z dôvodu poruchy vo Vrútkach
vlak 607: 350.019
[10]vlak 704: 362.027
vlak 705: 363.143