prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
9. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/612701/708/44
/45/719
704/705
/712/15713
ne 4. 12.383.108 383.107 [1] 383.105 383.110 př + 162.006
383.110
[2]
361.104
350.019
383.107
[3]
383.103 383.104 350.015 ne 4. 12.
po 5. 12.383.103 383.108 350.019 383.105 383.110 350.008 [4] 383.104 350.015
361.104
[5]
po 5. 12.
út 6. 12.383.106
350.002
[6]
383.103 383.108
383.108 př + 163.113
[7]
350.019 př + 162.007
350.019
350.008
[8]
383.105 383.110 383.104 361.104 út 6. 12.
st 7. 12.383.110 350.002
383.102
[9]
383.103 383.108 350.008
350.003
[10]
383.105 383.104 361.104 st 7. 12.
čt 8. 12.383.105 383.110 [11] 383.108 383.103 př + 163.113
383.103
[12]
383.102
350.012
383.110
[13]
350.003 383.104 361.104
361.104 př + 350.008
[14]
čt 8. 12.
9. 12.350.003 383.105 350.012 383.108 383.103 383.107 383.104 361.104
350.013
[15]
9. 12.
so 10. 12.              - so 10. 12.
oběh pro
9. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/612701/708/44
/45/719
704/705
/712/15713
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307TS 308TS 308b

[1]vlak 611: 383.107
[2]vlak 443: 383.110 př + 162.006, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.110
[3]vlak 602: 361.104
vlak 609: 350.019
vlak 614: 383.107
[4]vlak 612: 350.008
[5]vlak 704: 350.015
vlaky 705, 712, 713: 361.104
[6]vlaky 601, 610: 383.106
vlak 615: 350.002
[7]vlaky 600, 607: 383.108
vlak 442: 383.108 př + 163.113, pozn: Preprava
[8]vlak 443: 350.019 př + 162.007, pozn: Preprava
vlak 606: 350.019
vlak 613: 350.008
[9]vlak 604: 350.002
vlak 611: 383.102
[10]vlak 602: 350.008
vlaky 609, 614: 350.003
[11]vlak 611: 383.110
[12]vlak 443: 383.103 př + 163.113, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.103
[13]vlak 602: 383.102
vlak 609: 350.012
vlak 614: 383.110
[14]vlaky 704, 705, 712: 361.104
vlak 713: 361.104 př + 350.008
[15]vlak 704: 361.104
vlak 705: 350.013