prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
út 1. 3.350.004 383.106 350.015
350.008
[1]
383.102 383.103 383.109 383.105 350.012
361.125
[2]
út 1. 3.
st 2. 3.383.109 350.004
350.015
[3]
383.106
350.006
[4]
350.008 383.102 383.103 383.105 361.125 st 2. 3.
čt 3. 3.383.103 383.109 350.015 350.006
350.004
[5]
350.008 383.102 383.105 361.125 čt 3. 3.
4. 3.383.102 383.103 383.109 350.015 350.004 350.008 383.105 361.125 4. 3.
so 5. 3.350.008
350.011
[6]
383.102 383.103 383.109 350.015 350.004 383.105 - so 5. 3.
ne 6. 3.350.004 350.011 383.102 383.103 383.109 350.008 383.105 361.125 ne 6. 3.
po 7. 3.350.008 350.004 350.011 383.102
383.108
[7]
383.103 383.109 383.105 361.125 po 7. 3.
út 8. 3.383.109 350.008 350.004
350.019
[8]
350.011 383.108 383.103 383.105 361.125
361.125 př + 361.106
361.125
[9]
út 8. 3.
st 9. 3.383.110
350.006
[10]
383.109 350.008
350.015
[11]
350.019 350.011 383.108 383.103 361.125
361.125 př + 361.104
361.125
[12]
st 9. 3.
čt 10. 3.383.108 350.006 383.109 350.015 350.019 350.004 383.103 361.125 čt 10. 3.
11. 3.383.110
383.110 př + 350.006
383.110
[13]
361.005 + 757.006 pk
361.005
[14]
350.015 383.109 383.108 350.019 + 757.006 pk
350.019
[15]
383.103 361.125
361.124 př + 361.125
361.125
[16]
11. 3.
so 12. 3.350.019
350.004
[17]
383.110 361.125 [18] 350.015
350.015 př + 361.124
[19]
383.109 383.108 383.103 - so 12. 3.
ne 13. 3.383.108 350.004 383.110 361.125
162.007
[20]
350.015 383.109 383.103 př + 350.008
383.103
[21]
361.124 ne 13. 3.
po 14. 3.350.006
350.012
[22]
383.108 350.004 383.110 361.123
361.125
[23]
361.130 [24] 383.103 361.124 po 14. 3.
út 15. 3.361.130
163.104 př + 361.130
[25]
350.012
350.011
[26]
383.108 350.004 383.110 350.008 383.103
361.126
383.103
[27]
361.124
361.124 + 350.015 pk
361.124
[28]
út 15. 3.
st 16. 3.350.008 361.130 [29] 350.011 383.108 350.004
350.019
361.130
[30]
383.110 383.103 361.124 st 16. 3.
čt 17. 3.383.110 350.008 362.008 350.011 383.108 383.106
383.106 př + 350.019
[31]
383.103 361.110
362.017
362.017 př + 350.003
[32]
čt 17. 3.
18. 3.383.106 361.124
350.008
[33]
350.008
383.107
[34]
361.124 př + 362.008
350.011
[35]
383.110 383.108 383.103 362.017
361.128
[36]
18. 3.
so 19. 3.383.108 361.125 350.008 383.107 350.011 383.110 383.103 - so 19. 3.
ne 20. 3.383.110 383.108 383.106 350.008
350.006
[37]
383.107 350.015 383.103 361.128 ne 20. 3.
po 21. 3.350.015 383.110 383.108 383.106 350.006 383.107 383.103 361.128
361.128 př + 362.014
[38]
po 21. 3.
út 22. 3.383.107 350.015 383.110 383.108
350.008
[39]
383.106 350.006 383.103 361.128 út 22. 3.
st 23. 3.350.006
350.019
[40]
383.107 350.015 383.110
350.004
[41]
350.008 383.106 383.103 361.128 st 23. 3.
čt 24. 3.383.106
383.109
[42]
350.019 383.107 350.015
350.006
[43]
350.004 350.008
350.008 př + 362.002
[44]
383.103 361.128
660.006
[45]
čt 24. 3.
25. 3.350.008
383.106
[46]
383.109 350.019
383.108
[47]
383.107 350.006
361.126
[48]
350.004 383.106
383.103
[49]
361.128
362.010
[50]
25. 3.
so 26. 3.350.004 383.106 383.109 383.108 383.107 350.019 383.103 - so 26. 3.
ne 27. 3.350.019 350.004 383.106 383.109
350.006
[51]
383.108 383.107 383.103 362.010 ne 27. 3.
po 28. 3.383.107 350.019 350.004
350.011
[52]
383.106
383.106 př + 361.122
[53]
350.006 383.108 383.103 př + 362.020
383.103
[54]
362.010 po 28. 3.
út 29. 3.383.108 383.107 383.106 350.011 350.019 350.006 383.103 362.010 př + 362.014
361.109
[55]
út 29. 3.
st 30. 3.350.006
350.011
[56]
383.108 383.107 383.106 350.011
383.110
[57]
350.019 383.103 361.109 st 30. 3.
čt 31. 3.350.001
350.015
[58]
350.011 383.108 383.107 383.106 383.110 383.103 361.109
361.109 př + 350.007
[59]
čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlak 600: 350.015
vlaky 607, 442: 350.008
[2]vlaky 704, 705, 712: 350.012
vlak 713: 361.125
[3]vlak 604: 350.004
vlak 611: 350.015
[4]vlak 600: 383.106
vlaky 607, 442: 350.006
[5]vlaky 443, 606: 350.006
vlak 613: 350.004
[6]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 350.011
[7]vlaky 443, 606: 383.102
vlak 613: 383.108
[8]vlak 600: 350.004
vlaky 607, 442: 350.019
[9]vlak 704: 361.125
vlak 705: 361.125 př + 361.106, pozn: Preprava
vlaky 712, 713: 361.125
[10]vlaky 601, 610: 383.110
vlak 615: 350.006
[11]vlak 600: 350.008
vlaky 607, 442: 350.015
[12]vlak 704: 361.125
vlak 705: 361.125 př + 361.104, pozn: Preprava
vlaky 712, 713: 361.125
[13]vlak 601: 383.110
vlak 610: 383.110 př + 350.006, pozn: Preprava
vlak 615: 383.110
[14]vlak 604: 361.005 + 757.006 pk, pozn: Po Štrbu
vlak 611: 361.005
[15]vlak 603: 350.019 + 757.006 pk, pozn: Od Štrby
vlak 612: 350.019
[16]vlak 704: 361.125
vlak 705: 361.124 př + 361.125, pozn: Príprah po Trenčiansku Teplú
vlaky 712, 15713: 361.125
[17]vlaky 601, 610: 350.019
vlak 615: 350.004
[18]vlak 607: 350.008 od Bratislavy, v Trenčíne porucha, následne výmena za 361.125
[19]vlaky 443, 606: 350.015
vlak 613: 350.015 př + 361.124
[20]vlaky 443, 606: 361.125
vlak 613: 162.007, pozn: 350.008 neschopná v Považskej Bystrici, príprah 162.007, od Žiliny samotná 162.007 do Košíc
[21]vlak 16702: 383.103 př + 350.008, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.103
[22]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 350.012
[23]vlak 602: 361.123
vlaky 609, 614: 361.125
[24]vlaky 603, 612: 361.130
[25]vlaky 601, 610: 361.130
vlak 615: 163.104 př + 361.130, pozn: Príprah z dôvodu vplyvu počasia
[26]vlak 604: 350.012
vlak 611: 350.011
[27]vlak 701: 383.103, pozn: Len po Ilavu, ďalej odrieknutý ! 660.011 po Púchov, kde došla výmena, ďalej už len 361.126 do Žiliny
vlak 708: 361.126
vlaky 44, 45: 383.103
[28]vlak 704: 361.124
vlak 705: 361.124 + 350.015 pk
vlaky 712, 713: 361.124
[29]vlaky 604, 611: 361.130
[30]vlak 602: 350.004
vlak 609: 350.019
vlak 614: 361.130
[31]vlak 603: 383.106
vlak 612: 383.106 př + 350.019, pozn: Nečinná 350019 na poruchu nabíjača .
[32]vlak 704: 361.110
vlaky 705, 712: 362.017
vlak 713: 362.017 př + 350.003, pozn: Preprava na EH do Vrútok
[33]vlak 604: 361.124
vlak 611: 350.008
[34]vlak 600: 350.008
vlaky 607, 442: 383.107
[35]vlak 443: 361.124 př + 362.008, pozn: Príprah, zároveň návoz na 604
vlaky 606, 613: 350.011
[36]vlaky 704, 705, 712: 362.017
vlak 15713: 361.128
[37]vlaky 443, 606: 350.008
vlak 613: 350.006
[38]vlaky 704, 705, 712: 361.128
vlak 713: 361.128 př + 362.014, pozn: Preprava
[39]vlaky 443, 606: 383.108
vlak 613: 350.008
[40]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 350.019
[41]vlaky 443, 606: 383.110
vlak 613: 350.004
[42]vlaky 601, 610: 383.106
vlak 615: 383.109
[43]vlaky 443, 606: 350.015
vlak 613: 350.006
[44]vlak 603: 350.008
vlak 612: 350.008 př + 362.002, pozn: Preprava
[45]vlaky 704, 705: 361.128
vlaky 712, 713: 660.006
[46]vlaky 601, 610: 350.008
vlak 615: 383.106
[47]vlak 600: 350.019
vlaky 607, 442: 383.108
[48]vlaky 602, 609: 350.006
vlak 614: 361.126
[49]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.106
vlak 719: 383.103
[50]vlaky 704, 705, 712: 361.128
vlak 15713: 362.010
[51]vlaky 443, 606: 383.109
vlak 613: 350.006
[52]vlak 600: 350.004
vlaky 607, 442: 350.011
[53]vlaky 443, 606: 383.106
vlak 613: 383.106 př + 361.122, pozn: Preprava
[54]vlak 701: 383.103 př + 362.020
vlaky 708, 44, 45: 383.103
[55]vlak 704: 362.010 př + 362.014
vlaky 705, 712, 713: 361.109
[56]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 350.011
[57]vlak 602: 350.011
vlaky 609, 614: 383.110
[58]vlaky 601, 610: 350.001
vlak 615: 350.015
[59]vlaky 704, 705, 712: 361.109
vlak 713: 361.109 př + 350.007, pozn: Preprava