prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
čt 1. 9.383.109 383.105 383.110 383.107 383.103 350.004 361.125
383.104
[1]
- čt 1. 9.
2. 9.383.101 383.109 383.105 383.110 383.107 383.103 383.104 361.107
350.004 př + 361.107
[2]
2. 9.
so 3. 9.383.103 383.101 383.109 383.105 383.110 383.107 383.104 př + 383.102
383.104
[3]
- so 3. 9.
ne 4. 9.383.107
362.006
[4]
383.103
361.109
[5]
383.101 383.109 383.105 383.110 383.104 361.107 ne 4. 9.
po 5. 9.383.110
362.010
[6]
362.006 361.109
383.105
[7]
383.101 383.109 383.107 [8] 383.104 361.107 po 5. 9.
út 6. 9.383.106
383.107
[9]
362.010 [10] 362.006
383.108
[11]
383.105 383.101
362.010
[12]
383.109 383.104 [13] 361.107
362.013 př + 361.107
362.013 př + 350.012 + 362.006 pk
[14]
út 6. 9.
st 7. 9.383.102
350.015
[15]
383.107 383.101 383.108 383.105 350.011 [16] 361.109
383.104
[17]
362.006
361.107
[18]
st 7. 9.
čt 8. 9.383.110 350.015 383.107 383.101 383.108 383.105 383.104 361.107 čt 8. 9.
9. 9.383.105 383.110 350.015 383.107 383.101 383.108 383.104 361.107 9. 9.
so 10. 9.383.108 383.105 383.110 350.015
350.011 př + 362.026
[19]
383.107 383.101 383.104 - so 10. 9.
ne 11. 9.383.101 383.108 383.105 383.110 350.011 383.107 383.104 361.107 ne 11. 9.
po 12. 9.350.006
362.016
[20]
383.101 383.108 383.105 383.110 350.011 383.107 361.107
362.002
[21]
po 12. 9.
út 13. 9.350.011
383.107
[22]
362.001 př + 362.016
350.004
[23]
383.101 383.108 383.105 350.015 383.107 [24] 362.002 út 13. 9.
st 14. 9.383.110 383.107 350.004
350.004 př + 162.006
[25]
383.101 383.108 383.105 383.104 362.002
361.107
[26]
st 14. 9.
čt 15. 9.383.105 383.110 383.107 350.004 383.101 383.108 383.104 - čt 15. 9.
16. 9.383.108 383.105 383.110 383.107 350.004 383.101 383.104 361.107 16. 9.
so 17. 9.383.101 383.108 383.105 383.110 383.107 350.006 383.104
361.124
[27]
- so 17. 9.
ne 18. 9.350.006 383.101 383.108 383.105 383.110 383.107 361.130
383.104
[28]
361.107 ne 18. 9.
po 19. 9.383.107 350.006
350.004
[29]
383.101
383.101 př + 362.004
[30]
383.108 383.105 383.110 383.104 361.107 po 19. 9.
út 20. 9.383.110 383.107 350.004 383.101 383.108 383.105 383.104 361.107
361.129 př + 361.107
362.018 př + 361.126
[31]
út 20. 9.
st 21. 9.383.105 383.110 383.107 350.004 př + 361.004
350.004
[32]
383.101 383.108 383.104 362.018
361.107
[33]
st 21. 9.
čt 22. 9.383.108 383.105 383.110 383.107 350.004 350.015 383.104 361.107 čt 22. 9.
23. 9.350.015
350.006
[34]
383.108 383.105
383.105 př + 361.004
[35]
383.110 383.107 350.004 383.104 361.107 23. 9.
so 24. 9.350.015 350.006 383.108 383.105 383.110 362.010 383.104 - so 24. 9.
ne 25. 9.383.103
383.109
[36]
350.015 350.006 383.108 383.105 383.110 383.104 361.107 ne 25. 9.
po 26. 9.383.110 383.109 350.015 350.006
350.006 př + 362.001
[37]
383.108 383.105 383.104 361.107 po 26. 9.
út 27. 9.383.101 383.110 383.109 350.015 350.006 383.102 383.104 361.107 út 27. 9.
st 28. 9.383.105 383.101 383.110 383.109 350.015
350.011
[38]
162.002 př + 362.024
362.024
[39]
383.104 361.107 st 28. 9.
čt 29. 9.383.102 383.105 383.101 383.110 383.109 350.011 383.104 361.107 čt 29. 9.
30. 9.362.004 př + 350.011
350.011
383.108
[40]
383.102 383.105 383.101 383.110 383.109 383.104 361.107 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlak 16702: 361.125
vlaky 44, 45: 383.104
[2]vlaky 704, 705, 712: 361.107
vlak 15713: 350.004 př + 361.107, pozn: Príprah po Žilinu
[3]vlak 16702: 383.104 př + 383.102, pozn: Preprava
vlaky 44, 45, 719: 383.104
[4]vlaky 601, 610: 383.107
vlak 615: 362.006
[5]vlak 604: 383.103
vlak 611: 361.109
[6]vlaky 601, 610: 383.110
vlak 615: 362.010, pozn: 383.110 neschopná pred odchodom z Bratislavy
[7]vlak 600: 361.109
vlaky 607, 442: 383.105
[8]vlak 603: V úseku Vydrník - Spišská Nová Ves zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu sa v koľajisku
[9]vlaky 601, 610: 383.106
vlak 615: 383.107
[10]vlaky 604, 611: 362.010
[11]vlak 600: 362.006
vlaky 607, 442: 383.108
[12]vlaky 602, 609: 383.101
vlak 614: 362.010
[13]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
[14]vlak 704: 361.107
vlaky 705, 712: 362.013 př + 361.107, pozn: Preprava
vlak 713: 362.013 př + 350.012 + 362.006 pk, pozn: Preprava
[15]vlaky 601, 610: 383.102
vlak 615: 350.015
[16]vlaky 603, 612: 350.011
[17]vlaky 701, 708: 361.109
vlaky 44, 45: 383.104
[18]vlaky 704, 705, 712: 362.006
vlak 713: 361.107
[19]vlaky 443, 606: 350.015
vlak 613: 350.011 př + 362.026, pozn: Preprava
[20]vlaky 601, 610: 350.006
vlak 615: 362.016, pozn: 350.006 ostala neschopná v Leopoldove, preprah za 362.016
[21]vlaky 704, 705, 712: 361.107
vlak 713: 362.002
[22]vlaky 601, 610: 350.011
vlak 615: 383.107
[23]vlak 604: 362.001 př + 362.016, pozn: Porucha 362.016 v Leopoldove
vlak 611: 350.004
[24]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.107
[25]vlaky 600, 607: 350.004
vlak 442: 350.004 př + 162.006, pozn: Preprava
[26]vlaky 704, 705, 712: 362.002
vlak 713: 361.107, pozn: Ide ako 15713
[27]vlaky 16702, 44, 45: 383.104
vlak 719: 361.124
[28]vlak 16702: 361.130
vlaky 44, 45, 713, 17720: 383.104
[29]vlak 604: 350.006
vlak 611: 350.004
[30]vlaky 600, 607: 383.101
vlak 442: 383.101 př + 362.004, pozn: Preprava
[31]vlaky 704, 705: 361.107
vlak 712: 361.129 př + 361.107, pozn: 361.107 porucha v Novom meste Nad Váhom
vlak 713: 362.018 př + 361.126, pozn: Preprava
[32]vlak 443: 350.004 př + 361.004, pozn: Preprava po EH, 361.004 v novom korporátnom nátere ZSSK
vlaky 606, 613: 350.004
[33]vlaky 704, 705, 712: 362.018
vlak 713: 361.107
[34]vlaky 601, 610: 350.015
vlak 615: 350.006
[35]vlaky 600, 607: 383.105
vlak 442: 383.105 př + 361.004, pozn: Preprava
[36]vlaky 601, 610: 383.103
vlak 615: 383.109
[37]vlaky 443, 606: 350.006
vlak 613: 350.006 př + 362.001
[38]vlak 602: 350.015
vlaky 609, 614: 350.011
[39]vlak 603: 162.002 př + 362.024, pozn: Príprah zo Žiliny
vlak 612: 362.024
[40]vlak 601: 362.004 př + 350.011, pozn: Príprah od Žiliny
vlak 610: 350.011
vlak 615: 383.108