prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 307 a 308: 383.1 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-
čt 1. 12.383.110 383.107 [1] 383.102
350.015
[2]
383.108 př + 362.009
383.108
[3]
361.124
383.107
[4]
383.103 383.104 361.104
361.127 př + 361.104 + 362.002 pk
350.008
[5]
čt 1. 12.
2. 12.383.105 383.110 361.124 350.015 př + 362.012
350.015
383.103
[6]
383.108 383.107 383.104
362.018
[7]
350.008
350.015
[8]
2. 12.
so 3. 12.383.107 350.015 383.110 361.124 př + 361.004
361.124
361.104
[9]
383.103 383.108 362.001
383.104
[10]
- so 3. 12.
ne 4. 12.383.108 383.107 [1] 383.105 383.110 př + 162.006
383.110
[11]
361.104
350.019
383.107
[12]
383.103 383.104 350.015 ne 4. 12.
po 5. 12.383.103 383.108 350.019 383.105 383.110 350.008 [13] 383.104 350.015
361.104
[14]
po 5. 12.
út 6. 12.383.106
350.002
[15]
383.103 383.108
383.108 př + 163.113
[16]
350.019 př + 162.007
350.019
350.008
[17]
383.105 383.110 383.104 361.104 út 6. 12.
st 7. 12.383.110 350.002
383.102
[18]
383.103 383.108 350.008
350.003
[19]
383.105 383.104 361.104 st 7. 12.
čt 8. 12.383.105 383.110 [20] 383.108 383.103 př + 163.113
383.103
[21]
383.102
350.012
383.110
[22]
350.003 383.104 361.104
361.104 př + 350.008
[23]
čt 8. 12.
9. 12.350.003
383.110
[24]
383.105 350.012
383.109
[25]
383.108 383.103 383.107 383.104
362.006
[26]
361.104
350.013
[27]
9. 12.
so 10. 12.383.107 383.110 383.105 383.109 383.108 350.019 361.127
383.104
362.023
[28]
- so 10. 12.
oběh pro
10. 12.:
601/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
603/61216702/44
/45/719
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 307 (383.1)TS 308 (383.1)TS 308b (383.1)

[1]vlaky 604, 611: 383.107
[2]vlak 600: 383.102
vlaky 607, 442: 350.015
[3]vlak 443: 383.108 př + 362.009, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.108
[4]vlaky 602, 609: 361.124
vlak 614: 383.107
[5]vlak 704: 361.104
vlak 705: 361.127 př + 361.104 + 362.002 pk, pozn: Príprah po Púchov + preprava
vlaky 712, 713: 350.008
[6]vlak 443: 350.015 př + 362.012, pozn: Preprava
vlak 606: 350.015
vlak 613: 383.103
[7]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
vlak 719: 362.018
[8]vlaky 704, 705, 712: 350.008
vlak 15713: 350.015
[9]vlak 443: 361.124 př + 361.004, pozn: Preprava
vlak 606: 361.124
vlak 613: 361.104
[10]vlak 16702: 362.001
vlaky 44, 45, 719: 383.104
[11]vlak 443: 383.110 př + 162.006, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.110
[12]vlak 602: 361.104
vlak 609: 350.019
vlak 614: 383.107
[13]vlaky 603, 612: 350.008
[14]vlak 704: 350.015
vlaky 705, 712, 713: 361.104
[15]vlaky 601, 610: 383.106
vlak 615: 350.002
[16]vlaky 600, 607: 383.108
vlak 442: 383.108 př + 163.113, pozn: Preprava
[17]vlak 443: 350.019 př + 162.007, pozn: Preprava
vlak 606: 350.019
vlak 613: 350.008
[18]vlak 604: 350.002
vlak 611: 383.102
[19]vlak 602: 350.008
vlaky 609, 614: 350.003
[20]vlaky 604, 611: 383.110
[21]vlak 443: 383.103 př + 163.113, pozn: Preprava, nový korporátny náter ZSSK
vlaky 606, 613: 383.103
[22]vlak 602: 383.102
vlak 609: 350.012
vlak 614: 383.110
[23]vlaky 704, 705, 712: 361.104
vlak 713: 361.104 př + 350.008, pozn: Historicky posledná jazda vlaku RR713
[24]vlaky 601, 610: 350.003
vlak 615: 383.110
[25]vlak 600: 350.012
vlaky 607, 442: 383.109
[26]vlaky 701, 708, 44, 45: 383.104
vlak 719: 362.006
[27]vlak 704: 361.104
vlaky 705, 712, 15713: 350.013, pozn: Historicky posledná jazda vlaku RR15713
[28]vlak 16702: 361.127
vlaky 44, 45: 383.104
vlak 719: 362.023